Objawienie jako kryterium określenia relacji chrześcijaństwa do religii

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek ks. Grzegorz Dziewulski Wyższe Seminarium Duchowne Łódź Wprowadzenie Do wyzwań, przed którymi stoją dziś chrześcijanie, należy także konieczność pogłębionego spojrzenia na określenie relacji…

Pojęcie antysemityzmu i jego społeczne, kulturowe i religijne. Kościół wobec rasizmu

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek ks. Grzegorz Ignatowski Uniwersytet Śląski Łódź-Katowice Kwestia wrogich postaw wobec Żydów, określana najczęściej terminem „antysemityzm”, zajmowała naczelne miejsce w początkowej fazie dialogu katolicko-żydowskiego.…

Zachowania samobójcze nieletnich – ocena zagrożenia, oddziaływanie terapeutyczne

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek ks. Waldemar Woźniak Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Waldemar Piekarski Zespół do Spraw Kierowania do Zakładów Poprawczych Ministerstwo Sprawiedliwości Wstęp…

Kryzys wiary i możliwości jego przezwyciężenia w okresie adolescencji

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Emilia Zimnica-Kuzioła Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Kryzys wiary i możliwości jego przezwyciężenia w okresie adolescencji 1. Kryzys wiary na podstawie badań ankietowych studentów…

Analiza wybranych stanowisk publicystycznych na temat tzw. pedofilii duchownych.

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Szymon Różycki Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Analiza wybranych stanowisk publicystycznych na temat tzw. pedofilii duchownych w świetle oceny prawnej. Stało się współcześnie…

Przestępstw przeciwko wierze w normach DE DELICTIS RESERVATIS z 2010 roku

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek O. DARIUSZ BOREK O.CARM. Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prawo Kanoniczne 57 (2014) nr 3 Treść: Wstęp. – 1. Strona…

Argumentacja w dyskusji teistyczno-ateistycznej

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Robert Kublikowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Filo–Sofija, Nr 25 (2014/2), s. 269-281 Niniejszy artykuł uwzględnia przede wszystkim stanowisko analitycznej filozofii języka, semiotyki – głównie pragmatyki…

apologetyka.org