Czy Jezus Chrystus jako postać historyczna może być lepiej poznany?

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek ks. Józef Kulisz SJ, Collectanea Theologica 55/1, 5-28,  1985 By ukazać historyczność postaci Jezusa Chrystusa, powoływa- no się najczęściej na świadectwa historii, które…

Ewangelizacja w dobie zobojętnienia

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Ks. Józef Zabielski, ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIE] Tom III, Rok 2004 Poszukiwanie coraz doskonalszych sposobów głoszenia Ewangelii jest problemem otwartym i zadaniem ciągle aktualnym. Reasumując nasze refleksje w tym…

Suma błędów. Protestantyzm w ocenie bp. Józefa Sebastiana Pelczara

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Jedność chrześcijaństwa istnieje wyłącznie w Kościele katolickim, a protestanci mogą ją osiągnąć wyłącznie poprzez wyparcie się zgubnych błędów i powrót do odrzuconego niegdyś…

Na krawędzi herezji : katolicy i protestanci w trosce o prawowierność : wiek XVI i dzisiaj

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Alfons Skowronek Na krawędzi herezji : katolicy i protestanci w trosce o prawowierność : wiek XVI i dzisiaj Collectanea Theologica 61/1, 23-48, 1991…