Istnienie Boga

Dowody na istnienie Boga w ujęciu Leszka Jańczuka: cuda, ontologiczny, kosmologiczny…

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Cuda   Wszyscy autorzy biblijni, za wyjątkiem Pawła, nie podają żadnych rozumowych, opartych na spekulacji, dowodów na istnienie Boga. Wynika to z umysłowości…

Dowód z faktu istnienia/nieistnienia na istnienie Boga
Dowód z faktu istnienia/nieistnienia na istnienie Boga

Dowód z faktu istnienia/nieistnienia na istnienie Boga

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Dowód z faktu istnienia/nieistnienia (Argument został sformowany przez Stanisława Judyckiego ) 1. Istnienie musimy pojmować poprzez kontrast z nicością. 2. Twierdzenie uznająca istnienie samej…

apologetyka.org