Cuda

Cuda – rozdział z ksiązki Clive Staples Lewisa "Bóg na ławie oskarżonych"

(Przełożyla Maria Mroszczak, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1993) W moim życiu znałem tylko jedną osobę, która twierdziła. że widziała ducha. Była to kobieta. Ciekawą rzeczą jest, że tak samo nie wierzyła ona w nieśmiertelność duszy przed zobaczeniem ducha, jak nie…