Naukowcy: Braku konfliktu pomiędzy nauką a wiarą jest faktem.

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *

.

Nauka kontra Religia

COLIN RUSSELL – HISTORYK NAUKI Z CAMBRIDGE UNIVERSITY
„Powszechne przekonanie, że… relacja pomiędzy religią a nauką przez ostatnie wieki była naznaczona wrogością… jest nie tylko historycznie niedokładne, lecz również karykaturą tak groteskową, że to co musi być wyjaśnione, to to, jak to możliwe, że to przekonanie cieszy się tak dużym respektem”.
JAMES TOUR – JEDEN Z PIONIERÓW NANONAUKI (RICE UNIVERSITY)
„Zajmuję się tworzeniem molekuł potrzebnych do istnienia organizmów żywych. Brakuje mi słów, aby powiedzieć jak trudne jest to zajęcie. Jestem pełen podziwu dla Boga dla tego co uczynił poprzez swoje stworzenie. Moja wiara wzrosła wraz z rozwojem moich badań naukowych. Jedynie jakiś debiutant, „świeżak”, który nie wie nic o nauce może stwierdzić, że nauka odciąga od wiary. Jeśli naprawdę studiujesz naukę, to ona zbliży cię do Boga”.
CHARLES TOWNES (ur.1915-) – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI (nauki laserowe)
„Nauka chce poznać mechanizm Wszechświata, religia – znaczenie. Obie nie mogą być rozdzielone”.
„Mocno wierzę w istnienie Boga na podstawie intuicji, obserwacji, logiki, jak i wiedzy naukowej”.
„Jestem fizykiem, jak i chrześcijaninem. Kiedy staram się zrozumieć naturę patrząc na nią z tych dwóch punktów widzenia, to dostrzegam wiele podobieństw. Wydaje się być logiczne, że w przyszłości religia i nauka zbiegną się w jednym punkcie”.
SIR GHILLEAN T PRANCE (ur.1937-) – WYBITNY BRYTYJSKI BOTANIK I EKOLOG, CZŁONEK ROYAL SOCIETY
„Przez wiele lat wierzyłem, że Bóg jest wielkim projektantem stojącym za naturą… Wszystkie moje badania naukowe potwierdziły następnie moją wiarę”.
WILLIAM D PHILLIPS – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI (1997)
„Wierzę w Boga na podstawie osobistych doświadczeń. Moja wiara jest spójna z tym co wiem o nauce”.
„Bycie zwyczajnym naukowcem, jak i zwyczajnym chrześcijaninem jest całkowicie naturalne dla mnie. Jest ono również całkowicie naturalne dla wielu naukowców głębokiej wiary, których znam”.
„Wierzę że uporządkowanie świata fizycznego, a także nieprawdopodobne dostrojenie wszystkich stałych fizycznych umożliwiające powstanie życia we wszechświecie, wskazuje że Stwórca jest za to wszystko odpowiedzialny”.
JOSEPH E MURRAY (1919-2012) – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE MEDYCYNY
„Czy Kościół jest wrogi wobec nauki? Dorastając zarówno jako katolik, jak i naukowiec – nie dostrzegam tego. Jedna prawda jest prawdą objawioną, druga jest prawdą naukową. Jeśli naprawdę wierzysz, że stworzenie jest „dobre”, to nie może być nic szkodliwego w studiowaniu nauki. Im więcej wiemy o stworzeniu – sposób w jaki ono powstawało – to tym więcej dodaje to do chwały Boga. Osobiście nigdy nie widziałem konfliktu”.
National Catholic Register (December 1-7, 1996)
FRANCIS COLLINS – JEDEN Z GŁÓWNYCH GENETYKÓW CZASÓW OBECNYCH
„Nie widzę powodu, aby widzieć jakikolwiek konflikt pomiędzy tym, co wiem jako naukowiec studiujący cały dzień genom ludzki, a tym w co wierzę jako ktoś, kto przykłada wiele uwagi do tego, co Biblia mówi nam o Bogu i Jezusie Chrystusie. Te dwa punkty widzenia są w pełni zgodne ze sobą”. (Collins 2000)
ROBERT ANDREW MILLIKAN – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI
„To co mogę zdecydowanie powiedzieć, to to, iż nie ma żadnych podstaw naukowych przemawiających za odrzuceniem religii, ani wskazujących na istnienie konfliktu pomiędzy nauką i wiarą, gdyż są to całkowiecie dwa odrębne obszary. Tylko ludzie, któzy wiedzą bardzo mało o religii i nauce widzą konflikt”.
„Dla mnie jest rzeczą nie do pomyślenia, że prawdziwy ateista mogłby być naukowcem”.
„Z całą pewnością mogę stwierdzić, że negacja wiary jest pozbawiona wszelkich podstaw naukowych.
Moim zdaniem nigdy nie będzie można zdobyć żadnych dowodów, które by wiedzę i wiarę oddzielały od siebie.
Ten, który nie potrafi tych dwóch rzeczy pogodzić ze sobą sam ponosi winę”.
„Religia i nauka są w moim odczuciu dwiema siostrami, które pchają rodzaj ludzki do przodu”.
PAUL DAVIES – ZDOBYWCA KELVIN MEDAL(2001) I FARADAY PRIZE(2002)
„Może wydawać się dziwne, lecz w mojej opinii nauka oferuje pewniejszą ścieżkę do Boga niż religia”. (Davies, „God and the new Physics”)
MAX BORN – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI (rozwój mechaniki kwantowej)
„Ci, którzy twierdzą, że rozwój nauki czyni człowieka ateistą muszą być raczej niemądrzy”.
LORD KELVIN – ROZWÓJ TERMODYNAMIKI, JEDOSTKA „KELVIN” OD JEGO NAZWISKA
„Wierzę, że im bardziej nauka jest studiowana, tym dalej zabiera nas ona od czegokolwiek podobnego do ateizmu”.
W swoim przemówieniu w University College w 1903 roku powiedział: „Nie obawiajcie się niezależnie myśleć. Jeśli będziecie myśleć z dostatecznym wysiłkiem, to nauka zmusi was do uwierzenia w Boga”.
MAX PLANCK – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI (ojciec mechaniki kwantowej)
“Zarówno religia jak i nauka w swoich działaniach potrzebują wiary w Boga. Dla tej pierwszej Bóg stoi na początku, dla tej drugiej na końcu całego myślenia. Dla tej pierwszej Bóg stanowi podstawę, dla drugiej ukoronowanie procesu rozumowania o świecie”.
„Opozycja pomiędzy religią a nauką nigdy nie może mieć miejsca, jako że jedna jest komplementarna wobec drugiej”.
Religion and Natural Science (Lecture Given 1937) Scientific Autobiography and Other Papers,trans. F. Gaynor (New York, 1949), pp. 184
WERNER HEISENBERG – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI
„W historii nauki, zwłaszcza od czasów Galileusza, często było powtarzane, że prawdy nauki nie są do pogodzenia z religijną interpretacją świata. Chociaż nie jestem w 100% przekonany do prawd nauki, to nigdy nie mogłem zrozumieć jak można uważać wiarę jako część przestarzałej fazy w świadomości ludzkości, część którą od teraz powinniśmy porzucić (…) Nigdy nie wątpiłem w rzeczywistości na jakie wskazują nam zarówno nauka jak i religia”.
CHARLES DARWIN – TWÓRCA TEORII EWOLUCJI
„Inne źródło pewności, że Bóg istnieje, związane z rozumem a nie odczuciami, wpływa na mnie dużo bardziej. Jest to związane z ekstremalną trudnością czy nawet niemożliwością powstania tego ogromnego i cudownego wszechświata, włączając w to człowieka z jego możliwością zarówno patrzenia głęboko w przeszłość jak i przyszłość, jako wynik przypadku czy konieczności. Kiedy na to wszystko patrzę, czuję się zmuszony wypatrywać Pierwszej Przyczyny, posiadającej inteligentny umysł w pewnym stopniu analogiczny do ludzkiego; mogę powiedzieć, że zasługuję, aby nazywać siebie Teistą”.
Ch. Darwin – „O powstaniu gatunków”
JAMES JOULE – JEDNOSTKA DŻUL OD JEGO NAZWISKA
„Nie ma wątpliwości, że znajomość praw natury, znaczy nie mniej, niż znajomość umysłu Boga, wyrażonego poprzez te prawa”.
GUGLIELMO MARCONI (1874-1937) – laureat nagrody Nobla, wynalazca radia i twórca telegrafu
„Jestem dumny z bycia chrześcijaninem. Wierzę nie tylko jako chrześcijanin, ale i jako naukowiec. Nadajnik radiowy może dostarczyć wiadomość przez pustkowia. W modlitwie ludzka dusza może przesłać niewidzialne fale do wieczności, fale, które osiągną swój cel przed Bogiem”.
JOHN ECCLES – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE MEDYCYNY
„Nauka i religia są bardzo podobne do siebie. Obie są pomysłowymi i twórczymi aspektami ludzkiego umysłu. Pojawienie się konfliktu jest rezultatem ignorancji. Zaczynamy swoje istnienie jako wynik boskiego aktu. Boskie przewodnictwo jest obecne przez całe nasze życie; podczas naszej śmierci mózg przemija lecz boskie przewodnictwo i miłość trwają dalej. Każdy z nas jest wyjątkową, świadomą istotą, bożym stworzeniem. Wszystko to jest poglądem religijnym. Jest to jedyny pogląd spójny z wszystkimi dowodami”. (Eccles 1984a, 50)
ROBERT GRIFFITHS – ZWYCIĘZCA NAGRODY HEINEMANNA W FIZYCE MATEMATYCZNEJ
„Jeśli potrzebujemy ateisty do debaty, to idziemy na wydział filozofii. Z wydziału fizyki nie mielibyśmy wiele pożytku”.
SIR DEREK BARTON (1918-1998) – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE CHEMII
„Bóg jest prawdą. Nie istnieje żadna niekompatybilność pomiędzy nauką a religią. Obie szukają tej samej prawdy. Nauka pokazuje, że Bóg istnieje”.
Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God, and the Origins of the Universe, Life, and Homo sapiens
WALTER KOHN – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE CHEMII (1998)
Na pytanie: Jaka wg Ciebie powinna być relacja pomiędzy nauką a religią?
Kohn odpowiedział: Wzajemny respekt. Obie są równie ważnymi częściami ludzkiego doświadczenia”.
Pytanie: Co myślisz o istnieniu Boga?
Kohn: Istnieją kluczowe elementy ludzkiego doświadczenia, o których nauka nie ma absolutnie nic do powiedzenia. Łączę je z czymś co nazywamy Bogiem”. (Kohn 2002)
WERNHER VON BRAUN (1912-1977) – OJCIEC ASTRONAUTYKI
Jest mi ciężko zrozumieć zarówno naukowca, który przeczyłby istnieniu obecności najwyższego rozumu stojącego za istnieniem wszechświata, jak i teologa, który przeczyłby postępom nauki. Daleko od bycia niezależnymi od siebie, nauka i religia są siostrami. (von Braun 1963, 2)
ALVIN PLANTINGA – FILOZOF
„Nie ma żadnego konfliktu pomiędzy religiami teistycznymi, a naukową teorią ewolucji. To co istnieje, to konflikt pomiędzy religią teistyczną, a dodatkiem filozoficznym do naukowej teorii ewolucji: twierdzenie, że ewolucja jest procesem niekierowanym przez Boga”.
A.Plantinga – „Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism”
CHRISTIAN ANFINSEN – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE CHEMII
Na pytanie, „Wielu znamienitych naukowców – włączając Darwina, Einsteina czy Plancka – rozważało koncept Boga bardzo poważnie. Jakie jest twoje zdanie odnośnie konceptu i istnienia Boga?
Anfinsen: “Myślę, że tylko idiota może być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna niepojęta moc czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność przewidywania i wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat zaistniał.”
Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., “Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens” (LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992), str. 139
JOSEPH H TAYLOR – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI (pulsary)
„Odkrycie naukowe jest również odkryciem religijnym. Tak naprawdę nie istnieje żaden konflikt pomiędzy religią i nauką. Nasza wiedza o Bogu wzrasta wraz z kolejnymi odkryciami naukowymi”.
ABDUS SALAM – NAGRODA NOBLA W DZIEDZIIE FIZYKI
„To poczucie podziwu prowadzi większość naukowców do Najwyższej Istoty – der Alte, the Old One, jak Einstein pieszczotliwie nazwał to bóstwo – Najwyższa Inteligencja, Pan całego Stworzenia i Praw Natury”. (Salam, „Science and Religion”)
ALBERT EINSTEIN
„Nauka bez re­ligii jest ka­leka, re­ligia bez nauki jest ślepa”.
„Im więcej studiuję naukę, tym bardziej wierzę w Boga”.
The Wall Street Journal, Dec 24, 1997, article by Jim Holt, “Science Resurrects God.”
HUGH ROSS (ASTROFIZYK) – CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
„Astronomowie, którzy nie wyciągają teistycznych bądź deistycznych wniosków są coraz rzadziej spotykani, a ci nieliczni zauważają, że trend jest przeciwko nim. Geoffrey Burbidge z University of San Diego skarży się, że jego koledzy astronomowie dołączają coraz częściej do „Pierwszego Kościoła Chrystusa Big Bangu”.
ROBERT BOYLE
„Jeśli odłożymy na bok irracjonalne opinie, które są w sposób nierozsądny doczepiane do chrześcijaństwa, a także błędne mniemania w świecie nauki na temat tej religii, to zauważymy, że prawdziwych sprzeczności pomiędzy wiarą a nauką nie ma”. (Boyle, as cited in Woodall 1997, 32).
RICHARD FEYNMAN (ATEISTA) – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI
„Wielu naukowców wierzy zarówno w naukę jak i w Boga, w Boga objawienia, w doskonale zgodny sposób.” (Henry Schaeffer – „Wiara Naukowców”)
JAMES JEANS – ANGIELSKI FIZYK, ASTRONOM I MATEMATYK
„… Współczesna nauka zmusza nas, by uznać Stworzyciela, działającego poza czasem i przestrzenią, będących częścią Jego twórczości, tak samo jak artysta malarz jest poza swym płótnem… Nie można sobie wytłumaczyć świata bez istnienia Boga…”
HEINRICH VOOT
„Istnienie świata domaga się porządku, który nie potrzebuje początku. Przez się i ponad sobą wszechświat domaga się przyczyny ponadkosmicznej w swej transcendencji potęgi wyższej i nadprzyrodzonej, której nie poznamy przez wiedzę naturalną. Wiedza i religia nie są wcale sprzeczne, ale się uzupełniają”.
LECOMTE DU NOUY – LAUREAT NAGRODY NOBLA
„Wyruszyłem w życie ze sceptycyzmem, który był wtedy modny. Trzeba mi było 30 lat laboratorium, by dojść do przekonania, że żadne zjawisko, jeśli jest prawdziwe, nie może przeczyć istnieniu Boga”.
MICHAEL FARADAY
„Zdziwiło was panowie, żeście usłyszeli z moich ust słowo Bóg, lecz zapewniam was, że pojęcie Boga i cześć jaką mam dla Niego opieram na podstawach pewnych jak prawdy z dziedziny fizyki”.
ALAN LIGHTMAN – PROFESOR MIT
„Odniesienia do Boga lub boskiego zamysłu pojawiały się w literaturze naukowej aż do późnych lat dziewiętnastego wieku. Wydaje się prawdopodobnym, że późniejszy zanik religijnych odniesień i odwołań w literaturze naukowej jest wynikiem raczej zmian w społecznej i zawodowej konwencji wśród naukowców, niż rezultatem zmian w ich przekonaniach religijnych. W rzeczywistości, na przekór popularnemu mitowi, naukowcy wydają się mieć ten sam zakres postaw wobec kwestii religijnych co reszta społeczeństwa.”
J.J. THOMPSON
„W oddali wznoszą się jeszcze wyższe naukowe szczyty, które odkryją przed swoimi zdobywcami jeszcze szersze perspektywy i pogłębią odczucie, którego prawda jest podkreślana przez każde odkrycie naukowe, że ‘wielkie są dzieła Pańskie’” (Nature)
RICHARD BUBE – BYŁY DYREKTOR WYDZIAŁU MATERIOZNAWSTWA W STANFORD UNIVERSITY
„Istnieje proporcjonalnie tylu kierowców ciężarówek o przekonaniach ateistycznych, co i naukowców – ateistów”.
Henry Schaeffer – „Wiara naukowców”
ALEXIS CARREL – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE MEDYCYNY
„Nie ma żadnego dowodu, że Bóg nie istnieje – myślał Carrel – i że Najświętsza Panna jest tylko tworem naszej wyobraźni. Wydaje mi się trudną rzeczą udowodnić, że Bóg istnieje, ale również niemożliwe jest zaprzeczenie Jego istnienia. Jak to się dzieje, że niektórzy wybitni naukowcy, jak na przykład Pasteur, potrafią pogodzić wiarę w nieomylność nauki z wiarą w Boga?”.
„Wierzę we wszystko, czego naucza Kościół katolicki, i nie jest to dla mnie żadną trudnością, gdyż nie znajduję żadnej sprzeczności pomiędzy faktami naukowymi i nauczaniem Kościoła”
ARNO PENZIAS – NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE FIZYKI
„Najlepsze dane które mamy odnośnie Big-Bangu są dokładnie tym, co oczekiwałbym gdybym posiadał tylko pięć ksiąg mojżeszowych, Psalmy i Biblię jako całość”.
STEPHEN HAWKING
„Trudno jest dyskutować o początku wszechświata bez wspomnienia konceptu Boga. Moja praca dotycząca pochodzenia kosmosu znajduje się na granicy nauki i religii, choć staram się pozostać po stronie nauki. Jest całkiem możliwe, że Bóg działa na sposób nie możliwy do opisania przez prawa naukowe”.
„Wydaje mi się, że pytanie odnośnie istnienia Najwyższej Istoty pozostawiłem całkowicie otwarte (…) Byłoby to doskonale zgodne z tym wszystkim co wiemy, gdyby powiedzieć, że istnieje Istota odpowiedzialna za wszystkie prawa fizyki”.
Hawking – „The Brief History of Time”
ARTURO CARLO JEMOLO – UNIWERSYTET RZYMSKI
Tak, dzisiaj już zgadzają się ci wszyscy, którzy myślą w sposób poprawny: aby być naprawdę „rozumnym”, rozum musi uznać swoje granice. Musi mianowicie wiedzieć, że pewne problemy potrafi rozwiązać, a innych nie. Kiedyś nauka odkryje możliwie wszystko, co dotyczy człowieka i świata, nie będzie mogła jednakże nigdy twierdzić (jeżeli chce być godna swojego imienia), że nie istnieje nic poza tym, co potrafi stwierdzić za pomocą swoich narzędzi, jakkolwiek by były wyrafinowane. Cokolwiek by się o tym powiedziało, żadne doświadczenie naukowe nie zaprzecza wierze. (Messori – „Pytania o chrześcijaństwo”)
GEORGE V. COYNE – ASTROFIZYK, DŁUGOLETNI DYREKTOR WATYKAŃSKIEGO OBSERWATORIUM WATYKAŃSKIEGO (1978-2006)
Na pytanie: Czy na zawsze skończył się czas pozornych przeciwstawień nauki i wiary?
Odpowiedź: Dzisiaj wszyscy uznają, że jest niemożliwe znalezienie na drodze naukowej jakiegokolwiek argumentu przeciwko istnieniu Boga. Tak jak (nie wolno o tym zapominać), wiara pozostaje przecież zawsze owym czymś nierozstrzygniętym, owym zakładem, o którym mówi wielki uczony i zarazem wielki chrześcijanin, jakim jest Pascal. A więc, nauka dobrze rozumiana nie zaprzecza i nie może zaprzeczać, że istnieje Coś poza materią; ale również nie może przypierać ateizmu plecami do ściany, wnioskując wiarę bezpośrednio z badania naukowego.
V. Messori – „Pytania o chrześcijaństwo”
MARGHERITA HACK – DYREKTORKA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UNIWERSYTETU W TRIEŚCIE
Wiara w Boga zawsze wydawała mi się czymś takim jak wiara w Befanę. Nie chcę przez to powiedzieć, że wierzący jest naiwniakiem: znam wielu kolegów, którzy są wierzącymi, praktykującymi, doskonale przekonanymi do swojej wiary, a jednak są znakomitymi uczonymi, nawet laureatami Nagrody Nobla. Ale uważam, że ta ich wiara powinna pozostać prywatnym przekonaniem, że nie powinna mieszać się do ich badań.
V. Messori – „Pytania o chrześcijaństwo”
JUSTUS VON LIEBIG – CHEMIK NIEMIECKI
„Ten tylko naprawdę poznać może wielkość i mądrość Stwórcy, kto usiłuje wyczytać Jego myśli w wielkiej księdze zwanej przyrodą”.
MAX HARTMAN – WYBITNY BIOLOG
„Wyniki najwyższej rozwiniętej nauki przyrodniczej, fizyki, nie stoją w najmniejszej sprzeczności z wiarą stojącą poza i ponad przyrodą, – a rządzącą nią Potęgą”.
M. Hartman – „Fizyka atomowa, biologia i religia”
ARTHUR STANLEY EDDINGTON – WYBITNY ASTROFIZYK BRYTYJSKI
„Choć nauka odsłoni w przyszłości jeszcze niejedną tajemnicę w przyrodzie, to jednak nigdy nie zgłębi całkowicie wewnętrznej struktury wszechświata.
Nowa fizyka nie oddala nas od Boga, lecz przeciwnie, prowadzi nas do Niego”.
MICHEL EUGENE CHEVREUL – TWÓRCA CHEMII ORGANICZNEJ
„Gdyby kiedykolwiek ktoś twierdził, że dzisiejsza wiedza prowadzi do materializmu, to ja spędziwszy długie swoje życie wśród książek i w laboratoriach chemicznych w celu poszukiwania prawdy, uważałbym za obowiązek zaprotestować przeciw takim poglądom…
Gdyby ktoś powiedział, że nie ma Boga czułbym się dotknięty w swoich uczuciach jako człowiek i jako uczony”.
WILLIAM HERSCHEL – TWÓRCA TELESKOPU
„Prawdziwa nauka wyjaśnia tak dalece atrybuty Boga, iż ateizm zdaje się absurdem”.
KAMIL FLAMMARION – ZAŁOŻYCIEL FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO, ZDOBYWCA LEGII HONOROWEJ
„Z jakiego bądź punktu widzenia umysł badawczy zapatrywać się będzie na przyrodę, znajduje zawsze drogę wiodącą do Boga, siły żyjącej, której drgnienie zdajemy się czuć pod wszystkimi kształtami powszechnego dzieła” („Bóg w przyrodzie”, s. 423).
KORNEL HEYMANS – NAGRODA NOBLA ZA PRACE MEDYCZNE DOTYCZĄCE PROBLEMU ODDYCHANIA
„W moich badaniach fizjologicznych nie znalazłem przeciwieństwa między wiarą a wiedzą, ale przeciwnie, pociągały mnie one zawsze do Boga”.
AUGUSTIN LOUIS CAUCHY – GENIUSZ MATEMATYCZNY Z FRANCJI
„Jestem chrześcijaninem i wierzę tak, jak wierzyli wielcy astronomowie, wszyscy wielcy fizycy, wszyscy wielcy matematycy wieków ubiegłych. Jestem też katolikiem jak większość wielkich uczonych, a gdyby mnie zapytano o przyczynę tego, to ujawniłbym ją chętnie. Przekonano by się wówczas, że moja wiara wypływa z badań głęboko sięgających”…
LEPRINC RINCUERT – NAJWIĘKSZY SPECJALISTA W DZIEDZINIE PROMIENI KOSMICZNYCH
„Dla nas chrześcijański światopogląd, tak harmonijny powszechny, doskonale się godzi z postępem świata i uczony chrześcijański może świetnie rozwijać się jednocześnie jako uczony i jako chrześcijanin… Nasz wybór jest również rozumny, myślę nawet, że rozumniejszy niż inne możliwe postawy”.
JOHN LENNOX – OXFORD UNIVERSITY (MATEMATYKA)
„Dla mnie, jako chrześcijanina, piękno praw naukowych wzmacnia moją wiarę w inteligentnego, boskiego Stwórcę. Im bardziej rozumiem naukę tym bardziej wierzę w Boga ze względu na podziw jaki mam dla jego stworzenia”.
Opracowano min. na podstawie poniższych stron internetowych:
http://nobelists.net/
http://www.siostrytereski.com/index.php?p=main&id=68&ak=1&what=36#current
http://godevidence.com/2010/08/quotes-about-god/

Przeczytaj jeszcze:   Ateistyczna iluzja braku wyboru religii

.

https://znanichrzescijanie.wordpress.com/2014/04/25/argumenty-za-wiara40a-naukowcy-o-braku-konfliktu-pomiedzy-nauka-a-wiara/
—————————————————-
Redakcja: Kamil Beniuk
Mąż Kasi i tata Oli i Piotra, mgr teologii UKSW, katecheta.
Pasjonat apologetyki (http://www.apologetyka.org). Fanboy duchowości św. Weroniki Giulliani (http://www.weronika.net).
Także Gamer (RPG, FTP, RTS), Cybersecurity (WordPress, Android, Windows),
tekst, muzyka i produkcja pieśni religijnej, Rysunek (ołówek, akwarela), Ikonografia.
Materiały teologiczne:
YouTube “Ja tylko pytam”: http://www.youtube.com/@jatylkopytam
Jeśli ci się podoba, to postaw mi kawę: https://buycoffee.to/beniuk
Dzięki.
“Ja tylko pytam” jest grupą poświęconym wzmacnianiu i usystematyzowaniu myśli katolickiej,
promowaniu i obronie katolickiej Ewangelii, doktryny i teologii.
Analiza ateizmu, charyzmatyzmu, tradycjonalizmu i dobroludzizmu.
Print Friendly, PDF & Email
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x