Mary Healy – Randy Clark udziela mocy Ducha Świętego

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *

Twórczość oraz poglądy Pani Mary Healy wielokrotnie były opisywane na naszej grupie. Dla zainteresowanych polecam opcję „SZUKAJ” dostępną podczas przeglądania naszej grupy:

Choć wiele już o tym pisałem, uznałem, że warto zrobić jeszcze jeden tekst, w którym przedstawię pewne kluczowe wypowiedzi pani Mary Healy. W dużej mierze związane jest to z tym gdyż już w lutym tego roku (2019) pani Healy będzie głównym gościem Forum Charyzmatycznego – “Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” – w Łodzi.

http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/animatorzy-i-liderzy-mainmenu-34/postacie-odnowy-mainmenu-90/928-mary-healy
Pani Healy jest bardzo rozpoznawalną postacią katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.
Jak w powyższym zrzucie ekranu widać, że w ramach Odnowy zajmuje stanowisko przewodniczącej „Komisji Doktrynalnej ds. Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej”. Komisja ta jest częścią struktury o nazwie „Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej” (ICCRS – International Catholic Charismatic Renewal Services). Pani Healy jest także  profesorem w Głównym Seminarium Biblijnym w Detroit. Często podróżuje, prowadząc wykłady na temat uzdrawiania oraz charyzmatów Ducha Świętego.
Już niedługo nastąpi duża zmiana w obrębie struktur decyzyjnych katolickiej Odnowy, za sprawą wprowadzenia w miejsce ICCRS, tworu o nazwie CHARIS:

https://www.odnowa.org/?p=5230
Jakie miejsce zajmie pani Healy w nowej strukturze – nie wiadomo. Przejdźmy jednak do tego co jest głównym wątkiem tekstu, czyli poglądy pani Healy, wyrażane w swoich książkach oraz wywiadach. 
Zacznę od fragmentu z książki pt. „Uzdrowienie – Boża miłość nie ma granic”, w której pani Healy opisuje swoją drogę do skutecznej posługi uzdrawiania. Wspomina również swoją dwutygodniową posługę wraz z pastorem Randym Clarkiem:
„(…) Ja także, jako osoba wychowana po katolicku, przez całe życie modliłam się “za” chorych. Od trzydziestu lat o uzdrowienie modlę się też razem z innymi, niekiedy nakładając na nich ręce. Pewne skromne owoce zobaczyłam dopiero niedawno – ustąpił ból brzucha czy migrena. Od trzech lat jednakże, odkąd obserwuję i uczę się od tych, których wiara w uzdrowienie jest wielka – zwłaszcza od Randy’ego Clarka i Damiana Stayne’a – uzdrowienia, niekiedy zdumiewające, obserwuję regularnie. Różnica jest taka, że teraz modlę się z większą wiarą w to, że Pan naprawdę pragnie uzdrowienia, że uwielbia uzdrawiać swoje dzieci, które cierpią i załamują się. Znacznie częściej proponuję teraz innym modlitwę za nich. Przekonałam się też, że cudowne uzdrowienia w życiu Kościoła nie mają być rzadkością, lecz czymś zwyczajnym. Pan nie chce posługiwać się tylko “duchowymi supergwiazdami” posiadającymi szczególne dary, ale, jak mawia Randy Clark, tym “małym, prostym mną”. (str23)
W książce możemy natrafić również na inne „ciekawe” fragmenty:
„Chociaż od lat już praktykowałam modlitwę o uzdrowienie i reflektowałam nad nią, w czasie tamtej dwutygodniowej wyprawy nauczyłam się więcej niż podczas wszystkich poprzednich posług razem wziętych. Wyprawą kierował Randy Clark, protestancki ewangelizator posługujący modlitwą o uzdrowienie, posiadający dar udzielania innym Ducha Świętego. Każdego roku organizuje on kilka lub kilkanaście podobnych wypraw misyjnych, zwykle do bardzo ubogich rejonów, w których panuje wielki głód Boga. Są one też okazją dla członków takiego zespołu do wzrostu w wierze i praktyce modlitwy o uzdrowienie. W czasie tamtej wyprawy nasz zespół był świadkiem potężnego uwalniania się mocy Bożej w spektakularny wręcz sposób. W ten sposób zbudowana została moja wiara. (str224)
W tym momencie warto nieco zatrzymać się nad tym fragmentem, ponieważ to co w zaprezentowanym fragmencie książki powinno wzbudzić katolicką czujność, to m.in. słowa: „(…) Randy Clark, protestancki ewangelizator posługujący modlitwą o uzdrowienie, posiadający dar udzielania innym Ducha Świętego(…)”. W jaki sposób protestancki ewangelizator może udzielać innym Ducha Świętego? Duch Święty udziela łask przede wszystkim poprzez sakramenty (łaska sakramentalna). Sobór Trydencki definiuje sakrament jako widoczny znak działania niewidocznej łaski. Jedyną łaską sakramentalną, jakiej może udzielić pastor Randy Clark jest chrzest, gdyż tego sakramentu może udzielić w sposób ważny każdy człowiek. W przypadkach nadzwyczajnych, nawet poganin, innowierca czy ateista, o ile będzie wyrażał właściwą intencję. W tym kontekście jednak rzekome “udzielanie Ducha Świętego”, nie jest tożsame z sakramentem. Udzielanie, czy też namszczenie Duchem Świętym, miałoby się dokonać poprzez modlitwę samego pastora Randego Clarka. 
Z wyjaśnieniem przychodzi nam nauczanie wspomnianego Soboru Trydenckiego, który orzeka: 
„10 – Gdyby ktoś mówił, że wszyscy chrześcijanie mają władzę głoszenia słowa i udzielania wszystkich sakramentów – niech będzie wyklęty”. 
„11 – Gdyby ktoś mówił, że u szafarzy przy sprawowaniu i udzielaniu sakramentów nie wymaga się intencji czynienia przynajmniej tego, co czyni Kościół – niech będzie wyklęty”. 
(Przypis: Sobór Trydencki – Sesja siódma) 
Czy pastor Randy Clark czyni to co czyni Kościół Katolicki? Nie, ponieważ jest on poza Kościołem. Więc sama koncepcja udzielania przez niego Ducha Świętego jest błędna, wręcz zakrawa o herezję. Nauczanie Soboru Trydenckiego posiada rangę nieomylności i nie może być odwołane. W tym miejscu odsyłam również do rozdziału II, poświęconemu chrzcie w Duchu Świętym oraz sakramencie bierzmowania. 
 
„Randy stosuje konkretny model modlitwy o uzdrowienie, prosty i skuteczny. Składa się z pięciu kroków. Uzdalnia on nas do współpracy z Duchem Świętym, umożliwiając Jego posługę przez nas. Nie jest to w żadnym razie jedyny sposób modlitwy o uzdrowienie, ale dla początkujących wydaje się niezwykle pomocny. Opisane niżej kroki zaczerpnięte są właśnie z niego.
Dla zainteresowanych nauką posługi uzdrawiania dobrą opcją byłoby także skorzystanie ze szkoły charyzmatów prowadzonej przez świeckiego ewangelizatora Damiana Stayne’a, kreślącego także katolicki kontekst posługi. Zakorzenieni w wierze katolickiej ubogacą się bardzo także pozycjami książkowymi Randego Clarka, jak i warsztatami i udziałem w wyprawach misyjnych”. Str. 225.

Tak więc, pani Mary Healy powołuje się na system skutecznej modlitwy o uzdrowienie, stosowany przez pastora Randego Clarka, jak również jego „szkoły charyzmatyków”. O panu Damianie Stayne, na którego również wskazuje pani Healy, pisaliśmy już w kilku wątkach:
https://www.facebook.com/groups/129185981013338/permalink/146744962590773/
https://www.facebook.com/groups/129185981013338/permalink/253366568595278/J
Jego posługa uzdrawiania połączona z formą natychmiastowego liczenia uzdrowień w setkach osób, jest niezgodna z nauczaniem KK w kwestii weryfikacji prawdziwości uzdrowień. Jednak jest to watek na inny temat, który mam zamiar szerzej opisać niebawem.
W tym tekście odniosę się jedynie do pani Healy. Otóż system skutecznego uzdrawiania, który promuje pani Healy jak i pan Satayn`e  oparty jest na doświadczeniach pastora Randego Clarka, a który to wynika z przejęcia technik modlitewnych od sławnych zielonoświątkowych „uzdrowicieli” –  Carlosa Annacondii i Pablo Bottariego. Nieco szerzej pisałem o tym tu:
https://www.facebook.com/groups/129185981013338/permalink/188990198366249/
Również znany charyzmatyk Neal Lozano w metodzie „5 kluczy do uwolnienia” wzorował się na tychże zielonoświątkowych uzdrowicielach. Można usłyszeć o tym w tym materiale wideo, gdzie zawarte są fragmenty z zielonoświątkowej posługi uwalniania od złych duchów:
https://youtu.be/5_X4SShW73Y?t=1239
Na stronie Global Awakening – organizacji charyzmatycznej stworzonej przez Randego Clarka – możemy kupić za jedyne 2 dolary ową przełomową „instrukcję”, w której pastor Randy Clark zawarł zasady skutecznej modlitwy o uwolnienie. W opisie czytamy:
„Na jednej ze stron niniejszej karty umieszczony jest pięciostopniowy schemat modlitwy który nauczy Cię jak skutecznie modlić się za chorych. Poprowadzi Cię krok po kroku do posługi uzdrawiania dla cierpiących. Na odwrocie jest model posługi uwalniania w 10 krokach używany przez Pablo Battari’ego, który służył jak Główny Koordynator Posługi Uwalniania dla Carlosa Annacondii

https://globalawakeningstore.com/product/prayer-and-deliverance-card-english/
Instrukcja ta wskazuje jakie pytania należy zadawać podczas posługi modlitewnej, oraz m.in. jakie polecenia wydawać demonom aby opuściły danego człowieka. Jest to wyraźny dowód na to, że rozkazywanie demonom i zwracanie się do przeróżnych „duchów choroby”, zostało zaczerpnięte od zielonoświątkowców, a w tym wypadku od „szkoły uzdrawiania” Randego Clarka – ojca zwiedzenia Toronto Blessing. Pani Mary Healy będąc jedną z osób decyzyjnych w strukturach Odnowy Katolickiej, otwarcie mówi gdzie się tego nauczyła i poleca takie praktyki każdemu. 
Taka praktyka walki demonami wychodzi z samej „góry” Odnowy charyzmatycznej, co w konsekwencji promowane jest przez innych charyzmatycznych księży i osoby świeckie. Robi to m.in.  o.Remigiusz Recław SJ, Wartością dodaną przez o.Remigiusza jest to, że twierdzi on iż aby rozkazywać demonom i wyrzucać je, nie trzeba być nawet w łasce uświęcającej:
https://www.facebook.com/Remigiusz.Reclaw/videos/865567970268815/
Jest to konsekwencja przyjmowania zielonoświątkowych poglądów pod płaszczykiem zaleceń struktur decyzyjnych katolickiej Odnowy (ICCRS).
Wspominana powyżej książka autorstwa pani Healy, stała się istnym klasykiem w środowisku charyzmatycznym, zbierając wiele pozytywnych opinii:
„W Kościele od początku wierzono w uzdrowienie. Dzieje Apostolskie są pełne świadectw uzdrowień dokonywanych przez uczniów w imieniu Pana Jezusa. Książka Mary Healy jest wyrazem Bożego pragnienia dla dzisiejszego Kościoła, by pobudzić każdego wierzącego do życia w nadprzyrodzonej sferze , aby to, co ponadnaturalne, stało się naturalne dla wierzących.
Marcin Zieliński, lider wspólnoty Głos Pana.
 
„Interesuje cię temat uzdrowienia? Ta książka jest dla ciebie. Jesteś człowiekiem wierzącym, ale raczej nie wierzysz w uzdrowienia? Koniecznie przeczytaj tę książkę! Nie tylko uporządkuje ona Twoją wiedzą na temat uzdrowienia, ale także zachęci Cię, abyś zaczął o uzdrowienie się modlić. Autorka książki nie teoretyzuje, ale pokazuje Boga, którego zna osobiście – Boga, który dzisiaj uzdrawia”.
Remigiusz Recław SJ, duszpasterz wspólnoty Mocni w Duchu.
„Jestem przekonany, że ta książka pozwoli nam dostrzec potężną moc Ewangelii i na nowo zachwycić się Bogiem, dla którego niemożliwe po prostu nie istnieje”.
Karol Sobczyk, lider Wspólnoty Głos na Pustyni.
 
Nasz świat desperacko potrzebuje czegoś więcej niż „kulturowego” chrześcijaństwa opartego na teoretycznych rozważaniach o roli i wpływie Kościoła. Potrzebujemy tętniącego życiem organizmu, który sprowadza królestwo Boże na ziemię. Książka Mary Healy pomaga zrozumieć nie tylko to, jak istotne miejsce w Bożym sercu zajmuje kwestia uzdrowienia , ale także uchwycić ten ważny aspekt w dziedzinie ewangelizacji.
Krzysztof Demczuk – Lider wspólnoty Metanoia.
Książka ta otrzymała Imprimatur:
„Nihil Obstad”, Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. 
Ks.Jakub Kołacz SJ – prowincjał. Kraków 6-05-2016r.
 
Czy zatem książka, w której jawnie zachęca się do praktyki modlitwy o uzdrowienie, opartej na metodzie stworzonej przez Randego Clarka, oraz do czytania jego publikacji na pewno zasługuje na katolickie Imprimatur?
W wywiadzie udzielonym dla portalu CBN.com w programie „700 Club Interactive” pani Healy wspominała swoją znajomość z pastorem Randym Calrkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=-GKgXNV_smA
Kolejną książką, która jest niejako uwieńczeniem bliskiej współpracy pani Healy z pastorem Randy Clarkiem, jest książka „Praktyczny przewodnik po darach duchowych” o której pisałem jakiś czas temu:
https://www.facebook.com/groups/129185981013338/search/?query=praktyczny&epa=SEARCH_BOX

Jak widać promowana jest przez bardzo znane katolickie wspólnoty charyzmatyczne jak „Głos na Pustyni” oraz wspólnotę „Metanoia” , jak również organizacje szkolenia rozwoju osobistego opartego na psychologii. 
„Celem tej książki jest pokazanie niezwykłej mocy znaków i cudów w budowaniu Kościoła i głoszeniu Dobrej Nowiny oraz wyjaśnienie, jak sprawić, aby zaczęto ich używać zarówno w życiu rodzin, jak i całej lokalnej wspólnoty Kościoła. Wyjątkowość jej polega na ekumenicznym podejściu do kwestii darów. Jest to odpowiedź na powstałe w ostatnim czasie głębokie pragnienie jedności pojawiające się wśród wielu chrześcijan.
Książka o darach Ducha Świętego przeprowadzi Was przez biblijne teksty i historię Kościoła. Ta pozycja to fundamenty, ale i praktyczne wskazówki dotyczące używania darów w dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich. Mary Healy i Randy Clark piszą większą część książki wspólnie, dzieląc się na dwugłos w miejscach, w których opowiadają o osobistych doświadczeniach lub zwracają się do współbraci z własnej tradycji kościelnej”. 
https://sklep.glosnapustyni.pl/ksiazki/202-praktyczny-przewodnik-po-darach-duchowych.html
Książka zbiera duże uznanie wśród niektórych duchownych jak i liderów charyzmatycznych wspólnot w Katolickich:
„To wybitna książka przedstawiająca nam klucz do nowej ewangelizacji: pokazuje jak każdy wierzący, bez wyjątku, może używać darów Ducha Świętego aby doprowadzić ludzi do całkowicie przemieniającego spotkania z miłością i mocą Jezusa.”
Biskup David G. O’Connell – biskup pomocniczy Los Angeles.
„(…) Gorąco zachęcam zatem do przeczytania tej książki wszystkich wierzących w Pana Jezusa, który jest „wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki” – wszystkich, bez względu na miejsce, funkcje w Kościele, „staż” w służbie czy doświadczenie. Zachęcam do lektury każdego, bez względu na denominację, przekonania teologiczne, czy tradycje, w jakich nasza wiara wzrastała. Dzięki tej książce możemy zyskać świeże spojrzenie, inspirację i na nowo przeżyć tęsknotę za bliską relacją z Bogiem, który jest Dawcą darów, Sprawcą i Dokończycielem tego, co rozpoczął w nas. (…)”
Krzysztof Demczuk – Lider Wspólnoty Metanoia.
https://sklep.glosnapustyni.pl/ksiazki/202-praktyczny-przewodnik-po-darach-duchowych.html
W wywiadzie udzielonym dla portalu CBN.com w programie „700 Club interactive” pani Healy bardzo żywo odnosi się do książki i wyraża wdzięczność zielonoświątkowemu pastorowi – Randemu Clarkowi, za ubogacenie i wzniesienie jej wiary na wyższy duchowy poziom
https://www.youtube.com/watch?v=2d5X3n0jQzM
Historia przemiany duchowej pani Healy oraz jej wysokie stanowisko w strukturze decyzyjnej katolickiej Odnowy jest kolejnym argumentem pokazującym protestanckie praktyki, które zasiewane są wśród wiernych poprzez Odnowę charyzmatyczną. Każda krytyka jest zbywana argumentem ekumenizmu, Soboru Watykańskiego II oraz dążeniem do jedności. Niestety trudno mówić tu o jedności i zdrowym nauczaniu słysząc słowa mówiące o tym, że zielonoświątkowy pastor jest w stanie udzielać innym Ducha Świętego! Jest to nic innego jak zaprzeczenie nauki katolickiej poprzez podważanie funkcji kapłaństwa sakramentalnego oraz sakramentu bierzmowania.
Piotr Aksorz

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Armia Dzieci - Nakładanie rąk i wypędzanie złych duchów jest dla każdego
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x