Logika odkrycia naukowego a logika rozumowania

 
Jerzy Bobryk, Filozofia Nauki Rok X, 2002, Nr 2(38)

Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do pracy Karla Popperà: Logika odbycianaukowego [1959/1977]. Polska [1977] i angielska [1959 — The Logic o f ScientificDiscovery] wersja tytułu, w przeciwieństwie do niemieckiej [Logik der Forschung],są raczej nieścisłe. W pracy Popperà nie chodziło o „odkrycia”, lecz o „badania naukowe”. „Logika odkrycia naukowego” znaczy tam po prostu metodologię badań nauk empirycznych, czyli zbiór zasad przechodzenia od danych empirycznych do teorii naukowych i od teorii naukowych do danych empirycznych, oraz zbiór kryteriów oceny teorii naukowej. „Odkrycie”, jeżeli je rozumieć jako sformułowanie teorii lub hipotezy wyjaśniającej jakieś zależności empiryczne, jest, w zależności od rodzaju metodologii, początkiem lub końcem procedury badawczej.

Przeczytaj jeszcze:   Ateizm jest urojeniem - w sumie czemu nie?
Artykuł dostępny na: https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLRkRnU3VvVzA0Tkk/view?usp=sharing
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image