na ręke

Komunia święta na rękę – przywilej czy nadużycie?

Komunia święta na rękę — przywilej czy nadużycie. Z instrukcji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Redemptionis  sacramentum z 25 marca 2004 r.: Stosownie do możliwości każdego, wszyscy mają obowiązek wykazywać szczególną troskę o chronienie Najświętszego Sakramentu Eucharystii przed brakiem…