startowa

 

Apologetyka.org i kanał Youtube „TAK czy NIE?” są projektami internetowymi poświęcone wzmacnianiu i usystematyzowaniu myśli chrześcijańskiej, promowaniu i obronie chrześcijańskiej Ewangelii, doktryny i teologii.

W naszych analizach używamy argumentów:

  • racjonalnych,
  • naukowych,
  • Pisma Św.
  • Tradycji Kościoła

jako standardu prawdy w celu opisywania rzeczywistości taką jaką jest.

Celem jest m.in. wykazanie braku konfliktów między nauką a religią oraz między rozumem a wiarą.

Kościół musi promować na wszystkich szczeblach swego nauczania apologetykę, której celem jest potwierdzanie prawdziwości chrześcijańskiego Objawienia, harmonii między wiarą i rozumem oraz poprawnego rozumienia wolności(…)Nowa apologetyka na nowe tysiąclecie.
Kard. William Levada, były prefekt Kongregacji Nauki i Wiary Depesza Radia Watykańskiego  z 30.04.2010

Podstawowe zasady

1. Istnieje jeden Bóg, Stwórca nieba i ziemi.

2. Bóg ma możliwość Objawienie siebie kim jest i jaki jest, i z niej skorzystał w Osobie Jezusa Chrystusa.

3. Chrześcijaństwo jest religią przez Boga objawioną, ponieważ jej założyciel Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem.

4. Religia chrześcijańska znajduje się w całości i nie skażona jedynie w Kościele rzymsko-katolickim, ponieważ tylko ten Kościół jest prawdziwym Kościołem Chrystusa Pana

FORUM

Polecam dział:
https://zchrystusem.pl/viewforum.php?f=78

Ciekawe

Zobacz film na naszym kanale