jezus historyczny

Historyczność Jezusa jest bardzo dobrze udokumentowana. Sprawdź sam.

Źródła rzymskie: Najobszerniejsza relacja o Jezusie znajduje się w dziele “ Dawne dzieje Izraela ” (Antiquitates) historyka żydowskiego Józefa Flawiusza (ur. 37 r. n.e.), który pochodził z rodu kapłańskiego, był zaufanym Sanhedrynu i jednym z przywódców powstania przeciwko Rzymiianom, w…

Fakty dodających wiarygodności Biblii.-ŻYDZI, POWSZECHNOŚĆ, MONOTEIZM, IMIĘ BOGA

1. ŻYDZI WCIĄŻ ISTNIEJĄ. Wszystkich badaczy religii zdumiewa to, że Izrael jest jedynym narodem, który przetrwał do naszych czasów i zachował nienaruszoną wiarę w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie przetrwali Fenicjanie, Etruskowie, Kartagińczycy, Asyryjczycy, Babilończycy, czy Macedończycy, którzy w…

Czy Jezus Chrystus jako postać historyczna może być lepiej poznany?

ks. Józef Kulisz SJ, Collectanea Theologica 55/1, 5-28,  1985 By ukazać historyczność postaci Jezusa Chrystusa, powoływa- no się najczęściej na świadectwa historii, które ze względu na swe pochodzenie dzielą się na chrześcijańskie i niechrześcijańskie. Histo- ria jednak, zwłaszcza wiek XIX…