startowa

Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza;
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Łk 21, 11

Koronawirus – Globalne zagrożenie. Dokument 2020.

 

Fakty o koroniewirusie podane w materiale.
– Wywołuje specyficzne zapalenie płuc.
– Jak SARS, wyjątkowo zakaźny, 10% umieralność i atakował personel medyczny.
– Pojawił się w centrum komunikacyjnym (Wuhan).
– Chiny ukrywały epidemie. Lekarze dzielili się informacjami na czacie.
Czat zamknięto. Kazano milczeć.
Stracono 2 tyg. i nie zapobiegano rozprzestrzeniano się wirusa.
– Kłamano, że wirus jest pod kontrolą. Ulegał mutacji.
– W Wuhan po pewnym czasie przeciążono szpitale.
– Kiedy budowano szpitale polowe dalej władze twierdziły, że nie ma zagrożenia na świecie.
– Po pewnym czasie wybuchł gniew i niezadowolenia na rząd Chin. (nieskuteczność, późne  zamknięcie miasta, paraliż ośrodków leczniczych i narażenie wszystkich na niebezpieczeństwo)
zajęto się epidemią

Święty Karol Boromeusz zainicjował wielką modlitewną kampanię w intencji ustania zarazy, o nawrócenie grzeszników i przebłaganie Bożego Majestatu. W mieście odbywały się nabożeństwa czterdziestogodzinne, procesje i pielgrzymki. Praktyka postu i jałmużny objęła całą diecezję. Mnóstwo osób nawracało się, przyjmowało Komunię Świętą i czyniło pokutę. Sam arcybiskup niósł w procesjach wielki krzyż, który od tamtego czasu czczony jest w mediolańskiej katedrze. Podczas jednej z nich, idąc boso skaleczył się w stopę, lecz dał ja sobie opatrzyć dopiero po zakończeniu uroczystości.

Do domowej modlitwy wzywały wiernych siedem razy dziennie dzwony. Rzucając hasło: wielkie miasto, wielką świątynią, arcybiskup włączył wszystkich mieszkańców w jedną wspólną, nieustającą modlitwę. Przy dziewiętnastu ołtarzach ustawionych w różnych punktach miasta cały czas sprawowano Eucharystię.

W międzyczasie zaraza ustawała. 20 stycznia 1577 r. stał się dniem publicznych modlitw z udziałem mediolańskiego duchowieństwa, radnych, władz miejskich, senatu i mnóstwa wiernych. Do maja kryzys zażegnano.

Panie, błogosław, proszę, chorym, wszystkim tym, którzy cierpią.
Pokaż im, że przez Twoje cierpienie na krzyżu
Dodaj im siły, odwagi i cierpliwości.
Przez Twoją łaskę pozwól im tak jaśnieć miłością w chorobie,
by ich cierpienie przyczyniło się
do przemiany cierpienia innych.

Amen

——————————————————————————————————————————-

Apologetyka.org i kanał Youtube „TAK czy NIE?” są projektami internetowymi poświęcone wzmacnianiu i usystematyzowaniu myśli chrześcijańskiej, promowaniu i obronie chrześcijańskiej Ewangelii, doktryny i teologii.

W naszych analizach używamy argumentów:

  • racjonalnych,
  • naukowych,
  • Pisma Św.
  • Tradycji Kościoła

jako standardu prawdy w celu opisywania rzeczywistości taką jaką jest.

Celem jest m.in. wykazanie braku konfliktów między nauką a religią oraz między rozumem a wiarą.

Kościół musi promować na wszystkich szczeblach swego nauczania apologetykę, której celem jest potwierdzanie prawdziwości chrześcijańskiego Objawienia, harmonii między wiarą i rozumem oraz poprawnego rozumienia wolności(…)Nowa apologetyka na nowe tysiąclecie.
Kard. William Levada, były prefekt Kongregacji Nauki i Wiary Depesza Radia Watykańskiego  z 30.04.2010

Podstawowe zasady

1. Istnieje jeden Bóg, Stwórca nieba i ziemi.

2. Bóg ma możliwość Objawienie siebie kim jest i jaki jest, i z niej skorzystał w Osobie Jezusa Chrystusa.

3. Chrześcijaństwo jest religią przez Boga objawioną, ponieważ jej założyciel Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem.

4. Religia chrześcijańska znajduje się w całości i nie skażona jedynie w Kościele rzymsko-katolickim, ponieważ tylko ten Kościół jest prawdziwym Kościołem Chrystusa Pana

FORUM

Polecam dział:
https://zchrystusem.pl/viewforum.php?f=78

Ciekawe

Zobacz film na naszym kanale