Rzym

Dusza nieśmiertelna i zmartwychwstanie w pismach wczesnochrześcijańskich

Artykuł ten poświęcam mojej Mamie, zmarłej w grudniu 2005 r., która gorąco wierzyła, że Jezus Chrystus jest Życiem i Zmartwychwstaniem. O takich jak ona Pismo Św. mówi: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz (…) niech odpoczną od swoich…

Naturalistyczne próby eliminacji Boga z rozważań o świecie

Jednym z najbardziej ruchliwych trybików ateistyczno racjonalistycznej demagogii i propagandy jest postulat, zgodnie z którym teiści w swej argumentacji na rzecz istnienia Boga próbują tłumaczyć za pomocą Stwórcy te zjawiska, które można wyjaśnić naturalistycznie, bez odwoływania się do koncepcji nadnaturalnych.…