Sobór Konstantynopolitański

Sobór Konstantynopolitański i antytrynitarze

  Wśród dzisiejszych antytrynitarzy jest kilka „szkół” starających się określić kiedy wprowadzono w chrześcijaństwie naukę o Trójcy Św. Oto one: 1) Wprowadzona przez Teofila i Tertuliana w II wieku. 2) Wprowadzona przez Sobór Nicejski w 325 r. 3) Wprowadzona przez…