Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej

Kultura – Media – Teologia 1(1) 2010, s. 47-62.

ks. MarekDziewiecki

Niniejszy tekst to analiza związku, jaki zachodzi między dominującą obecnie kulturą ponowoczesności i funkcjonowaniem w społeczeństwie zinformatyzowanym, związanym z kulturą ikoniczną, a sposobami głoszenia słowa bożego współczesnemu człowiekowi. W takim kontekście kulturowym i społecznym media mogą i powinny stać się ważnym narzędziem nowej ewangelizacji. wymaga to od ewangelizatorów nie tylko znajomości orędzia chrześcijańskiego ale też kompetencji z zakresu komunikacji międzyludzkiej oraz umiejętności kodowania prawd wiary w formie dostosowanej do specyfiki danego środka przekazu. Również dziś zachowują swą wartość tradycyjne metody głoszenia Ewangelii pod warunkiem, że nowi ewangelizatorzy będą posługiwać się językiem i argumentami, zrozumiałymi dla współczesnych ludzi oraz dobierać tematy przepowiadania, które są ważne dla konkretnej grupy słuchaczy Słowa Bożego.

Artykuł dostępny: https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLdXZ1NExQOVowOG8/view?usp=sharing

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Filozofia (mefafizyka) w kształceniu uniwersyteckim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image