PONOWOCZESNOŚĆ

Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej

Kultura – Media – Teologia 1(1) 2010, s. 47-62. ks. MarekDziewiecki Niniejszy tekst to analiza związku, jaki zachodzi między dominującą obecnie kulturą ponowoczesności i funkcjonowaniem w społeczeństwie zinformatyzowanym, związanym z kulturą ikoniczną, a sposobami głoszenia słowa bożego współczesnemu człowiekowi. W takim…