FUNDAMENTALIZM RELIGIJNY MUZUŁMAŃSKICH ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH A STAN ZAGROŻENIA W EUROPIE

Fundamentalizm muzułmański jest jednym z nurtów myśli społeczno-politycznej islamu, a terroryzm islamski to metoda działania wybierana przez zradykalizowanych zwolenników wojującego ekstremizmu. Te dwa pojęcia, które odnoszą się do różnych zjawisk społecznych, są ze sobą mylone. Celem autora jest uporządkowanie wiedzy na temat funda-
mentalizmu i dżihadyzmu, a także wskazanie, że zróżnicowanego wewnętrznie islamu nie
należy postrzegać jedynie przez pryzmat tych dwóch pojęć. Polska stoi przed wyzwaniem
nowej polityki etnicznej, opartej na dobrze przemyślanej strategii integracyjnej. W planowa-
niu polityki imigracyjnej należy brać pod uwagę dwojakiego rodzaju zagrożenia: te związane
z terroryzmem islamskim, który rozwija się w społeczeństwach równoległych, jak również inne
spowodowane wzrostem napięcia społecznego, które wyrasta z ignorancji i ksenofobii, dając
początek islamofobii.
dr Barbara KOBZARSKA-BAR
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
barbara.kobzarska-bar@handlowa.eu
https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLb0x2Y2xod2l2X2s/view?usp=sharing
 

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   IMIGRACJA LUDNOŚCI MUZU ŁM A ŃSKIEJ I JEJ POZYCJA W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ PO 2001 ROKU — PERSPEKTYWA POLITOLOGICZNA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CAPTCHA ImageChange Image