Jak ateistyczna teoria ewolucji wpłynęła na eksterminację dziesiątek tysięcy osób?

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *
 

WYPOWIEDZI TWÓRCÓW TEORII EWOLUCJI

  Karol Darwin (‘ojciec’ teorii ewolucji – pierwszy człowiek, który w miarę logicznie przedstawił hipotezę ewolucji)
    “Pochodzenie Gatunków na Drodze Doboru Naturalnego lub Zachowania Faworyzowanych [tj. znajdujących się w korzystniejszej sytuacji, na lepszej pozycji] Ras w Walce o Życie
    Charles Darwin, podtytuł książki “O pochodzeniu gatunków” (podtytuł ten został usunięty z nowszych wydań)
    “W pewnym okresie w przyszłości, nie tak odległym jeśli mierzonym przez stulecia, cywilizowane rasy człowieka niemal na pewno całkowicie wytępią i zastąpią rasy dzikusów na całym świecie.”
    Charles Darwin, “The Descent of Man – 2nd ed” (New York: A. L. Burt Co., 1874), str. 178
    “…każda istota organiczna rozmnaża się z natury w tak szybkim tempie, że gdyby nie została zniszczona, to ziemia byłaby wkrótce pokryta potomstwem pojedynczej pary… Nawet wolno dorastający człowiek podwoił swą liczebność w ciągu dwudziestu pięciu lat, a w takim tempie, za kilka tysięcy lat, nie byłoby dosłownie miejsca by postawić stopę dla jego potomstwa.”
 
  Thomas H. Huxley (najważniejszy współpracownik Darwina i propagator jego teorii ewolucji)
    “Być może jest to całkiem prawdziwe, iż niektórzy murzyni [Huxley celowo pisał nazwę czarnej rasy małą literą] są lepsi od niektórych białych ludzi, ale żaden racjonalnie myślący człowiek, świadomy tych faktów, nie wierzy w to, iż przeciętny murzyn jest równy, a cóż dopiero wyżej stojący, w porównaniu z przeciętnym białym człowiekiem… Najwyższe miejsca w hierarchii cywilizacji z pewnością nie znajdą się w zasięgu naszych ciemnych kuzynów.
    Thomas H. Huxley, “Lay Sermans, Addresses and Reviews” (New York: Appleton, 1871) str. 20
 
  Jean Jacques Rousseau (pierwsze wzmianki o selekcji czynionej przez bezosobową Naturę)
    “Natura postępowała z nimi [ludźmi] tak samo jak prawo Sparty z dziećmi jej obywateli. Dawała silnym i zdrowym dobrą konstytucję i niszczyła wszystkich pozostałych.”
    J.J. Rousseau, “Discourse on the Origin and Foundations of Inequality Among Men” (1755)

WYPOWIEDZI WIELBICIELI DARWINA I TEORII EWOLUCJI

  Adolf Hitler (uważany za największego zbrodniarza w historii – wmówił Niemcom, że dobór naturalny prowadzi do rozwoju gatunków)
    “Tak więc, tutaj także, ta walka pomiędzy nimi wypływa nie tyle z wewnętrznej niechęci co z głodu i miłości. W obu przypadkach, Natura spogląda spokojnie, z satysfakcją, w rzeczy samej. W walce o codzienny chleb wszyscy ci, którzy są słabi i chorowici lub mniej zdeterminowani poddają się, podczas gdy walka mężczyzn o kobiety daje prawo lub okazję to rozmnażania tylko dla najzdrowszych. A walka jest zawsze środkiem na polepszenie zdrowia gatunku i jego siły odporności i, co za tym idzie, przyczyną jego rozwoju ku górze.”
    Silniejszy musi dominować a nie mieszać się ze słabszym, poświęcając przy tym swoją własną wielkość. Tylko urodzonemu słabeuszowi może się to wydać okrutnym, ale jest on przecież tylko słabym i ograniczonym człowiekiem; gdyż jeśliby to prawo nie przeważyło, to jakikolwiek wyobrażalny wyższy rozwój [Hoherentwicklung] organicznych istot żywych byłby nie do pomyślenia.”
    Adolf Hitler, “Mein Kampf” (Boston: Houghton Mifflin Co., 1943), str. 285
    “Ci, którzy chcą żyć, niech walczą, a ci, którzy nie chcą walczyć w tym świecie wiecznej walki nie zasługują na to, aby żyć.”
    Adolf Hitler, “Mein Kampf” (Boston: Houghton Mifflin Co., 1943), str. 289
    “Punktem kulminacyjnym historii będzie nowe milenijne imperium o nieporównywalnym splendorze, oparte na nowej rasowej hierarchii nakazanej przez samą naturę.”
    cytowany przez L.H. Gann, “Adolf Hitler, The Complete Totalitarian”, The Intercollegiate Review, Fall 1985, str. 24
    Wyższa rasa podporządkowuje sobie niższą rasę… prawo, które widzimy w naturze, i które możemy uważać za jedyne wyobrażalne prawo.”
    ze zjazdu partii w Norymberdze, 1933 rok
    Wyzwoliłem Niemcy od głupich i poniżających mitów sumienia i moralności… Wyszkolimy młodych ludzi, przed którymi świat będzie drżał. Chcę młodych ludzi zdolnych do przemocy – władczych, nieustępliwych i okrutnych.”
    cytowany przez Ravi Zacharias, “Can Man Live Without God?”, 1994, str. 23
  Rudolf Hess (zastępca przywódcy partii NSDAP – Adolfa Hitlera)
    “Narodowy Socjalizm to nic innego jak biologia stosowana.”
    z wielkiego spotkania w 1934 roku
  Franz Baron Conrad von Hoetzendorff (szef sztabu Austro-Węgier w czasie I Wojny Światowej)
    “Filantropiczne religie, moralne nauczania i filozoficzne doktryny z pewnością mogą czasami służyć osłabieniu walki ludzkości o przetrwanie w jej najbardziej prymitywnej postaci, lecz nigdy nie uda się im usunąć jej jako motywu, który napędza świat... To w zgodności z tą wielką zasadą katastrofa [pierwszej] wojny światowej nadeszła w wyniku tych sił napędowych w życiach państw i narodów, tak jak burza z piorunami, która z natury musi się wyładować.”
    cytowany przez James Joll, “Europe Since 1870: An International History” (Middlesex: Penguin Books, 1990) str. 164
  Kurt Riezler (osobisty pomocnik kanclerza Niemiec Theobalda von Bethmann-Hollwega z okresu I Wojny Światowej)
    “Wieczna i absolutna wrogość jest zasadniczo wrodzoną cechą relacji pomiędzy narodami; i ta wrogość, którą obserwujemy wszędzie… nie jest wynikiem wypaczenia ludzkiej natury, lecz jest istotą świata i źródłem samego życia.”
    cytowany przez James Joll, “Europe Since 1870: An International History” (Middlesex: Penguin Books, 1990) str. 164
  Friedrich von Bernardi (emerytowany generał pruski)
    “Gdyby nie było wojny okazałoby się prawdopodobnie, że podrzędne i zwyrodniałe rasy pokonałyby zdrowe i młodzieńcze rasy poprzez swoje bogactwa i liczebność. Twórcza rola wojny polega na tym, że powoduje selekcję, i w ten sposób wojna staje się biologiczną koniecznością... jest [ona] tak niezbędna jak walka żywiołów natury… daje [ona] biologicznie właściwą decyzję, jako że jej decyzje spoczywają na samej naturze rzeczy.”
    cytowany przez M.F. Ashley-Montagu, “Man in Process” (New York: World. Pub. Co., 1961) str. 76-77
  Mao Tse-tung (twórca i dyktator komunistycznych Chin, faktycznie największy zbrodniarz ludzkości – ok. 80.000.000 ludzi na sumieniu)
    “Chiński socjalizm jest założony na Darwinie i teorii ewolucji.”
    cytowany przez Mehnert, “Kampf um Mao’s Erbe”, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977
  Karol Marks (wraz z Engelsem współtwórca marksizmu, czyli po prostu komunizmu)
    “to jest ta książka [Darwina o doborze naturalnym], która zawiera podstawę w dziedzinie historii naturalnej dla naszego poglądu.
    cytowany przez Conway Zirkle, “Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene” (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959), str. 85-87
  Józef Stalin (największy sowiecki dyktator i zbrodniarz – ok. 60.000.000 ludzi na sumieniu)
    “W bardzo młodym wieku, będąc nadal uczniem w szkole kościelnej, w Towarzyszu Stalinie rozwinęło się krytyczne myślenie i rewolucyjne sentymenty. Zaczął czytać Darwina i stał się ateistą. G. Glurdżidze, przyjaciel Stalina z lat chłopięcych, opowiada: “Zacząłem mówić o Bogu, Józef mnie wysłuchał, i po chwili ciszy powiedział: ‘Wiesz, nabierają nas, nie ma żadnego Boga…’ Byłem zdumiony tymi słowami, nigdy przedtem nie słyszałem nic podobnego. ‘Jak możesz mówić takie rzeczy, Soso?’ wykrzyknąłem. ‘Porzyczę ci książkę do poczytania; ona ci pokaże, że świat i wszystkie żywe rzeczy są całkiem inne od tego co sobie wyobrażasz, i całe to gadanie o Bogu jest najzwyklejszą bzdurą,’ powiedział Józef. ‘Co to za książka?’ zapytałem. ‘Darwin. Musisz to przeczytać,’ przekonywał mnie Józef.”
    biografia, E. Yaroslavsky, “Landmarks in the Life of Stalin” (Moscow: Foreign Languages Publishing house, 1940), str. 8-12
  Lew Trocki (fanatyczny komunista, najbliższy współpracownik Lenina – znany prześladowca chrześcijan)
    “Darwin zniszczył ostatnie z moich ideologicznych uprzedzeń… Teoria ewolucji… ogarnęła mną całkowicie… Darwin stał dla mnie jak potężny odźwierny przy wejściu do świątyni świata... Byłem jeszcze bardziej zdumiony, gdy przeczytałem…, że on [Darwin] zachował swoją wiarę w Boga. Abolutnie nie byłem w stanie zrozumieć tego, jak teoria powstania gatunków na drodze selekcji naturalnej i selekcji płciowej oraz wiara w Boga mogły się pomieścić w jednej i tej samej głowie.”
    “Odkrycie Darwina jest największym triumfem dialektyki w całej dziedzinie materii organicznej.”
    cytowany przez Alan Woods and Ted Grant, “Marxism and Darwinism, Reason in Revolt: Marxism and Modern Science”, London, 1993
  Gieorgij Plechanow (jeden z założycieli rosyjskiego komunizmu)
    “[Marksizm to] darwinizm zastosowany do nauki społecznej.”
    cytowany przez Robert M. Young “Darwinian Evolution and Human History: Historical Studies on Science and Belief”, 1980
  Henry Fairfield Osborn (jeden z najwybitniejszych amerykańskich zoologów i paleontologów)
    “Poziom inteligencji przeciętnego dorosłego Murzyna jest podobny do poziomu jedenastolatka z gatunku Homo Sapiens.”
    Henry Fairfield Osborn, “The Evolution of Human Races,” Natural History, April 1980, str. 129 (przedrukowane z wydania styczeń/luty 1926)
    “Etyczna zasada zawarta w ewolucji jest taka, że tylko najlepszy ma prawo do przeżycia…”
    Henry Fairfield Osborn, “Evolution and Religion in Education” (London: Charles Scibner’s Sons, 1926), str. 48
Przeczytaj jeszcze:   To nieszczęsne „onus probandi”, czyli na kim spoczywa ciężar dowodu?

WYPOWIEDZI UCZONYCH, FILOZOFÓW I HISTORYKÓW NA TEMAT WIĘZI ŁĄCZĄCYCH TEORIĘ EWOLUCJI Z RASIZMEM I TOTALITARYZMEM

  Aleksandr Isajewicz Sołżenicyn (wybitny pisarz rosyjski, Nagroda Nobla w 1970)
    “Ponad pół wieku temu, gdy byłem jeszcze dzieckiem, przypominam sobie jak słyszałem wielu starszych ludzi dających następujące wytłumaczenie wielkich nieszczęść, które spadły na Rosję: ‘Ludzie zapomnieli Boga; dlatego wszystko to się stało.’
Od tamtego czasu spędziłem blisko 50 lat pracując nad historią naszej rewolucji; w trakcie tego czasu przeczytałem setki książek, zgromadziłem setki osobistych świadectw i już wniosłem swój własny wkład ośmiu tomów w dzieło usuwania gruzów pozostawionych przez ten wstrząs. Lecz gdyby poproszono mnie dzisiaj o możliwie zwięzłe sformułowanie głównej przyczyny tej rujnującej rewolucji, która pochłonęła jakieś 60 milionów naszych rodaków, nie byłbym w stanie przedstawić tego bardziej precyzyjnie jak tylko powtarzając: ‘Ludzie zapomnieli Boga; dlatego wszystko to się stało.'”
    Aleksandr I. Solzhenitsyn, “The Gulag Archipelago” (New York: Harper & Row, 1973), str. 7
  Edward Simon (profesor biologii, Purdue University)
    “Nie twierdzę, że Darwin i jego teoria ewolucji przyniosła holokaust; ale nie mogę zaprzeczyć, iż teoria ewolucji, i wywołany przez nią ateizm, doprowadziła to moralnego klimatu, który umożliwił nastanie holokaustu.”
  Karl Schleunes
    “Darwinowskie pojęcie walki o przetrwanie zostało szybko przywłaszczone przez rasistów … taka walka, znajdująca poparcie w najnowszych poglądach naukowych, usprawiedliwiła rasitowską koncepcję lepszych i gorszych ludów … i uzasadniała konflikt pomiędzy nimi.”
    Karl A. Schleunes, “The Twisted Road To Auchwitz” (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1970) str. 30, 32
  Victor Frankl (był więźniem Oświęcimia)
    “Zapoznałem się z ostatnim stopniem zepsucia w moim drugim obozie koncentracyjnym, Oświęcimiu. Komory gazowe Oświęcimia były ostateczną konsekwencją teorii, według której człowiek jest niczym więcej jak tylko wytworem dziedziczności i otoczenia... Jestem całkowicie przekonany o tym, iż komory gazowe Oświęcimia, Treblinki i Majdanka zostały ostatecznie przygotowane nie w jakimś tym czy innym ministerstwie w Berlinie, ale raczej na biurkach i w salach wykładowych nihilistycznych naukowców i filozofów.”
    Victor Frankl, “The Doctor and the Soul: Introduction to Logotherapy”, 1982, str. xxi
 
  Sir Arthur Keith (znany ewolucjonista)
    “Widzimy Hitlera święcie przekonanego o tym, iż ewolucja wytwarza jedyną realną podstawę dla polityki narodowej… Środkiem, który obrał, aby zabezpieczyć przeznaczenie swojej rasy i narodu była zorganizowana rzeź, która zanurzyła Europę we krwi.”
    “Hitler [był] bezkompromisowym ewolucjonistą i musimy szukać ewolucjonistycznego wyjaśnienia, jeżeli mamy zrozumieć jego czyny.”
    Sir Arthur Keith, “Evolution and Ethics” (New York: G. P. Putnam’s Sons 1947), str. 14
    “Niemiecki Fuhrer… świadomie dążył do tego, aby dostosować sposób działania Niemiec do teorii ewolucji.
    Sir Arthur Keith, “Evolution and Ethics” (New York: G. P. Putnam’s Sons 1947), str. 230
  Adam Sedgwick (wybitny angielski paleontolog i geolog)
    W 1859 roku profesor Sedgwick ostrzegł Darwina, że za sprawą jego teorii ewolucji “ludzkość poniesie szkody mogące spowodować zezwierzęcenie rasy ludzkiej i pogrążenie człowieka w tak głębokim stanie zwyrodnienia, w jakim nie znajdował się odkąd jego historię opowiadają pisemne przekazy.”
    cytowany przez Rob’t E.D. Clark, “Darwin: Before and After”, 1935
 
  Bolton Davidheiser (zoolog i genetyk, były ewolucjonista)
    “W rzeczywistości dzieło ewolucjonistów będzie w znacznym stopniu odpowiedzialne za niebezpieczne czasy, które dopiero są przed nami. Ewolucjonizm bowiem stał się, i jest nadal, poważnym czynnikiem powodującym rozpowszechnianie się filozofii bez Boga, która jest tak charakterystyczna dla naszych czasów i która okaże się jeszcze szkodliwsza.”
    Bolton Davidheiser, “Evolution and Christian Faith”, 1969
Print Friendly, PDF & Email
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x