Dowód "ex motu" na istnienie Boga : analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu

Jan Salamucha Collectanea Theologica 15/1, 53-92 1934 Główna racja, która mnie skłoniła do opracowania tego te- matu, w skrócie dosyć paradoksalnie wygląda: Dlatego ten temat opracowałem, że n i e umiałem go opracować w pewien specjalny sposób — w ramach…

Kwestia społecznego wymiaru religii i światopoglądowej neutralności

Annales Collegii Nobilium Opolienses 5 (2016) Piotr Moskal Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II W świece współczesnym zauważyć można dwie przeciwstawne tendencje: z jednej strony tendencje fundamentalistyczne, zwłaszcza wśród muzułmanów, z drugiej natomiast tendencje do usunięcia religii z przestrzeni życia…

„DROGI” ŚW. TOMASZA Z AKWINU JAKO PRÓBA ZASTOSOWANIA METAFIZYKI W TRADYCYJNEJ PROBLEMATYCE DOCHODZENIA DO ISTNIENIA BOGA1

Św. Tomasz z Akwinu, na stronach swojej Summa Theologiae – stara się sprostać ponadczasowym potrzebom człowieka i pokazuje jak możemy mocą własnego rozumu dojść do stwierdzenia istnienia Boga. Za każdym razem „danymi wyjściowymi” są dla Akwinaty zjawiska (skutki) dla nas oczywiste i łatwe…

Debata „Kim był (historyczny) Jezus?” Aula WFiS, Lublin 19-12-2012

Kim był Jezus z Nazaretu, jeśli spojrzeć na jego osobę z punktu widzenia współczesnej żydowskiej myśli religijnej? Był to pobożny, faryzejski rabin ze szkoły Hilela oraz działający w ramach żydowskiej tradycji reformator, zaangażowany politycznie oraz społecznie. Nie ma historycznych podstaw…

Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, Mieczysław Gogacz, Mieczysław Krąpiec, tomizm egzystencjalny, tomizm konsekwentny, akt istnienia Koncepcja istnienia, jako aktu urealniającego i aktualizującego byt jednostkowy, wyznacza podstawowy zrąb tomizmu konsekwentnego, który polega przede wszystkim na konsekwentnym właśnie rozpoczynaniu wszelkich analiz filozoficznych od…