Kwestia społecznego wymiaru religii i światopoglądowej neutralności

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Annales Collegii Nobilium Opolienses 5 (2016) Piotr Moskal Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II W świece współczesnym zauważyć można dwie przeciwstawne tendencje: z…

„DROGI” ŚW. TOMASZA Z AKWINU JAKO PRÓBA ZASTOSOWANIA METAFIZYKI W TRADYCYJNEJ PROBLEMATYCE DOCHODZENIA DO ISTNIENIA BOGA1

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Św. Tomasz z Akwinu, na stronach swojej Summa Theologiae – stara się sprostać ponadczasowym potrzebom człowieka i pokazuje jak możemy mocą własnego rozumu dojść…

Debata „Kim był (historyczny) Jezus?” Aula WFiS, Lublin 19-12-2012

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Kim był Jezus z Nazaretu, jeśli spojrzeć na jego osobę z punktu widzenia współczesnej żydowskiej myśli religijnej? Był to pobożny, faryzejski rabin ze…

Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, Mieczysław Gogacz, Mieczysław Krąpiec, tomizm egzystencjalny, tomizm konsekwentny, akt istnienia Koncepcja istnienia, jako aktu urealniającego i aktualizującego byt jednostkowy,…

NOWY I JESZCZE NOWSZY ATEIZM, CZYLI O PRAWDZIWY ATEIZM JEST TRUDNO

Obserwuj wątek ( 0 Obserwujących ) X Obserwuj wątek E-mail : * Obserwuj wątek Przestajesz obserwować wątek Ks. Marek DOBRZENIECKI Warszawskie Studia Teologiczne XXVII/2/2014, 137-148 Słowa kluczowe: filozofia religii, nowy ateizm, duchowość ateistyczna, postmodernizm, suprematyzm, myślenie rygorystyczne Keywords: philosophy of religion,…