istnienie Boga

Dowód z faktu istnienia/nieistnienia na istnienie Boga
Dowód z faktu istnienia/nieistnienia na istnienie Boga

Dowód z faktu istnienia/nieistnienia na istnienie Boga

Dowód z faktu istnienia/nieistnienia (Argument został sformowany przez Stanisława Judyckiego ) 1. Istnienie musimy pojmować poprzez kontrast z nicością. 2. Twierdzenie uznająca istnienie samej nicości jest wewnętrznie sprzeczne. 3. Warunkiem możliwości istnienia czegokolwiek mus być byt, w wypadku którego nie występuje…