Artykuły naukowe – Filozofia

Poznanie Zdroworozsądkowe i Jego Funkcja w Filozofii Realistycznej w Ujęciu M. A. Krąpca

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek   Poznanie zdroworozsądkowe spełnia zasadniczą rolę w łączeniu nas ze światem realnym i jest jednym z głównych przedmiotów dociekań filozoficznych. Dokonując namysłu nad…

Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Rocznik Filozoficzny Ignatianum • The Ignatianum Philosophical Yearbook https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/rfi XXII / 1 (2016), s. 270–289 Krzysztof Kruk ∗Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie…

Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, Mieczysław Gogacz, Mieczysław Krąpiec, tomizm egzystencjalny, tomizm konsekwentny, akt istnienia Koncepcja istnienia, jako aktu urealniającego i aktualizującego byt jednostkowy,…

ZADANIA FILOZOFII W POSZUKIWANIU PRAWDY W ŚWIETLE ENCYKLIKI JANA PAWŁA II FIDES ET RATIO

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Jerozolimskie pretorium to miejsce, w którym spotkali się Jezus i Poncjusz Piłat. Podczas przesłuchania Chrystus wskazał na cel swojego posłannictwa – „Ja się…

apologetyka.org