Pytania-Odpowiedzi-Moralność

Potrzeby seksualne osób z upośledzeniem umysłowym

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Moja trzydziestoletnia, upośledzona umysłowo córka ma “sympatię”. Wie, że nie może zawrzeć związku małżeńskiego (ubezwłasnowolnienie, niezdolność do wypełniania zadań w małżeństwie). Nikt jednak…

apologetyka.org