Dowód "ex motu" na istnienie Boga : analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Jan Salamucha Collectanea Theologica 15/1, 53-92 1934 Główna racja, która mnie skłoniła do opracowania tego te- matu, w skrócie dosyć paradoksalnie wygląda: Dlatego…

Kwestia społecznego wymiaru religii i światopoglądowej neutralności

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Annales Collegii Nobilium Opolienses 5 (2016) Piotr Moskal Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II W świece współczesnym zauważyć można dwie przeciwstawne tendencje: z…

„DROGI” ŚW. TOMASZA Z AKWINU JAKO PRÓBA ZASTOSOWANIA METAFIZYKI W TRADYCYJNEJ PROBLEMATYCE DOCHODZENIA DO ISTNIENIA BOGA1

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Św. Tomasz z Akwinu, na stronach swojej Summa Theologiae – stara się sprostać ponadczasowym potrzebom człowieka i pokazuje jak możemy mocą własnego rozumu dojść…

Debata „Kim był (historyczny) Jezus?” Aula WFiS, Lublin 19-12-2012

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Kim był Jezus z Nazaretu, jeśli spojrzeć na jego osobę z punktu widzenia współczesnej żydowskiej myśli religijnej? Był to pobożny, faryzejski rabin ze…

Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, Mieczysław Gogacz, Mieczysław Krąpiec, tomizm egzystencjalny, tomizm konsekwentny, akt istnienia Koncepcja istnienia, jako aktu urealniającego i aktualizującego byt jednostkowy,…

apologetyka.org