Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynarodowym

W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę analizy znaczenia czynnika religijnego
w terroryzmie międzynarodowym. Przybliża definicję fundamentalizmu i stawia tezę, że skrajna
forma wiary rodzi agresję, przemoc i staje się inspiracją do działań ekstremistycznych. Zaznacza
problem błędnej interpretacji religijnych dogmatów i wykorzystywania jej do celów politycznych.

Podkreśla konieczność podejmowania dialogu międzycywilizacyjnego, jako jedynej metody gwa-
rantującej globalne bezpieczeństwo w XXI wieku.

https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLNkp0bk5QXzBYNTQ/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Przeczytaj jeszcze  Rozważania nad pojęciem ekstremizmu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image