Artykuły naukowe -Życie spoleczne

Kwestia społecznego wymiaru religii i światopoglądowej neutralności

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Annales Collegii Nobilium Opolienses 5 (2016) Piotr Moskal Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II W świece współczesnym zauważyć można dwie przeciwstawne tendencje: z…

apologetyka.org