Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *

ROZDZIAŁ I. Współczesne ekstremizmy – etiologia i przeciwdziałanie
Contemporary extremism – etiology and counteraction
(Waldemar Jaroch)…………………………………………………………..9
ROZDZIAŁ II. Między demokratyzacją a radykalizacją. Europejski ekstremizm
polityczny – wybrane zagadnienia
Between democratization and radicalization. European political
extremism – selected issues
(Szymon Michał Buczyński, Stanisław Bobiński)……………………21
ROZDZIAŁ III. Ekstremizm a przestępczość stadionowa – wzajemne oddziaływanie
Links between extremism and football hooliganism
(Piotr Chlebowicz)…………………………………………………………………42
ROZDZIAŁ IV. Akty ekstremizmu na polskich i europejskich stadionach piłkarskich
Extremism acts at Polish and European football stadiums
(Justyna Jurczak)……………………………………………………………51
ROZDZIAŁ V. Prawne aspekty przestępstw z nienawiści
Legal aspects of hate crimes
(Anna Świerczewska-Gąsiorowska)………………………………………..60
ROZDZIAŁ VI. Przestępstwa z nienawiści w świetle teorii i praktyki orzeczniczejHate crimes in the light of theory and law practice
(Maciej Duda)………………………………………………………………………68
ROZDZIAŁ VII. Mowa nienawiści w cyberprzestrzeni
Hate speech in cyberspace
(Agata Lewkowicz)…………………………………………………………….80
ROZDZIAŁ VIII. Wykładnia przepisów art. 256 k.k. – kilka uwag praktycznych
The interpretation of Article 256 of the Polish Penal Code –
practical remarks
(Tomasz Plaszczyk)……………………………………………………..90
ROZDZIAŁ IX. Procesowe aspekty dowodzenia w sprawach o czyny związane ze
zjawiskiem ekstremizmu z perspektywy Policji
Procedural evidence aspects in cases involving acts related to the
phenomenon of extremism from the perspective of the Police
(Agnieszka Choromańska)……………………………………………………101
ROZDZIAŁ X. Gangi motocyklowe – konglomerat motocyklowych pasji, skrajnej
ideologii i przestępczości
Motorcycle gangs – conglomeration of motorcycle passion,
radical ideology and crime
(Wiesław Pływaczewski)………………………………………………118
ROZDZIAŁ XI. Nieletni wobec ugrupowań ekstremistycznych o charakterze
prawicowym – wybrane problemy
Juveniles in the light of right-wing extremist groups – selected issues
(Monika Kotowska)……………………………………………………………….132
ROZDZIAŁ XII. Współczesne piractwo somalijskie jako przejaw ekstremizmu
islamskiego – etiologia, fenomenologia i przeciwdziałanie
Contemporary Somali piracy as a manifestation of Islamic extremism –
etiology, phenomenology and prevention
(Kamil Frąckowiak)…………………………………………………..144
ROZDZIAŁ XIII. Wandalizm dzieł sztuki jako wizualny przejaw mowy nienawiści
na przykładzie województwa podlaskiego
Vandalism of works of art as a visual manifestation of hate speech on
the example of the region of Podlasie
(Ewa Czajkowska, Małgorzata Truskolaska)…………………………….152
ROZDZIAŁ XIV. Finansowanie organizacji ekstremistycznych na przykładzie
funkcjonowania rynku towarów podrabianych
The market for counterfeit goods and financing of the extremist
organizations
(Szymon Michał Buczyński)……………………………………………158
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLZmhqd19tdkxjTnM/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynarodowym
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x