duchowość

Duchowość bez Boga a życie „jakby Bóg był”

Jarosław A. Sobkowiak MIC Na początku winien jestem czytelnikowi wyjaśnienie. Otóż tak sformułowany temat sugerowałby, że podejmuję próbę zestawienia z sobą płaszczyzn z założenia nieporównywalnych. Niewiele zmieniłaby też modyfikacja sformułowań: „duchowość z Bogiem” a życie „jakby Boga nie było”.Każde bowiem…