Teofil Antiocheński

Ignacy Antiocheński o Chrystusie Bogu

Ignacy Antiocheński (†107) to jeden z pierwszych chrześcijan po Apostołach, którego pisma (7 listów) zachowały się do dziś. Jacek Salij OP wspominając jego dzieciństwo napisał: „warto sobie przypomnieć, że wedle legendy Ignacy znajdował się wśród dzieci, które przyprowadzono do Pana…

Teofil i nauka o Trójcy Świętej

Teofil Antiocheński (†182), to jeden z najczęściej wspominianych przez antytrynitarzy apologeta. Wymienia się go właściwie jedynie dlatego, że jako pierwszy użył (z zachowanych źródeł wczesnochrześcijańskich) po grecku słowo “Trójca” (trias). Tylko tyle na na ogół mówią antytrynitarze np. Świadkowie Jehowy…