Kwestia społecznego wymiaru religii i światopoglądowej neutralności

Annales Collegii Nobilium Opolienses
5 (2016)
Piotr Moskal
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W świece współczesnym zauważyć można dwie przeciwstawne tendencje:
z jednej strony tendencje fundamentalistyczne, zwłaszcza wśród muzułmanów,
z drugiej natomiast tendencje do usunięcia religii z przestrzeni życia publicz-
nego. Problem obecności religii w życiu społecznym jest więc aktualny.

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLd1hsbmJ1em8zejg/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  SEKULARYZACJA A NOWE FORMY RELIGIJNOŚCI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image