Artykuły naukowe – Istnienie Boga

Dowody na istnienie Boga – Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek DOWODY NA ISTNIENIE BOGA — rozumowania uzasadniające, na podsta- wie innych zdań uznanych za prawdziwe, prawdziwość zdania: „Bóg istnieje”;rozumowania uzasadniające realne istnienie Boga.…

Dowód "ex motu" na istnienie Boga : analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Jan Salamucha Collectanea Theologica 15/1, 53-92 1934 Główna racja, która mnie skłoniła do opracowania tego te- matu, w skrócie dosyć paradoksalnie wygląda: Dlatego…

„DROGI” ŚW. TOMASZA Z AKWINU JAKO PRÓBA ZASTOSOWANIA METAFIZYKI W TRADYCYJNEJ PROBLEMATYCE DOCHODZENIA DO ISTNIENIA BOGA1

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Św. Tomasz z Akwinu, na stronach swojej Summa Theologiae – stara się sprostać ponadczasowym potrzebom człowieka i pokazuje jak możemy mocą własnego rozumu dojść…

METAFIZYCZNA INTERPRETACJA POJĘCIA „ZBIORU PUSTEGO” W ŚWIETLE DOWODÓW NA ISTNIENIE BOGA

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Nierozerwalnie wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej szedł rozwój myślenia oraz rozumowania – czynnika, który jest dla nas tak bardzo charakterystyczny. Nasi najstarsi przodkowie…

O dowodach na istnienie Absolutu z punktu widzenia logiki

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Kordula Świętorzecka Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii, Katedra Logiki Civitas Christiana, 18 listopada 2010 1. Pierwszy Poruszyciel i Pierwsza Przyczyna…

apologetyka.org