Mity Racjonalista.pl

Polemiką z tekstem Jerzego Sędziaka pt. Wierzyć czy myśleć?

Obserwuj wątek ( 1 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek   Niniejszy tekst jest polemiką z tekstem Jerzego Sędziaka pt. Wierzyć czy myśleć?[1], opublikowanym w Serwisie Racjonalista. W tekście tym Sędziak próbuje zdyskredytować przekaz ewangeliczny…

Odpowiedz na zarzuty "Czy ateizm jest światopoglądem naukowym?"

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek   W serwisie Racjonalista.pl  pojawił się esej Marcina Kwieka, który jest próbą polemiki z moją rozprawką pt. Czy ateizm jest światopoglądem naukowym?, jaka została zamieszczona również w niniejszym…

 Odpowiedz na zarzuty do artykułu "Krytyczna analiza poznawczej metody ateizmu"

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Niniejszy tekst jest odpowiedzią na artykuł Przemysława Pieli, pt. Prawda z fałszu, czyli negacja krytyki, który był polemiką z moim artykułem pt. Krytyczna analiza poznawczej…

CZY JEZUS PRZEPOWIEDZIAŁ APOSTOŁOM KONIEC ŚWIATA ZA ICH ŻYCIA

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Niniejszy tekst jest polemiczną odpowiedzią na tekst Mariusza Agnosiewicza pt. Eschatologia, czyli dzień uboju, jaki został zamieszczony w internetowym serwisie racjonalistycznym[1]. W tekście…

apologetyka.org