Jak ateistyczna teoria ewolucji wpłynęła na eksterminację dziesiątek tysięcy osób?

  WYPOWIEDZI TWÓRCÓW TEORII EWOLUCJI   Karol Darwin (’ojciec' teorii ewolucji – pierwszy człowiek, który w miarę logicznie przedstawił hipotezę ewolucji)     „Pochodzenie Gatunków na Drodze Doboru Naturalnego lub Zachowania Faworyzowanych [tj. znajdujących się w korzystniejszej sytuacji, na lepszej…

15 pytań do zwolenników ewolucjonizmu. Świata, gdzie Bóg jest niepotrzebny.

Pytanie 1. Jak powstało życie? Profesor Paul Davies, ewolucjonista, przyznał: Nikt nie wie, w jaki sposób mieszanina nieożywionych związków chemicznych w sposób spontaniczny zorganizowała się w pierwszą, żywą komórkę. Andrew Knoll, profesor biologii na Harvardzie, powiedział, Tak naprawdę nie wiemy,…