Fundamentalizm islamski

Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Kompleksowe zwalczanie terroryzmu obejmuje szereg elementów, jak m.in. delegalizację ugrupowań, aresztowania członków, zatrzymania, zabezpieczenia obszarów wrażliwych, gromadzenie i wymiana informacji, konfiskatę majątku, śledztwo,…

Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek ROZDZIAŁ I. Współczesne ekstremizmy – etiologia i przeciwdziałanie Contemporary extremism – etiology and counteraction (Waldemar Jaroch)…………………………………………………………..9 ROZDZIAŁ II. Między demokratyzacją a radykalizacją. Europejski…

Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynarodowym

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę analizy znaczenia czynnika religijnego w terroryzmie międzynarodowym. Przybliża definicję fundamentalizmu i stawia tezę, że skrajna forma wiary…

FUNDAMENTALIZM RELIGIJNY MUZUŁMAŃSKICH ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH A STAN ZAGROŻENIA W EUROPIE

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Fundamentalizm muzułmański jest jednym z nurtów myśli społeczno-politycznej islamu, a terroryzm islamski to metoda działania wybierana przez zradykalizowanych zwolenników wojującego ekstremizmu. Te dwa pojęcia,…

IMIGRACJA LUDNOŚCI MUZU ŁM A ŃSKIEJ I JEJ POZYCJA W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ PO 2001 ROKU — PERSPEKTYWA POLITOLOGICZNA

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ, ROK LII NR 4 (187) 2011 Iwona Jakimowicz-Ostrowska Akademia Marynarki Wojennej Wydarzenia pierwszej dekady XXI wieku udowodniły, że kolejne…

apologetyka.org