Artykuły naukowe – Historia Kościoła

REGULACJE KOŚCIELNE I PRAWNE PROCESÓW O CZARY NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Nadrzędnym celem wczesnośredniowiecznego kościoła było głoszenie słowa bożego i nawracanie pogan, czyniono to wszelkimi środkami. Ścigając heretyków i innowierców próbowano uregulować te działania…

Pojęcie antysemityzmu i jego społeczne, kulturowe i religijne. Kościół wobec rasizmu

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek ks. Grzegorz Ignatowski Uniwersytet Śląski Łódź-Katowice Kwestia wrogich postaw wobec Żydów, określana najczęściej terminem „antysemityzm”, zajmowała naczelne miejsce w początkowej fazie dialogu katolicko-żydowskiego.…

apologetyka.org