Dawkins

Dziury w ateizmie rozmowa z prof. Johnem Lennoxem

O trującej religii i o śmiechu ze Zmartwychwstania z prof. Johnem Lennoxem rozmawia Przemysław Kucharczak prof. John Lennox – profesor matematyki z Oxfordu. Jest też pastorem Kościoła prezbiteriańskiego. Napisał książki „Grabarz: czy nauka pogrzebała Boga?” i „Chrześcijaństwo: opium czy prawda?”. Przemysław…

Czy światopogląd racjonalistyczny opiera się wyłącznie na faktach?

Racjonaliści twierdzą, że ich światopogląd opiera się wyłącznie na „czystych” i „obiektywnych” faktach, na niczym więcej. Nic zatem dziwnego, że każdy pełen entuzjazmu i zapału racjonalistyczny neofita wchodzący na arenę sporów światopoglądowych przynajmniej na początku jest przekonany o istnieniu czegoś…

Argument ex silentio w pracach racjonalistów

  Racjonaliści bardzo często stosują argument ex silentio, tzn. w oparciu o brak jakiejś informacji w jakimś przekazie, lub grupie przekazów, wyciągają wnioski destruktywne dla historyczności danego aspektu chrześcijaństwa. Jednym z najczęstszych przykładów takiego postępowania jest argumentowanie, że pewni pisarze…