Elia Cataldo nie jest bratem zakonnym i ma zakaz organizowania spotkań modlitewnych w swojej diecezji.

Obserwuj wątek
( 8 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *
W odpowiedzi na liczne prośby o wyjaśnienia dotyczące postaci Cataldo Elia (omyłkowo nazywanego “bratem Eliaszem”) ponownie publikujemy oficjalną notatkę diecezji Terni Narni Amelia wydaną od 2008 roku.
Wraz z tą notatką Kuria określa, co następuje:
Dawny klasztor “San Francesco” w Calvi jest strukturą, obecnie używaną jako mieszkanie cywilne, w którym Cataldo Elia, jako prawowity właściciel, mieszka z niewielką grupą ludzi. Poprosił o siebie i towarzyszącą mu grupę,  o ojcowskie rozeznanie biskupa diecezjalnego Vincenzo Paglia, który z uwagą śledzi ich drogę.

W celu osiągnięcia pełnego i obiektywnego zrozumienia, niezbędna jest największa rozwaga i ocena każdego elementu przydatnego do rozeznania. Z tego powodu ani on, ani jego grupa nie otrzymali jeszcze żadnej kościelnej aprobaty, mimo że są oni otoczeni troskliwą opieką Kościoła, która jest ważna dla wszystkich. W tym momencie Cataldo Elia został poproszony o nie animowanie spotkań modlitewnych, w kościołach parafialnych i nieparafialnych, na terenie Diecezji Terni Narni Amelia.

Na podstawie: https://www.diocesi.terni.it/precisazione-su-cataldo-elia/?fbclid=IwAR2uK6TbYU14nKpuwpOdHqn2TH5hr9IX0KEP6arRij7QkPlR5-sNr3noZ2w

Podsumowując:
  • nie jest bratem zakonnym,
  • jego “zgromadzenie” nie jest uznane przez Kościół i jest grupą nieformalną,
  • ma zakaz organizowania spotkań modlitewnych w kościołach w swojej diecezji.
  • jego posługa jest w trakcie rozeznawania.

Elia Cataldo nosząc “habit” jako człowiek świecki wprowadza nieświadomych ludzi w błąd.

Ciekawe informacje do zweryfikowania pochodzą z:
http://www.cattoliciromani.com/35-la-casa-del-sondaggio/5827-fra-elia-umbria-presunti-miracoli-e-stigmate-cosa-ne-pensate/page8

Diecezja Terni wzywa jednak do jak największej ostrożności, podkreślając między innymi, jak niestosowne jest nazywanie go  bratem, ponieważ Elia Cataldo nigdy nie złożył ślubów zakonnych, a jedynie przez krótki czas uczęszczała do klasztoru w Bergamo, nie kończąc żadnej formacji. Następnie postanowiono przeprowadzić medyczne i religijne dochodzenie w celu ustalenia przyczyn, które powodują utratę krwi (nawet jeśli z duchowego punktu widzenia przyczyna może być inna, jak uczy Pismo Święte). Kuria Episkopatu Terni udzieliła jednak innych wyjaśnień. Po pierwsze, zaznaczył, że Elia Cataldo mieszka w dawnym klasztorze, należącym już do gminy Calvi dell’Umbria, który sam kupił (spory wydatek). Zamieszkał tam z małą grupą ludzi, którzy są częścią organizacji non-profit “Degli apostoli di Dio“. Stowarzyszenie, które odmawia różaniec, spędza czas na  modlitwie  i spotkaniach. Elia Cataldo nie jest ani diakonem, ani prezbiterem – podkreśla diecezja – nie może odprawiać Mszy Św. Cataldo, jak mówi notatka z Kurii Generalnej, “poprosił dla siebie i dla grupy, która mu towarzyszy, o ojcowskie rozeznanie biskupa diecezjalnego Vincenzo Paglia, który z uwagą podąża ich drogą. Elia Cataldo, “który nazywa siebie “Fra Elia”, chociaż nie należy do żadnego zakonu, nie jest częścią żadnego bractwa, ani nigdy nie złożył ślubów wieczystych. Wręcz przeciwnie, jako młody człowiek został wyrzucony z zakonu kapucynów w Weronie. Jest osobą świecką, byłym refleksologiem (refleksologia jest alternatywną terapią urodzoną w Chinach, która ma na celu wyleczenie ciała poprzez masaże w różnych miejscach ciała, zwłaszcza rąk i stóp), ale mimo to wykonuje egzorcyzmy. Akcja ta nie mogła zostać przeprowadzona bez zgody diecezji, do której należy, a przede wszystkim dlatego, że jest osobą świecka. Może. 1172 – § 1. Nikt nie może zgodnie z prawem dokonywać egzorcyzmów na opętanych, chyba że otrzymał zgodę ordynariusza danego miejsca i wyraził zgodę. §2. Miejscowy ordynariusz powinien udzielić takiego pozwolenia  kapłanowi, który jest charakteryzuje pobożnością, nauką, roztropnością i uczciwością życia. Liczne  kurie, które wypowiadały się negatywnie o jego osobie i jego pracy. Kuria Episkopatu Werony w dniu 5 października 2004 roku ogłosiła, że pan Elia Cataldo nie jest bratem, był nowicjuszem w klasztorze kapucynów w prowincji Bergamo, ale został zwolniony z Zakonu (dlatego nie odszedł spontanicznie, jak mówi Elia).
W książce Turolli na stronie 62 stwierdza ona, że Elia Cataldo emanuje świetlistą aurą z jego rąk, co świadczy o obecności bioenergii, lepiej znanej jako energia figlarna, widzianej dzięki badaniu maszyny “Kirlian”. W rzeczywistości powyższa maszyna nie ma żadnej naukowej wartości (w rzeczywistości to, co fotografuje nie jest bioenergią, ale zjonizowanym powietrzem), ale nawet gdyby ją posiadała, to nie ma żadnej naukowej wartości (w rzeczywistości to, co fotografuje, nie jest bioenergią, ale zjonizowanym powietrzem), ale nawet gdyby tak było, należałoby założyć, że Eliasz nie uzdrawia przez łaskę, ale przez techniki związane z praktykami, które mają niewiele wspólnego z boską interwencją i które należą raczej do New Age
Jest wiele innych dziwactw, z którymi spotykamy się badając postać pana Cataldo, samozwańczego “ojca” Elia.
Jego anioł stróż, na przykład Lechitielmi. W chrześcijaństwie nie ma o nim nigdzie wzmianki, wręcz przeciwnie, w egzotermicznym – okultystyczno-demonicznym środowisku New Age jest on znanym nazwiskiem.
Są jeszcze inne rzeczy, które definitywnie usuwają wszelkie wątpliwości co do rzekomej “świętości” pana Cataldo.
Nie ma żadnego badania, które dowodziłoby jego “transu”. Używając psychogalwanometru podczas przypuszczalnej ekstazy okazuje się, że źrenice nie są ani bardziej aktywne, jak w przypadku mięśni ciała stymulowanych przez elektrostymulator, więc nie ma zmienionego stanu świadomości.
Książki współpracowników pana Cataldo są pełne filozofii new age i kłamstw. Nie tylko to, że nawet same “nauki” pana Elia Cataldo są przeładowane błędami teologicznymi, które wpadają w groteskową herezję i gonią za najbardziej diabolicznymi filozofiami New Age.
Eliasz mówi o podróżach astralnych (w książce “Anioł ze stygmatami zatrzymał się w domu” moja strona 39,78), o reinkarnacji (strona 82), o teoriach nowego wieku, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, albo znajdujemy odniesienia do ewangelii apokryficznych, jakby były one kanoniczne. (“Anioł ze stygmatami zatrzymał się w moim domu” str. 125). Łatwo jest w rzeczywistości, że naśladowcy Eliasza sami głoszą Ewangelie apokryficzne jako prawdziwe. Niestety zdarza się to również w wielu grupach katolickich.
W książkach Turolli mówi się o religijnych obrzędach wyzwalających, których nie odnajdujemy w żadnej chrześcijańskiej nauce, takich jak magiczne użycie świętych relikwii lub używanie świec, inne obrzędy o czysto ezoterycznym i magicznym smaku. Sama autorka mówi o kursie REIKI, którym podążała”.

Inaczej jest przedstawiona osoba pana Cataldo w artykule:
http://radioniepokalanow.pl/wloski-stygmatyk-elia-cataldo-odwiedzi-polske/

Przeczytaj jeszcze:   Nastąpiła zmianę taktyki. Tak uformowaniać, by zmienić Kościół Katolicki na protestancką modłę.

Elia Cataldo jest konsekrowaną osobą świecką. Pozostaje pod zwierzchnictwem biskupa diecezji Terni, na którego ręce złożył prywatne śluby oraz pod duchową opieką księdza Marco Belladelli wyznaczonego do tej posługi przez biskupa diecezji Terni, J.E. ks. bp Giuseppe Piemontese i Kongregację Nauki i Wiary, który towarzyszy mu zawsze w jego zagranicznych podróżach

Zgodę na spotkania z bratem Elią w 2019 w Polsce wyrazili biskupi miejsca metropolita warszawski Kazimierz kard. Nycz, metropolita szczeciński abp Andrzej Dzięga, metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński, biskup włocławski Wiesław Mering, biskup radomski Henryk Tomasik.

Na stronie diecezji  podana jest informacja z 2020r :

W związku z licznymi prośbami o wyjaśnienia dotyczące postaci Cataldo Elia (błędnie znanego jako “fra Elia”), publikujemy ponownie oficjalną notę diecezji Terni-Narni-Amelia rozpowszechnianą od 2008 roku, a następnie w 2012 roku:
“Dawny klasztor “San Francesco” w Calvi jest budowlą, obecnie wykorzystywaną jako mieszkanie cywilne, w którym Cataldo Elia z niewielką grupą osób mieszka jako prawowity właściciel. Poprosił on o ojcowskie rozeznanie biskupa diecezjalnego Vincenzo Paglia dla siebie i towarzyszącej mu grupy, który uważnie śledzi ich podróż.
Aby móc osiągnąć pełne i obiektywne zrozumienie, wymagana jest najwyższa roztropność i ocena każdego elementu przydatnego do rozeznania. Z tego powodu ani on, ani jego grupa nie otrzymali jeszcze żadnego kościelnego zatwierdzenia, choć troskliwa uwaga Kościoła jest dla nich zarezerwowana. W chwili obecnej Cataldo Elias został poproszony o nieprowadzenie spotkań modlitewnych, w kościołach parafialnych i nieparafialnych, na terenie diecezji Terni Narni Amelia”.

Dodatkowo w tym samym komunikacie biskup Piemontese zamierza wyjaśnić:
Elia Cataldo nie jest bratem zakonnym, ale świeckim chrześcijaninem, który wraz ze swoją grupą nie miał żadnej aprobaty kościelnej. Jego dom nie jest klasztorem ani domem zakonnym w sensie kanonicznym.

O jego wyjazdy lub “misje” zwracają się wierni, grupy lub parafie bezpośrednio do niego, za pisemną zgodą odpowiednich biskupów, którzy w ten sposób przejmują całą odpowiedzialność za treść, warunki wizyty oraz gesty i słowa Elia Cataldo.

Biskup Terni-Narni-Amelia nie promuje ani nie zachęca do takich wyjazdów, a jedynie jest informowany przez Elia Cataldo o zaproszeniach i upoważnieniach od biskupów diecezjalnych, do których się udaje
Biskup Terni-Narni-Amelia, ks. bp Giuseppe Piemontese, chciałby otrzymać od biskupów, duchownych i świeckich, którzy organizują lub uczestniczą w spotkaniach Elia Cataldo, wrażenia i oceny z takich spotkań”.
https://www.diocesi.terni.it/precisazioni-su-elia-cataldo-ottobre-2020/

Jak posiadasz informacje o tych sprawach. Skontaktuj się z nami.

————————————
Redakcja: Kamil Beniuk
Mąż Kasi i tata Oli i Piotra, mgr teologii UKSW, katecheta.
Pasjonat apologetyki (http://www.apologetyka.org). Fanboy duchowości św. Weroniki Giulliani (http://www.weronika.net).
Także Gamer (RPG, FTP, RTS), Cybersecurity (WordPress, Android, Windows),
tekst, muzyka i produkcja pieśni religijnej, Rysunek (ołówek, akwarela), Ikonografia.
Materiały teologiczne:
YouTube “Ja tylko pytam”: http://www.youtube.com/@jatylkopytam
Jeśli ci się podoba, to postaw mi kawę: https://buycoffee.to/beniuk
Dzięki.
“Ja tylko pytam” jest grupą poświęconym wzmacnianiu i usystematyzowaniu myśli katolickiej,
promowaniu i obronie katolickiej Ewangelii, doktryny i teologii.
Analiza ateizmu, charyzmatyzmu, tradycjonalizmu i dobroludzizmu.
Print Friendly, PDF & Email
Subscribe
Powiadom o
guest
18 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Angel
Angel
3 lat temu

To juz za Brata Elia tez sie wzieliscie sługusy ciemnosci.Biada wam!!!!!

Sylwia
Sylwia
1 rok temu
Reply to  admin

St Atanasius!

Kamil
Kamil
1 rok temu
Reply to  Sylwia

Ten, co przeciwstawiał się herezji arianizmu biskupów i papieża Liberiusza? Brat Elia to głosi herezje czy się im przeciwstawia?

Darek
Darek
3 lat temu

“Bracie” Fargo (nie użyłem tego słowa omyłkowo) to informacja z 2008 roku i nie ma w niej zakazu organizowania spotkań modlitewnych poza swoją diecezją Terni Narni. Jego działalność jest śledzona przez biskupa który uznał że, w celu osiągnięcia pełnego i obiektywnego zrozumienia, niezbędna jest największa rozwaga i ocena każdego elementu przydatnego do rozeznania.
Na czym miało by polegać to rozeznanie? Oczekujesz aby brat Elia w duchu posłuszeństwa siedział w swoim domu bezczynnie przed telewizorem bojąc się covida jak inni? Uważasz, że gdyby w Jeansach a może w damskiej sukience (bo to dziś na topie) głosił Chrystusa i prosił przyjaciół – mówcie mi “kolego”- zachowałby mniemane posłuszeństwo? A może za jego przyczyną P. Bóg czyni wiele dobra a to wprawia w zakłopotanie tych którzy by chcieli chwałę odbierać za swoją bezczynność?

Darek
Darek
3 lat temu

“Cytujemy wypowiedź władz kościelnych z jego diecezji. Proszę mi wskazać świętego, który nie był posłuszny władzom kościelnym?”

Brat Elia poprosił o ojcowskie rozeznanie biskupa diecezjalnego Vincenzo Paglia dla siebie i dla towarzyszącej mu grupy, która starannie podąża ich drogą.

Proszę wskazać na czym ma polegać mniemane nieposłuszeństwo?

Miszek
Miszek
3 lat temu
Reply to  admin

Witam, ja bylem na spotkaniu z ‘bratem’ Elia w sobote 3 pazdziernika w Debnie, byl tam zaproszony do kilku parafii w okolicy – 5 lub 6.

Mial ok 60-min przemowe i pozniej zadawano mu przy pomocy tlumaczki pytania od wiernych.
Informacje od Ojca daja do myslenia….

Andrzej
Andrzej
9 miesięcy temu
Reply to  admin

Ta odpowiedź nie jest żadną odpowiedzią na pytanie, gdzie tkwi to domniemane nieposłuszeństwo. Brat Elia prowadzi spotkania poza swoją diecezją i Kościół mu tego nie zabrania. Poddaje się też prowadzeniu Kościoła i nadzorowi że strony przedstawicieli tego właśnie Kościoła. Tak właśnie postępowali ludzie posłuszni Kościołowi. Proponuję przemyślenie intencji, które naprawdę przyświecały pisaniu tego artykułu, któremu daleko do obiektywizmu. Proponuję też wzięcie pod uwagę konsekwencji wprowadzania ludzi w błąd i robienia zamieszania w ich sumieniach.

Darek
Darek
3 lat temu
Reply to  Darek

Dziękuję za odpowiedź i uzupełnienie istotnych informacji dotyczących bata Elia, przyznam, że mnie zaintrygowały są zaskakujące i bulwersujące o ile okażą się prawdziwe. Nie mniej gwoli słuszności trzeba przyznać, iż powtórzę, zakaz a nawet nie zakaz a prośba o nie animowanie spotkań dotyczy tylko swojej diecezji a jako osoba świecka nie potrzebuje misji kanonicznej do działalności ewangelizacyjnej. Nie można więc mówić o łamaniu zakazu posłuszeństwa.

Magdalena
Magdalena
2 lat temu

To jest oszczerstwo, nawróć się, nie osądzaj, zostań z Bogiem

Aga
Aga
1 rok temu

Dlaczego autor tekstu nie przytoczył rzekomych fragmentów o reinkarnacji, podróżach astralnych itp ? Dlatego, że ich tam nie ma. Mam wszystkie trzy książki z tej serii i na wskazanych stronach jest tylko napisane, że Elia poleciał na misję do Indii. Nie ma kompletnie wzmianki o reinkarnacji. Poza tym autorem książki jest Fiorella Turolli a nie żaden Turollo. Polecam zajrzeć do książek a nie zaraz psy wieszać na tym człowieku. Byłam na spotkaniu z nim i uważam że jest wyjątkowy bez dwóch zdań, po wielu latach wróciłam do Eucharystii. Pozdrawiam

Marcin
Marcin
1 rok temu

I co, wiadomo coś więcej? Myślę o tym, żeby się wybrać do Calvi, ale po tym artykule mam wątpliwości. Piszą, że jest on “konsekrowaną osobą świecką” (thinking).

Andrzej
Andrzej
9 miesięcy temu
Reply to  Marcin

Myślę, że powinieneś wziąć pod uwagę to, co niedługo przed Tobą napisała w komentarzu Aga. Z tego komentarza wynika, że autor tego artykułu powołał się na nieistniejące fragmenty książki. Sam oceń, jaką w takim razie wartość ma ten artykuł. Zresztą uważam, że wnioski jakie wyciągnął aurtor tego artykułu na podstawie działań Kościoła są po prostu błędne, świadomie lub nieświadomie.

Marek
Marek
1 rok temu

Bashobora, teraz Elia…. Coraz bardziej magiczny staje się Kościół….

Brenda
Brenda
1 rok temu
Reply to  Marek

Najpierw badz na takim spotkaniu a potem komentuj

Andrzej
Andrzej
9 miesięcy temu
Reply to  Marek

Miałem okazję być na spotkaniu z księdzem Bashoborą. Nauczanie, wspólna modlitwa, przy okazji możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu. Co w tym magicznego?

apologetyka.org
18
0
Would love your thoughts, please comment.x