duchowość

Czy katolik ma być mięczakiem i trwać w leniwym spokoju?

  Spotyka się zarzut, jakoby cnota chrześcijańska nie posiadała męskości i siły. Zarzut ten stawia się szczególnie cichości. Czy takie pojęcia odpowiadają nauce i przykładowi Chrystusa? Niewątpliwie w przeciwnościach swego apostolstwa okazywał Pan Jezus zdumiewającą łagodność i rezygnację i to…

Pytania dotyczące grzechu przeciwko Duchowi Świętemu (konkretne przypadki)

Pytania dotyczące grzechu przeciwko Duchowi Świętemu (konkretne przypadki). 1. Podczas kongresu American Urological Association w Nowym Orleanie opublikowano najpoważniejsze jak dotąd dane potwierdzające tezę, że istnieje proporcjonalna zależność pomiędzy aktywnością seksualną mężczyzn a obniżeniem ryzyka raka prostaty. Autorką badania nazwanego…

Duchowość bez Boga a życie „jakby Bóg był”

Jarosław A. Sobkowiak MIC Na początku winien jestem czytelnikowi wyjaśnienie. Otóż tak sformułowany temat sugerowałby, że podejmuję próbę zestawienia z sobą płaszczyzn z założenia nieporównywalnych. Niewiele zmieniłaby też modyfikacja sformułowań: „duchowość z Bogiem” a życie „jakby Boga nie było”.Każde bowiem…