Czy Biblia jest zbiorem mitów? Nie jest. Sprawdziłem to.

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *


Wersja BETA
Teksty angielskie możesz przetłumaczyć na: https://www.deepl.com/translator
Konkluzja:
Biblijna wiedza naukowa jest faktem. Poziom wiedzy naukowej w tekstach biblijnych jest znacznie wyższy od poziomu wiedzy różnych cywilizacji współczesnych starożytnym Izraelitom, gdy spisywano Biblię.
Czy jest możliwe, że np.  pierwsi stworzeni ludzie (Adam i Ewa) zostali uformowani w pełni z dojrzałą wiedzą daną im przez Boga, którą po grzechu pierworodnym mogli  przekazali swoim potomkom?
Duża część tej wiedzy zapomniana i “odkrywana” na nowo od mniej więcej XII wieku dzięki racjonalnej refleksji na dziełem stworzonym przez Boga. por. Lista chrześcijańskich naukowców.

Ci podobno wierzący w “ciemne”  biblijne “mity” stali sie potem laureatmi Nagrody Nobla. (około 70 %) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_Nobel_laureates  
Fakt istnienia Boga-Stwórcy pozwoliło założyć racjonalność jego stworzenia i możliwość badania, tego stworzył, ująć w prawa i zasady. Jest to przeciwieństwo ślepej, bezrozumnej i przypadkowej teorii ewolucji. Racjonalność i istnienie Boga-Stwórcy doprowadziło do odkryć i rewolucji naukowych, które dały początek stworzenia zachodniej cywilizacji.(Christianitas)

Zarówno wierzący, jak i sceptycy wierzyli, że starożytne kultury zgromadziły znaczną ilość praktyk medycznych opartych na tradycjach ustnych i pisanych rękopisach. To samo można powiedzieć o innych obszarach w odniesieniu do świata przyrody. Sceptycy twierdzą, że Pięcioksiąg jest wynikiem takich procesów i że naukowa wiedza biblijna nie jest wynikiem nadprzyrodzonej inspiracji.  Argumentują oni również za jak najwcześniejszą datą dla różnych egipskich dokumentów medycznych i twierdzą, że medycyna hebrajska jest tylko udoskonaleniem medycyny egipskiej.
Pomijają fakt, że starożytna medycyna  sama w posiadaniu błędnych praktyk.
W medycynie XVII i XVIII wieku nadal stosowano praktykę upustu krwi.
Według British Medical Journal tylko 15% procedur medycznych jest popartych jakąkolwiek dokumentacją.

(Smith R. Where is the wisdom: The poverty of medical evidence. British Medical Journal 1991; 303: 798-799
Rosner, Anthony L. “White House Commission On Complementary and Alternative Medicine Policy: Testimony for Meeting on Obstacles and Barriers to CAM Research.” Foundation for Chiropractic Education and Research, 2008. Accessed September 13, 2008.
W  czasie spisywania Biblii kilka starożytnych cywilizacji posiadało miasta z dokumentami medycznymi (na przykład dokumenty egipskie – Edwina Smitha – Surgical Papyrus, Eber Papyrus Czy The London Medical Papyrus , publiczne systemy sanitarne oraz pisemne kodeksy prawne, takie jak Kodeks Hammarabiego.
Ciekawe jest to, ze zabiegi chirurgiczne podane w egipskim papirusie Edwina Smitha były dość racjonalne, skupiają się na pragmatycznych metodach leczenia urazów. Jest to najstarsze znane dzieło dotyczące technik chirurgicznych i prawdopodobnie zostało napisane dla chirurgów  w szpitalach polowych. Praca ta skupia się na praktycznym zastosowaniu łagodzenia bólu i osadzania złamanych kości. Jak zauważono, osiem zaklęć, które pojawiają się na stronie odwrotnej, są uważane przez niektórych uczonych za późniejszy dodatek do zwoju.

Dr Carol Reeves twierdziła, że archaiczne słowa w Papirusie Edwina Smitha wskazują na jego kopiowanie z wcześniejszego tekstu około 2500 r. p.n.e.
(Carol Reeves, Egyptian Medicine, Buckinghamshire: Shire Publications, 1992, page 51)
Według lingwisty i biblistyka Roberta Dicka Wilsona, uczonego, który znał 45 starożytnych języków stwierdził na podstawie analizy słów, że teksty Starego testamentu sa straszę. Mając to  Papirus Ebersa jest powszechnie datowany na około 1550 r. p.n.e., a Papirus Hearsta na 1450 r. p.n.e.
 (www.britannica.com/EBchecked/topic/177583/Ebers-papyrus Ebers papyrus].” Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. Accessed September 13, 200
Forsyth, Phyllis Young. “The Medicinal Use of Saffron in the Aegean Bronze Age.” Classical Views 44:19, 200. Accessed September 13, 2008.

Karty VI i VII papirusu Edwina Smitha prezentowany jest na wystawie w sali rzadkich książek New York Academy of Medicine

The Ebers Papyrus – Kopia ta, datowana na  ok. 1550 r. p.n.e.),. Omawia on raka (o którym mówi, że nie można nic zrobić), choroby serca, depresję, cukrzycę, kontrolę urodzeń i wiele innych problemów, takich jak problemy z trawieniem i infekcje dróg moczowych. Oferuje zarówno “naukowe”, jak i nadnaturalne diagnozy chorób i sposoby ich leczenia, a także zawiera szereg zaklęć. Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny starożytny egipski tekst medyczny znaleziony do tej pory, zawierający ponad 700 recept i zaklęć. Chociaż Egipcjanie mieli niewielką wiedzę na temat organów wewnętrznych, rozumieli, że serce jest pompą, która dostarcza krew do reszty ciała.

The Ebers Papyrus
The London Medical Papyrus –  składa się z recept lekarskich i magicznych zaklęć dotyczących problemów związanych ze skórą, oczami, ciążą i oparzeniami. Zaklęcia te mają być używane w połączeniu z zastosowaniami medycznymi, a praca ta jest uważana za powszechną książkę referencyjną prowadzoną przez praktykujących lekarzy. Niektóre zaklęcia odpędzają złe duchy lub duchy, podczas gdy inne zostały użyte w celu zwiększenia właściwości leczniczych tego, co zostało zastosowane.
W Egipcie magiczna praktyka i zaklęcia odwoływały się do mocy bogów, aby osiągnąć swoje cele, czy to w medycynie w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. W praktyce medycznej zaklęcia, hymny i zaklęcia zbliżały bogów do uzdrowiciela i skupiały swoją energię na pacjencie. Heka była imieniem boga, a także praktyką magii. Według egiptologa Margaret Bunson: Trzy podstawowe elementy były zawsze zaangażowane w praktykę heki: zaklęcie, rytuał i magik. Zaklęcia były tradycyjne, ale również zmieniane wraz z upływem czasu i zawierały słowa, które były postrzegane jako potężna broń w rękach uczonych. Zob.

Takie pytania można sobie zdać w zarzucie, ze Biblia to zbiór mitów:
Czy nie są mapą drogową do przyszłych odkryć naukowych?
Czy jest tak w mitach greckich czy rzymskich?
Skoro Biblia jest nazywana przez ateistów mitologią, to skąd wzięły się w niej te treści?
Gdzie można znaleźć jakiekolwiek porównanie Biblii z innymi mitologiami?
Na jakiej podstawie ateiści i sceptycy twierdzą, że Biblia to zbiór mitów?
Mary Douglas argumentowała, że prawa dotyczące spożywania pokarmów i ceremonialne zostały zaprojektowane jako prawa czystości rytualnej.
(Hutt, P. B. “Jewish Dietary Laws and Their Foundation.” Harvard University School of Law, 1994. Accessed September 13, 2008.)
Są też tacy, którzy twierdzą, że niektóre aspekty prawa mojżeszowego, takie jak spożywania pokarmów, miały na celu wyróżnienie narodu żydowskiego. Podejścia te nie wykluczają się wzajemnie z naukowej wiedzy biblijnej, ponieważ prawa czystości i prawa mające na celu stworzenie odrębności mogą mieć inne powody, takie jak korzyści sanitarne i prewencyjne dla zdrowia.

Badanie źródeł dotyczących potwierdzania i zaprzeczania naukowej wiedzy biblijnej wymaga naukowej ostrożności i należytej staranności. Badanie naukowej wiedzy biblijnej jest w dużej mierze przedsięwzięciem multidyscyplinarnym, obejmującym zarówno naukę, jak i egzegezę biblijną (obejmującą znajomość kontekstu języków biblijnych, starożytnej kultury bliskiej wschodowi itp.) Ponieważ niektóre źródła nie dochowują należytej staranności lub nie ujawniają wszystkich istotnych informacji, jeśli czytasz  masz prawo do zachowania ostrożności w odniesieniu do poszczególnych treści. Jak stwierdził Salomon,
Pierwszy ma rację w swej sprawie,
lecz przyjdzie przeciwnik i poprawi go
Przysłów 18:17

Jednak do rzeczy:
1. Księdza Kapłańska Starego Testamentu pokazuje, że kapłani byli odpowiedzialni za choroby zakaźne, a także za dobro moralne i religijne narodu. Diagnoza różnicowa między chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi skórnymi jest dość nowoczesna. https://www.asa3.org/ASA/PSCF/1959/JASA3-59Spinka.html
Wiele z praktyk zdrowotnych zawartych w Księgach Mojżeszowych wykazuje niezwykłą dalekowzroczność. Kodeks Mojżeszowy praktykuje zdrową medycynę prewencyjną,  dokumenty medyczne jego sąsiadów, takich jak Egipt, odzwierciedlają mieszankę zdrowej i magicznej medycyny.
Max Neuberger, piszący w swojej “Historii Medycyny” stwierdza:
“Polecenia dotyczą profilaktyki i zwalczania epidemii, zwalczania chorób wenerycznych i prostytucji, pielęgnacji skóry, kąpieli,żywności, mieszkań i ubrań, regulacji pracy, życia seksualnego, dyscypliny ludzi itp. Wiele z tych nakazów, takich jak odpoczynek szabatowy, obrzezanie,[ustawy dotyczące żywności (zakaz spożywania krwi i wieprzowiny), środki dotyczące kobiet miesiączkujących, cierpiących na rzeżączkę, izolację trędowatych, higienę obozu, są, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne, zaskakująco racjonalne.
Neuburger, Max. History of Medicine. Oxford University Press, 1910, Vol. I, p. 38.)
Zob.
https://answersingenesis.org/human-body/modern-medicine/
2. Trąd i warunki skórne
Rzeczownik tsara’at pojawia się około dwadzieścia razy w Biblii hebrajskiej, prawie wyłącznie w Księdze Kapłańskiej, gdzie jest używany do opisania stanu zbezczeszczenia rytualnego przejawiającego się jako stan łuszczenia się skóry, stanu tkanin, skór i ścian domów. W Septuagint, greckie tłumaczenie Biblii hebrajskiej, negac tsara’at zostało przetłumaczone jako aphe lepras; w Wulgacie łacińskiej stało się to plega leprae. Słowa te w języku greckim i łacińskim oznaczały stan, który rozciągał się na całe ciało, a nie termin rytualnej nieczystości. Tsara’at nadal jest tłumaczona jako “trąd”, chociaż termin ten nie jest właściwy, ponieważ na Bliskim Wschodzie nie było trądu, jaki znamy z czasów, gdy pisano Biblię hebrajską. Inni sugerują, że właściwe tłumaczenie słowa “casa’at” jest “pleśnią”. Niedawne zidentyfikowanie specyficznej pleśni (Stachybotrys sp.), która zanieczyszcza budynki i powoduje niewydolność oddechową, utratę pamięci i wysypkę, oraz fakt, że pleśń jest obecna od tysiącleci, sprzyjają tłumaczeniu cara’at na “pleśń”.
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14593226/)
Hebrajski Tsara’at został po raz pierwszy przetłumaczony na grecki jako trąd w VI wieku, a później, w IX wieku, słowo trąd zostało przetłumaczone na arabski jako lepra.
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26773616/)
Dr Harold Spinka pisał o lewicowym prawie o biblijnym trądzie,
“Prawa przeciw trądowi w Księdze Kapłańskiej 13 mogą być uważane za pierwszy model ustawodawstwa sanitarnego”
Castiglioni również stwierdził,“ Wydaje się, że studium tekstów biblijnych wykazało, iż starożytni semiccy mieszkańcy, w zgodzie z najbardziej nowoczesnymi zasadami epidemiologii, przypisywali większe znaczenie zwierzęcym nosicielom chorób, takim jak szczur i mucha, niż zakaźnemu człowiekowi” Castiglioni, Arturo, A History or Medicine, 2nd ed. New York: Alfred A. Knopf, 1958, pages 70-71.
3. Biblia wyjaśnia w różnych wersetach, że Bóg “rozciągnął” niebiosa por. https://creationism.org/english/HeavensStretched_en.htm, innymi słowy rozszerzył czasoprzestrzeń z mniejszych rozmiarów na znacznie większe.

2 Sm 22, 10: Nagiął niebiosa i zstąpił, a czarna chmura była pod Jego stopami.
Hi 9,8: On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach;
Hi 26, 7: Dach rozciąga nad pustką, ziemi niczym nie umacnia,
Hi 37, 18: Potrafisz z Nim niebiosa rozciągać, twarde jak lustro z metalu?
Ps 104, 2: (…) światłem okryty jak płaszczem. Rozpostarłeś niebo jak namiot,
Iz 40, 22: Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi,której mieszkańcy są jak szarańcza,
On rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny.
Iz 42. 5: Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo,
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy(…)

Zasadniczo, przestrzeń i czas są traktowane jako “tkanina”, która jest zniekształcona przez obecność masy; masa zakrzywia czasoprzestrzeń, a następnie czasoprzestrzeń mówi masie, jak się poruszać. Wiele praw natury zależy od innych praw, które zależą od jeszcze innych, i tak dalej. Wszechświat na pewno nie wygląda jakby się rozszerzał. Przecież jeśli spojrzysz na nocne niebo dziś w nocy, pojawi się ono mniej więcej tej samej wielkości, co poprzedniej nocy, i poprzedniej nocy.
4. Ateistyczni naukowcy długo wierzyli, że wszechświat jest wieczny i niezmienny. Idea rozszerzającego się wszechświata byłaby dla większości naukowców uważana za nonsens.
Naukowcy dopiero w ciągu ostatnich 100 lat odkryli, że badając światło czerwone  i przesunięcie galaktyk, że wszechświat rzeczywiście rozszerza się. Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_kosmologiczna
Biblia zapisała pojęcie rozszerzającego się wszechświata tysiące lat przed tym, jak nauka zaakceptowała tę ideę. (Hioba 9:8; Izajasza 42:5; Jeremiasza 51:15; Zachariasza 12:1).
Kiedy pisano Biblię, większość ludzi wierzyła, że wszechświat jest wieczny. Nauka udowodniła, że są one błędne, a Biblia jest poprawna.
5. Ostatecznie, musi istnieć fundamentalny zbiór praw i zasad wszechświata. Ostatecznie, podstawowe prawa natury wymagają twórcy prawa. np. Prawo przyciągania grawitacyjnego: F = GMm/r2.
Dlaczego grawitacja miałaby być posłuszna tak prostej, logicznej formule? W związku z tym, dlaczego grawitacja miałaby w ogóle być posłuszna jakiejś formule? Prawo grawitacji sugeruje twórcę prawa; jest ono zgodne z jego pomysłem i stworzeniem. Biblia jasno stwierdza. Bóg jest Stwórcą, stworzył świat i jego prawa.
6. Miliardy dolarów i miliony godzin zostały zmarnowane przez naukowców w bezsensownym poszukiwaniu “wielkiej jednolitej teorii” fizyki. Księga Rodzaju wyjaśnia wierzącym, że tworzenie światła odbywało się w oddzielnym, początkowym stworzeniu, wolnym od ciemności czy entropii, a więc niezdolnym do teoretycznego zjednoczenia z materią. Światło jest poza czasem,  jednocześnie falą i cząsteczką.
7. Jakub 1:17 opisuje fale elektromagnetyczne (światło) jako nie mające “cienia zmienności”. Siły elektromagnetyczne są zachowawcze. Możemy zmieniać jeden rodzaj energii na inny i możemy przenosić energię z jednego miejsca do drugiego, ale całkowita ilość energii we wszechświecie jest stała i nie może być zmieniona. Obowiązuje ich także
zasada zachowania energii. Einstein był w stanie wykazać, że cała energia posiada równoważną masę, i odwrotnie. Innymi słowy, masa i energia są tak naprawdę tą samą rzeczą, manifestującą się na różne sposoby. Takie jest znaczenie słynnego równania Einsteina E=mc2. Możemy połączyć te zasady w celu zachowania masy i energii. Mówiąc potocznie, ilość “rzeczy” we wszechświecie jest stała.
a. Zachowanie masy-energii jest dokładnie tym, czego oczekiwalibyśmy na podstawie Pisma Świętego. Po pierwsze, Biblia wskazuje, że żaden nowy materiał nie może powstać. Jest to wskazane w Księdze Jana 1:3 i w Księdze Rodzaju 2:2. Jan 1:3 stwierdza, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Boga i nic poza Nim nie powstało.
6.Według Księgi Rodzaju 2:2, Bóg zakończył swoje dzieło stworzenia siódmego dnia tygodnia stworzenia. Ponieważ tylko Bóg może stworzyć nowe rzeczy z niczego, a ponieważ Bóg zakończył swoje dzieło stworzenia do siódmego dnia tygodnia stworzenia, żaden nowy materiał nie powstanie już sam z siebie.
7.W pierwszym wersecie Biblii: “Na początku Bóg stworzył…” Ten werset Pisma Świętego stwierdza, że wszechświata nie było tu na zawsze; że miał on swój początek gdzieś w przeszłości.  Nie w to wierzyła większość ludzi, kiedy Biblia była pisana. Wierzyli oni, że wszechświat był tu na zawsze i że będzie tu na zawsze. Biblia mówi, że nie.
Wszechświat miał swój początek – kiedy Bóg go stworzył – i teraz się rozpada. Tak więc współczesna nauka ustaliła, że to, w co większość ludzi wierzyła, że wszechświat jest wieczny, było błędem i że biblijne stwierdzenia na ten temat były precyzyjne.
8.

W Psalmie 102, 26-28 czytamy: ” Ty niegdyś założyłeś ziemię
Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.
I całe one jak szata się zestarzeją:
Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie,
Ty zaś jesteś zawsze ten sam
i lata Twoje nie mają końca.

Zgodnie z tekstem biblijnym, napisanym trzy tysiące lat przed powstaniem współczesnej nauki, dowiadujemy się, że wszechświat jest jak garnitur ubrania, który się zużywa. Innymi słowy, wszechświat starzeje, pogarsza się, ciągle staje się coraz mniej uporządkowany.
Nie w to wierzyła większość ludzi, gdy to Pismo zostało zapisywane. Zgodnie z ludzkimi obserwacjami, wszechświat był niezmienny. Stwierdzenie, że wszechświat staje się coraz bardziej przypadkowy, coraz mniej uporządkowany, jest stwierdzeniem naukowo sprawdzalnym. Fakt, że wszechświat, w jego obecnym stanie, pogarsza się, został w pełni zweryfikowany przez współczesną naukę. Od skali galaktyk po skalę atomu, znajdujemy uniwersalną, naturalną tendencję wszystkich układów do przechodzenia od porządku do nieporządku; od złożoności do prostoty. Tak więc, gromady galaktyk rozpraszają się w miarę jak galaktyki oddalają się od siebie. Rotacja Ziemi spowalnia; pole magnetyczne Ziemi ulega rozkładowi. Erozja nieustannie niszczy Ziemię. Nasze ciała ulegają zużyciu; umieramy i rozpadamy na proch.
Każda gwiazda, w tym nasze własne Słońce, co sekundę spalają miliardy ton paliwa. Ostatecznie, każda gwiazda we wszechświecie, jeśli Bóg nie podtrzymywał ich w istnieniu, wyczerpałaby swoje paliwo i stałaby się ciemna i zimna. Wszechświat byłby wtedy zimny i martwy, i oczywiście całe życie ustałoby na długo przed ostatnią śmiercią we wszechświecie.
Mówi o tym Drugie Prawo Termodynamiki. że układzie termodynamicznie izolowanym istnieje funkcja stanu, która nie maleje z czasem.  Nie zmienia się energia wewnętrzna układu. Bóg podtrzymuje je nieustannie  w istnieniu.
Nie ma więc wątpliwości, że współczesne badania naukowe zweryfikowały prawdy wyrażone w Psalmie 102:26 “Ty niegdyś założyłeś ziemię Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz.”. Wiele lat uważnych pomiarów dokonywanych przez naukowców, powtarzanych wiele tysięcy razy, ustanowiło ponad wszelką wątpliwość prawdy naukowe wyrażone w tym wersecie Pisma Świętego.
9. Hebrajczyków 1:10-11 wyjaśnia, że wszechświat “zużyje się” jak “szata”, na wieki przed odkryciem prawa fizycznego, że entropia zawsze wzrasta. Entropia (rozpad, rozpraszania energii) weszła, gdy ludzkość zbuntowała się przeciwko Bogu – co doprowadziło do przekleństwa (Rdz 3:17; Rzymian 8:20-22).
Księga Rodzaju stwierdza, że ciemność lub chaos we wszechświecie nigdy nie może pokonać światła, lub porządku. Ten sam koncept nie został odkryty w fizyce aż do czasu opracowania Drugiego Prawa Termodynamiki, które utrzymuje, że ciepło (lub porządek czy światło) zawsze podróżuje w kierunku zimna (lub nieporządku czy ciemności), a nigdy w przeciwnym kierunku. Środowiskowe zniszczenie planety przewidziane (Ap 11:18). Choć ewolucja wyobraża sobie, że rzeczy powinny być coraz lepsze, Biblia przewidziała, co tak naprawdę dzieje się dzisiaj: zanieczyszczenie, zniszczenie i rozpadnięcie się.
10. Czarne dziury i ciemna materia przewidywane (Mateusza 25:30; Judy 1:13; Izajasza 50:3). Kosmolodzy spekulują teraz, że ponad 98% znanego wszechświata składa się z ciemnej materii, z ciemną energią i czarnymi dziurami. Pole grawitacyjne czarnej dziury jest tak silne, że nic, nawet światło, nie ucieka. Poza rozszerzającym się wszechświatem nie ma mierzonego promieniowania i dlatego istnieje tylko ciemność zewnętrzna. Teorie te malują pozornie dokładny opis tego, co Biblia nazywa “ciemnością zewnętrzną” lub “czarnością ciemności na zawsze”.
11. Rozdział 1 Księgi Rodzaju wyjaśnia, że Bóg stworzył najpierw światło, a nie tylko gwiazdy. „Wielki Wybuch” (teoria wielkiej inflacji ) skutkowa światłem wszędzie czyli wskazuje to na braku ciemności w mikrofalowym promieniowaniu tła (promieniowanie reliktowe). Jednak w XXI wieku Fale grawitacyjne zostały odkryte w mikrofalowym promieniowaniu tła, co można wiarygodnie wytłumaczyć tylko poprzez uznanie, że światło powstało jako pierwsze.
12.

 Dach rozciąga nad pustką, ziemi niczym nie umacnia (Hiob 26:7).

Ziemia swobodnie pływa w przestrzeni kosmicznej utrzymywana przez grawitację. Kontrastuje ona z wierzeniem greckiej mitologii, że Atlas podtrzymuje Ziemię, czy też starożytnymi mitami hinduizmu i rdzennych Amerykanów, że Ziemia była na szczycie gigantycznego żółwia. Na  początku XX wieku naukowcy proponowali nawet błędną teorie eteru. Werset wyraża (w poetycki sposób) fakt, że ziemia nie jest podtrzymywana przez żaden inny obiekt – co jest dość nienaturalne dla starożytnych pisarzy, aby sobie to wyobrazić. Rzeczywiście, ziemia unosi się w przestrzeni kosmicznej. Mamy teraz zdjęcia ziemi zrobione z przestrzeni kosmicznej, które pokazują ją unoszącą się w kosmicznej pustce. Ziemia dosłownie nie wisi na niczym, tak jak uczy Biblia.

„Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością.” (HIOBA 26:7, Biblia Warszawska)

Poprawność takiego tłumaczenia i interpretacji potwierdza także starożytne tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki, czyli Septuaginta:

„ekteinwn borean ep ouden kremazwn ghn epi oudenoV.„ (HIOBA 26:7, Septuaginta)

Tematyka fundamentów, słupów i rogów Ziemi w rozumieniu biblijnym: 
Jest to poetycka metaforyka (filary, fundamenty itp.) jest często używana w Biblii, by opisać to, jak Bóg podtrzymuje świat.

Pan powiedział Hiobowi:
“Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień węgielny?” (J. 38,4-6)

Wiemy, że Ziemia nie ma dosłownie fundamentów czy kamienia węgielnego jak budynek. Bóg używa języka symboli, by stworzyć dla Hioba ogólny obraz. Podobnie zwierzęta nie mówią ani się nie śmieją, a Bóg mówi Jobowi, że koń “drwi z trwogi”, a “ilekroć zabrzmi trąba, zarży iha!”.
Z takim rodzajem wypowiedzi wszyscy stykamy się na co dzień. Na przykład, gdy ktoś nie jest do końca rozsądny albo opanowany, to mówimy, że ma “nierówno pod sufitem”, “rozum mu odebrało” czy że “się rozkleił”. Nie są to oczywiście dosłowne stwierdzenia, ale metafory, które w barwny sposób wyrażają daną koncepcję.
Nie ma żadnego dowodu na to, że Biblia naucza fałszywej kosmologii.
Stary Testament zawsze odnosi się do pozornego ruchu Słońca po ziemskim nieboskłonie, gdyż opisanie tego zjawiska w sposób techniczny i poprawny naukowo jest niemalże niemożliwe. Zamiast „słońce wzeszło nad Gibeonem” należałoby powiedzieć „Ziemia w swym ruchu okrężnym wokół Słońca na skutek ruchu obrotowego wokół swojej własnej osi znalazła się w takiej pozycji i pod takim kątem w stosunku do Słońca, iż promienie słoneczne zaczęły oświetlać miasto Gibeon”. Nawet współcześnie mówimy o wschodzie i zachodzie Słońca, gdyż opisywanie tego zjawiska w inny sposób jest w życiu codziennym niepraktyczne i pozbawione sensu.
http://tektonics.org/af/earthshape.php
13. Bóg podtrzymuje wszystkie rzeczy swoją podtrzymującą mocą (Hebr. 1:3), a przez Niego wszystkie rzeczy składają się (Kol. 1:17). Ani materia, ani energia nie przestaną samoczynnie istnieć, ponieważ Bóg je podtrzymuje, a ponieważ nic nowego nie powstanie, możemy stwierdzić, że ilość materiału we wszechświecie jest stała. Oczywiście, Biblia czyni miejsce na cudowne wydarzenia – nadprzyrodzone interwencje Boga, ale cuda (z definicji) nie są zgodne z prawami fizyki (choć teoretycznie mogą być możliwe, a tym po prostu subiektywnie nie wiemy, co wykazuje w tym artykule) ; są wyjątkami z samej swojej natury. Wszechświat podlega prawu zachowania masowej energii.
14.

Księdze Rodzaju 2:1,2: “Tak zakończyły się niebiosa i ziemia, i wszystkie ich zastępy. I siódmego dnia Bóg zakończył swoją pracę, którą wykonał; i odpoczął siódmego dnia od całej swojej pracy, którą wykonał”.

Gdyby można było wykazać, że gdzieś w tym wszechświecie materia lub energia powstała z niczego, to biblijne stwierdzenie o skończonym stworzeniu zostałoby sfałszowane. Prawda jest odwrotna. Zostało ono precyzyjnie zweryfikowane. Po raz kolejny biblijna wypowiedź wytrzymała próbę naukową.
https://christiananswers.net/q-eden/edn-c015.html

15. Ziemia posiada jądro. Księga Hioba zawiera także inne rewolucyjne stwierdzenie odnośnie tego co znajduje się we wnętrzu Ziemi:

„Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień.” (HIOBA 28:5, Biblia Warszawska)

16. Pismo Święte zakłada obracającą się (sferyczną) ziemię (Łk 17:34-36).

“Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie
zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna
będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie
zabrany, a drugi pozostawiony.” (ŁUKASZA 17:34-36, Biblia Warszawska)

Jezus i wszyscy apostołowie mówili o powtórnym przyjściu Syna Bożego, podczas którego nastąpi masowe zmartwychwstanie chrześcijan, po czym ożywieni oraz pozostawieni przy życiu wyznawcy Chrystusa zostaną w jednym momencie przemienieni i porwani z Ziemi. Jednakże, Jezus mówiąc o tej chwili masowego pochwycenia podkreśla, iż dla niektórych będzie to miało miejsce w dzień a dla innych w nocy.  Jest to jasne wskazanie na obracającą się ziemię, z dnia i nocy odbywających się jednocześnie.
17. Dalej pobożny Hiob: Czy gwiazdy Plejad połączysz?, Rozluźnisz więzy Oriona? Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną i wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi? Hiob 38:31-32, z jego listą pytań, z myślą, że człowiek nie może tego zrobić, ale Bóg może.  Tak naprawdę, chodzi tutaj o prawdziwe obiekty, znajdujące się w przestrzeni kosmicznej.
Tekst nawiązuje  do  gwiazdozbióru Plejad (hebr. kesil), Oriona (hebr. Kimah) i Arktura (z gwiazdozbioru Wolarz) i Mazzarotha (Wenus-widzialna z Ziemi)
Skąd takie tłumaczenie gwiazd? Przesłanki tutaj:
Por. https://creation.com/images/pdfs/tj/j20_2/j20_2_100-103.pdf
Czy gwiazdy Plejad połączysz?,- Plejady (znane również jako Siedem Sióstr) to otwarta gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Byka. Jest ona klasyfikowana jako otwarta gromada, ponieważ jest to grupa setek gwiazd utworzona z tego samego obłoku kosmicznego. Co najważniejsze, są one związane ze sobą wzajemnym przyciąganiem grawitacyjnym.
Isabel Lewis z Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (cytowana przez Phillipa L. Knoxa w “Wonder Worlds“) powiedziała: “Astronomowie zidentyfikowali 250 gwiazd jako rzeczywistych członków tej grupy, z których wszystkie znajdują się we wspólnym ruchu i dryfują w przestrzeni kosmicznej w tym samym kierunku”. Lewis powiedział, że “podróżują dalej razem przez ogrom przestrzeni.” Dr Robert J. Trumpler (cytowany w tej samej książce) powiedział, “Ponad 25,000 indywidualnych pomiarów gwiazd Pleiades jest obecnie dostępnych, a ich badania doprowadziły do ważnego odkrycia, że cała gromada porusza się w kierunku południowo-wschodnim. Gwiazdy plejady można więc porównać do roju ptaków, lecących razem do odległego celu.
Gwiazdy te maszerują razem w formacji w kierunku tego samego celu, związanego jednomyślnie, tak jak opisuje Biblia.
Rozluźnisz więzy Oriona?  – Następna część wersetu opisuje konstelację Oriona. Zamiast wiązać Plejady, Bóg rzucił wyzwanie Hiobowi, aby rozluźnił Oriona. Pas Oriona składa się z dwóch gwiazd (Alnilam, i Mintaka) i jednej gromady gwiazd (Alnitak). Alnitak to tak naprawdę system potrójnych gwiazd na wschodnim skraju pasa Oriona. Gwiazdy te (wraz ze wszystkimi innymi gwiazdami tworzącymi Oriona) nie są związane grawitacyjnie, jak te w Plejadach. Zamiast tego, gwiazdy w pasie Oriona zmierzają w różnych kierunkach. Garrett P. Serviss, znany astronom, napisał o pasie Oriona w swojej książce Curiosities of the Sky: “Wielka postać Oriona wydaje się być bardziej trwała, nie dlatego, że jego gwiazdy są fizycznie połączone, ale z powodu ich wielkiej odległości, co sprawia, że ich ruchy są zbyt celowe, aby mogły być dokładnie ustalone. Dwie z największych gwiazd Oriona, Betelgeuse i Rigel, nie mają, o ile to możliwe, żadnego wyczuwalnego ruchu na linii wzroku, ale w “Paśmie” jest trochę ruchu wyczuwalnego. W chwili obecnej składa się on z prawie idealnej linii prostej, rzędu gwiazd drugiego rzędu o jednakowym rozstawie i najbardziej uderzającym pięknie. Z czasem jednak dwie gwiazdy z prawej strony, Mintaka i Alnilam (jak piękne są te arabskie nazwy gwiazd!) zbliżą się do siebie, a trzecia, Alnita, będzie dryfować na wschód, tak że “Pas” już nie będzie istniał”. W przeciwieństwie do gromad Pleaidesa, gwiazdy z pasma Oriona nie mają wspólnej trajektorii. Z biegiem czasu, pas Oriona zostanie rozluźniony, tak jak Bóg powiedział Hiobowi.
Wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi?  Dotyczy to  Arktura, jedną z najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebie. Tradycyjna nazwa Arcturus wywodzi się od starożytnej greki Ἀρκτοῦρος (Arktouros) i oznacza “Strażnik Niedźwiedzia”, ostatecznie od ἄρκτος (arktos), “niedźwiedź”[10] i οὖρος (ouros), “strażnik, opiekun” zob.. Bóg wezwał Hioba, by “poprowadził Arktura ze swoimi synami”. Z tym wyzwaniem, Bóg wydawał się mówić: “Hej Hiob, myślisz, że możesz kierować Arkturem gdziekolwiek chcesz? Cóż, ja mogę!” Podczas gdy Arktur na pewno pojawił się w starożytności jako pojedyncza gwiazda, w 1971 roku astronomowie odkryli, że istniały 52 dodatkowe gwiazdy połączone kierunkowo z Arkturem (znane obecnie jako strumień Arktura). Co ciekawe, Bóg opisał Arktura jako mającego “synów”, a Charles Burckhalter, z Obserwatorium Chabot, (cytowany) powiedział, że “te gwiazdy są prawem samym w sobie”. Serviss dodał, że ” Arktura jest jednym z największych słońc we wszechświecie, jest uciekinierką, której prędkość lotu wynosi 257 mil na sekundę”. Arktura, mamy wszelkie powody, by wierzyć, posiada tysiące razy większą masę niż nasze Słońce… Nasze Słońce podróżuje tylko 12 ½ mili na sekundę, ale Arcturus podróżuje 257 mil na sekundę…” Burckhalter potwierdził ten opis Arktura, mówiąc: “Ta wysoka prędkość umieszcza Arcturusa w tej bardzo małej klasie gwiazd, które pozornie są prawem dla nich samych. Jest on obcym człowiekiem, gościem, obcym w bramie; mówiąc wprost, Arktura jest uciekinierką. Newton podaje prędkość gwiazdy pod kontrolą jako nie większą niż 25 mil na sekundę, a Arktur jedzie 257 mil na sekundę. Dlatego połączone przyciąganie wszystkich gwiazd, które znamy, nie może go zatrzymać ani nawet obrócić na jego drodze.” Arktur i “jego synowie” są na swojej drodze. Tylko Bóg ma moc, aby ich prowadzić, tak jak to opisano w starożytnej Księdze Hioba.
Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną  – Mazzaroth tłumaczone jest jako Gwiazda Poranna możliwe nawiązanie gdyż Μαζουρωθ, Mazourōth jest biblijnym słowem hebrajskim, które znajduje się w Księdze Hioba i dosłownie oznacza Wianek Koronny. Wyraźnie nawiązuje do zjawiska okresowego, takiego jak widzialność. Profesor Schiaparelli powraca następnie do wulgatowego przedstawienia tego fragmentu. Rozpoznaje on w Mazzaroth planetę Wenus w jej podwójnym aspekcie gwiazdy porannej i wieczornej, wskazując, że luminarium wyznaczone w Księdze Królów, ze słońcem i księżycem, i “zastępem nieba” musi być oczywiście następne w blasku obok głównych dawców światła. Co więcej, słońce, księżyc i Wenus stanowią wielką triadę astronomiczną Babilonii, której wyrzeźbione wyobrażenia często zawierają “zastęp nieba” typowany przez tłum fantastycznych bóstw zwierzęcych. A ponieważ kult astralny anatematyzowany przez proroków Izraela był niewątpliwie pochodzenia eufrackiego, to określenie Mazzarotha jako trzeciego członka babilońskiej triady jest cennym ogniwem w dowodach. Zob.
Gwiazda Poranna  czasem inaczej określana jako Jutrzenka. Powód jest prosty — owa planeta jest dobrze widoczna rano, przed wschodem słońca, gdy inne gwiazdy przestają już być widoczne.
Jak w V w. p.n.e. ktoś (i skąd) miał posiadać wiedzę na temat takich rzeczy oraz jak dokładna ona była, biorąc pod uwagę fakt, że było to 2 tysiąclecia przed publikacją “O obrotach sfer niebieskich” Kopernika w 1543 roku, gdy przez ten cały czas wierzono, że to Ziemia znajduje się w centrum wszechświata, a w międzyczasie dużo wcześniej ludzie wierzyli też w to, że Ziemia jest płaskim dyskiem. Skąd więc ktoś w V w. p.n.e. mógłby znać zależności pomiędzy gwiazdami z M45, Oriona, czy też mieć pojęcie o Arkturze i jego prędkości?  Pominąłem Wenus, bo faktycznie widać ją na niebie gołym okiem.
Wątpliwe jest, żeby Bóg miał zamiar uczyć Hiobowej astronomii w tym fragmencie. Zamiast tego Bóg chciał rzucić wyzwanie Hiobowi i przypomnieć mu, kto ma moc, autorytet i mądrość, aby kontrolować losy wszechświata. W ten  sposób Bóg chciał przypomnieć Hiobowi, który miał moc, autorytet i mądrość, aby kontrolować losy Hioba i dbać o niego, nawet gdy Hiob czuł się niekochany. Podczas gdy celem Boga nie było ujawnienie Hiobowi ukrytych prawd naukowych w celu zademonstrowania Jego Bóstwa, starożytny tekst dokładnie opisuje naturę tych konstelacji i gwiazd.
18. Światem rządzą logiczne prawa natury, a nie kaprysy bóstw (Hioba 38:33; Jeremiasza 33:25). Mity z różnych zakątków ziemi podają, że ludzie są bezsilni wobec nieprzewidywalnych, czasem bezlitosnych zachowań bogów
Ciekawostka
Joz 10,13, mówiący o wstrzymaniu Słońca, przyczynił się do odrzucenia wiarygodności Biblii przez niektórych, jako rzekomo sprzecznej z astronomią.
„W dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc Izraelitów, rzekł Jozue w obecności Izraelitów: Stań słońce, nad Gibeonem! I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu! I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawiedliwego: Zatrzymało się słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu?”
W krańcowym punkcie perturbacyjnego ruchu wahadłowego Ziemi wystąpiłby znany efekt znieruchomienia, będący w sumie złudzeniem optycznym, który spowodowałby, że obserwator na Ziemi, w tym wypadku Jozue, patrzyłby właśnie na „znieruchomienie” Słońca, a dzień na jednej półkuli trwałby dłużej, podczas gdy noc na przeciwległej półkuli trwałaby również odpowiednio dłużej. Coś takiego mogło jak najbardziej zdarzyć się w czasie wspomnianej bitwy Jozuego, ponieważ mniej więcej z tego okresu (za panowania Titu Pachacuti II), na który datowany jest exodus Żydów, pochodzi relacja udokumentowana w starożytnych kronikach ludów andyjskich (jej odkrywcą jest Zecharia Sitchin), zdaniem której Słońce pewnego razu znikło na 20 godzin, czyli było nieobecne prawie całą dobę. Eurypides pisał w V wieku przed naszą erą w swej Elektrze i Orestesie, że zarówno gwiazdy jak i Słońce poruszają się czasem w przeciwnym kierunku. Platon natomiast pisał w swym dziele Polityk, że pewnego razu kosmos poruszał się w przeciwną stronę. Herodot pisał w II księdze swych Dziejów, że w trakcie swej rozmowy z egipskimi kapłanami dowiedział się, że było 341 pokoleń królów i w tym czasie Słońce cztery razy wschodziło tam gdzie zawsze zachodzi. Egipcjanie rozróżniali nawet w swej astronomicznej nomenklaturze dwa Słońca, jedno wschodzące tam gdzie zawsze, i drugie, takie które czasem wschodziło na zachodzie. Na suficie grobu Senenmuta, budowniczego królowej Hatszepsut, znaleziono mapę z zamienionymi kierunkami świata. Południowa część nieba została tu przedstawiona odwrotnie a Orion wydaje się zmierzać na wschód, czyli w kierunku przeciwnym niż normalnie.  (por. J. Zillmer, Pomyłka Darwina, Warszawa 2003, s. 79.  Zillmer jest ateistą.) Tekst ze skarbnicy Jana Lewandowskiego (apologetyka.info)
Wszystko wydaje się tu współgrać. Biblia jak najbardziej może mówić prawdę.
19. Liczba gwiazd, choć ogromna, są skończone (Izajasz 40:26). Chociaż człowiek nie jest w stanie obliczyć dokładną liczbę gwiazd, teraz wiemy, że ich liczba jest skończona. Oczywiście Bóg wiedział o tym cały czas – “Liczy liczbę gwiazd, nazywa je wszystkie imieniem” (Psalm 147:4). Biblia porównuje liczbę gwiazd z liczbą ziaren piasku na wybrzeżu morskim (Rdz 22:17; Hebrajczyków 11:12). Zaskakująco, szacunki brutto liczby ziaren piasku są porównywalne z szacowaną liczbą gwiazd we wszechświecie.
20.

“I zabrzmiał drugi anioł, i jak to była wielka góra płonąca ogniem została wrzucona do morza: i trzecia część morza stała się krwią; i trzecia część stworzeń, które były w morzu i miały życie, zmarła; i trzecia część statków została zniszczona. Objawienie 8:8-9 .

To dokładnie opisuje meteoroidy, zasadniczo duże kawałki skał zapalonych w ogniu przez szok wniknięcia w ziemską atmosferę. Odkryto je dopiero w 1801 roku, a ich skład był znany dopiero w XX wieku.
21. Księga Izajasza stwierdza, że prawdziwy kształt ziemi jest sferą:
“Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.: – Izajasz 40:22 (BT) “.
Podobnie, w odniesieniu do słońca,

Księga Przysłów 8:27  stwierdza:“Wulgata: Gdy według dokładnego prawa kołem otaczał głębiny”.


Księga Izajasza została napisana około 8 wieku p.n.e., a Księga Przysłów jeszcze wcześniej. To było wieki przed greckimi filozofami, począwszy od Pitagorasa, teoretycznie ziemia była okrągła, i nie zostało odkryte aż do 2012 roku, że słońce jest idealnie sferyczne. Astronomowie nie byli w stanie stwierdzić, aż do drugiego tysiąclecia Chrystusa, że Ziemia jest również sferą.
W Starym Testamencie trzykrotnie zostało użyte hebrajskie słowo ‘hog’ (nr Stronga 02329) oznaczające ‘okrąg’. Po raz pierwszy jest ono użyte w odniesieniu do nieba ponad ziemią:

“Obłoki są skrytością jego, iż nie widzi, a po okręgu niebieskim
przechadza się.” (HIOBA 22:14, Biblia Gdańska)

“Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad
powierzchnią toni.” (PRZYPOWIEŚCI 8:27, Biblia Warszawska)

Po raz trzeci i ostatni ‘hog’ jest użyte do opisania Ziemi:

“Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi, której mieszkańcy są jak
szarańcza, On rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot
mieszkalny.” (IZAJASZ 40:24, Biblia Tysiąclecia)

Sceptycy twierdzą, iż Biblia powinna być bardziej precyzyjna i używać słów ‘kula’ bądź ‘kulista’ przy opisie Ziemi. Jednakże w rzeczywistości ludzie świadomi kulistości Ziemi rzadko kiedy mówią, iż nasza planeta jest kulista – dużo częściej słyszymy, że Ziemia jest okrągła. Poza tym, użycie słowa ‘okrąg’ w odniesieniu do nieba nie może oznaczać płaskiego
okrągłego dysku, lecz ewidentnie wskazuje na sferyczny kształt nieba.
Ponad atmosferą ziemską znajdują się kolejne “niebiosa”, jeszcze potężniejsze. To “niebiosa niebios”. Może chodzić tu o przestrzeń kosmiczną

2 Księga Kronik 6,18:
“Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem?!”.

Księga Powtórzonego Prawa 10,14:
“Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje”.

Księga Nehemiasza 9,6:
“Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, Ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon.”

21. Ten fragment wskazuje także, że gwiazdy (nazywane w Biblii często zastępem niebieskim) znajdują się nie na niebie atmosfery ziemskiej, lecz na niebiosach niebios czyli, jak można się domyślić, w przestrzeni kosmicznej, ponad atmosferą ziemską.
Chociaż użycie teleskopów do mapowania zewnętrznych zasięgów Bożego niebiańskiego stworzenia rozwinęło się w Europie około XVI wieku, Biblia trafnie wychodzi z założenia, że każda gwiazda jest wyjątkowa.

“Jest jedna chwała słońca, druga chwała księżyca i jeszcze jedna chwała gwiazd, gdyż jedna gwiazda różni się od innej w chwale” – 1 Kor 15:41

Jest niezliczona liczba gwiazd.
Księga Jeremiasza 33,22:
“Jak nie mogą być zliczone zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski, tak mnogie będzie potomstwo Dawida, mojego sługi, i kapłanów lewickich, którzy mi służą”.
Teorie starego wszechświata upierały się, że formowanie planety następuje dopiero długo po powstaniu wszechświata, w przeciwieństwie do opisu Księgi Rodzaju. Dopiero w 2012 roku ateistyczni naukowcy uznali i donieśli, że planety powstały o “świcie wszechświata”, w ciągu zaledwie ułamka wieku wszechświata. Zob.
23. Stworzenie składa się z cząstek, niewidocznych dla naszych oczu (Hebrajczyków 11:3). Dopiero w XIX wieku uwodniono naukowo, że cała widoczna materia składa się z niewidzialnych elementów – atomów. Fizyka kwantowa z kwantów.
24. Podstawową zasadą mechaniki kwantowej jest to, że rzeczywistość jest z przypadkowej fluktuacji, czyli z chaosu, aż do momentu, gdy nie ma jej inteligentnej obserwacji. Świat był otchłanią chaosu w chwili stworzenia, jak wyjaśniono w Księdze Rodzaju. Porządek stworzony przez Boga opiera się na prawach i zasadach. Zob. zasada nieoznaczoności Heisenberga. Odkrycie tego w cząstkach subatomowych w XX wieku, znanych jako mechanika kwantowa, potwierdza naturę świata opisaną w Księdze Rodzaju.
25. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament odnoszą się do fundamentalnej nieoznaczoności, która wymaga obserwacji, podobnie jak zasada nieoznaczoności Heisenberga odkryta w latach 20:
“Ziemia powstała w stanie całkowicie bezkształtnym i pustym”. Rdz 1:2.
“Mistrz odmawiając rozkazu usunięcia chwastów zasianych wśród pszenicy z powodu niepewności co do rozróżnienia między nimi aż do późniejszego rozróżniania” – Rdz 1:2. Mt 13:24-30.
26. Wiele starożytnych kultur wierzyło, że wszechświat poza ziemią jest królestwem bogów. Rzeczywiście, planety były często czczone jako bogowie. W rzeczywistości planety są po prostu stworzonymi obiektami, które przestrzegają tych samych praw natury, które możemy poznawać na Ziemi. Biblia uczy, że wszechświat przestrzega praw fizycznych – “praw nieba i ziemi” (Jeremiasza 33:25). Wszechświat nie jest ani przypadkowy, jego natura jest zgodna z prawami fizycznymi, logicznymi i matematycznymi relacjami ustalonymi przez Stwórcę. To  właśnie prawa fizyki i chemii są przykładami tych praw nieba i ziemi. Zegarmistrzowska precyzja, planet  orbitujących wokół słońce została wyznaczona przez Boga. Gwiazda i planeta nie mogą być nigdy opóźnione lub przyśpieszone w czasie. Dzięki zasadom wyznaczonych przez Stwórcę muszą się pojawiać się we  właściwym miejscu w właściwym czas (Isaiah 40:26). Planety i gwiazdy nie są bogami; są zwykłymi stworzeniami (Rdz 1:14-19) w naturze, które są posłuszne prawom Stwórcy.
27. Tunelowanie kwantowe to zdolność cząsteczek do poruszania się przez bariery energetyczne, nawet jeśli pozornie jest to niemożliwe w oparciu o klasyczne prawa fizyki mechanicznej. Naukowcy odkryli to dopiero w XX wieku. Jezus udowodnił, że było to możliwe w J 20:26, kiedy ukazał się przed Apostołami w zamkniętym pomieszczeniu z całkowicie zamkniętymi drzwiami.
28. Drugi rozdział Ewangelii Jana opisuje przemienienie wody na wino przez Jezusa na przyjęciu weselnym. Jan 2:9 stwierdza: “Kiedy gospodarz uczty weselnej skosztował wody, została ona przetworzona na wino”. Ten fragment sugeruje, że napój nie był winem, dopóki nie został spróbowany, lub obserwowany. Napój był superpozycją stanu wina i stanu wody, aż do momentu, gdy został zaobserwowany jako wino. W Mt 16, 19 Jezus dokonuje wówczas rozróżnienia między tym, co jest stałe, a tym, co niepewne, deklarując: “To, co czynisz wiążącym na ziemi, będzie wiążące w niebie, a to, co postawisz luźne na ziemi, będzie luźne w niebie” Może to opisywać fundamentalną niepewność, która trwa, chyba że i do czasu, gdy nie będzie istniała ludzka obserwacja, która spowoduje, że funkcja fali rozpadnie się do określonego (“związanego”) stanu.
29. Jedynym cudem opisanym we wszystkich czterech Ewangeliach jest rozmnażanie przez Jezusa bochenków i ryb, które przez tysiące lat uważano za matematyczną i fizyczną niemożliwość. Ale odkrycie w XX wieku tzw. Paradoksu Banacha-Tarskiego okazało się matematyczną podstawą do stworzenia identycznych kopii obiektu bez dodatkowego materiału. Jest to teoretycznie możliwe.
30 . Przypowieść o pszenicy i plewie, Mateusza 13:24-30, opisuje fundamentalną nieoznaczoność, która uporządkuje się dopóki nie będzie obserwacji w czasie. Przypowieść może odnosić się do głębokiej i wszechobecnej chaotycznej walki dobra i zła, lub w jak mechanice kwantowej do niepewności cząstek materii  i energii.
31. Dwoistość cząstek falowych, odkryta przez naukowców dopiero w XX wieku, jest wtedy, gdy coś jest czasem falą, a czasem cząstką. Cząstki subatomowe mają dwoistość cząsteczek falistych, podobnie jak światło.  Dwoistość cząstek falowych jest również widoczna w ewangelicznym opisie Jezusa chodzącego po wodzie co jest teoretycznie możliwe: . Dokładne odczytanie tego fragmentu ujawnia falistość  charakterystyczną dla chodzenia po wodzie. Jest to teoretycznie możliwe.

“Oni zaś, gdy Go zobaczyli, idącego po morzu, pomyśleli- to jest zjawa i krzyknęli”
Mk 6:49

Nie jest konieczny kontakt z powierzchnią, aby nastąpił ruch.
Zespół Manjavacasa zauważył, że nanocząsteczki znajdujące się blisko płaskiej powierzchni, poruszane są przez tę siłę także w bok. W świecie makro, aby takie zjawisko wystąpiło, cząsteczki te musiałyby stykać się z płytką, natomiast w nanonskali – jak się okazuje – efekt ten widać mimo tego, że nanocząsteczki płytki nie dotykają.
Wyobraź sobie małą kulkę (nanocząsteczkę) obracającą się nad powierzchnią. Podczas gdy sfera zwalnia z powodu kolidujących z nią fotonów, ten obrót powoduje również, że kula porusza się w kierunku poprzecznym. W naszym świecie fizycznym tarcie między sferą a powierzchnią byłoby potrzebne do osiągnięcia ruchu bocznego. Jednak nano-świat nie przestrzega tych samych zasad, eliminując potrzebę kontaktu między kulą a powierzchnią, aby ruch mógł nastąpić. “Nanocząstka doświadcza siły bocznej, tak jakby była w kontakcie z powierzchnią, nawet jeśli faktycznie jest od niej oddzielona” – powiedział Manjavacas.
33.Jezus zademonstrował działanie – na odległość, o czym wspomina Jan 4:46-54. Naukowcy, zwłaszcza ateiści, przez tysiące lat zaprzeczali możliwości wystąpienia tego zjawiska. Kiedy Newton zaproponował działanie – na odległość jako podstawę grawitacji, naukowcy nadal odrzucali je. Później Teoria względności ponownie zaprzeczyła możliwości działania na odległość, ale mechanika kwantowa udowodniła, że tak się dzieje. Także Mt 27:51 opisuje jednoczesne działania z daleka. Współczesne eksperymenty z mechaniką kwantową potwierdziły działanie na odległość. Tzw. Splątanie kwantowe czyli nielokalna natychmiastowa komunikacja https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_spl%C4%85tany
34. Przed pracą Isaaca Newtona, biel była uważana za podstawowy kolor światła, a inne kolory (takie jak czerwony, zielony i niebieski) były tworzone przez dodanie do światła białego. Zgodnie z tą tradycyjną teorią, pełnia wszelkiego światła (połączenie wszystkich kolorów światła) skutkowałaby czymś innym niż czysta biel. Przemienienie Jezusa jest opisane z niezwykłą konsekwencją we wszystkich trzech synoptycznych Ewangeliach: w pełni światła Jezus i jego ubranie ukazuje intensywnie białe, bielsze, niż jakikolwiek wybielacz mógłby wytworzyć. Ilustruje to, co zostało odkryte i zaakceptowane dopiero po prawie 1700 latach: biel jest kombinacją innych podstawowych kolorów, a najczystsze białe światło jest tworzone przez perfekcyjnie pełną kombinację ( pryzmat).
35. Jeszcze około 300 lat temu, powszechna wiedza wierzy, że powietrze było “puste” i nic nie ważyło. wskazując, że natchniony przez Boga autor wiedział, że powietrze ma substancję i wagę.

Hioba 28,25:
“Gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód”.

36. Liczby ujemne nie zostały w pełni zaakceptowane przez matematyków aż do XIX w., https://nrich.maths.org/5961 włączając w to sposób, w jaki liczba ujemna dominuje w wyniku mnożenia z liczbą dodatnią, aby dać wynik ujemny. Jednak przypowieść Jezusa o siewcy i nasionach, w Ewangelii Mateusza 13:1-23, Marka 4:1-8 i Łukasza 8:4-8, wyjaśniła ten sam efekt prawie 2000 lat wcześniej.
37. Rachunek różniczkowy. Jk 1,17: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
Bóg jest niezmienny, niezależnie od tego, jak jest mierzony w czasie. Krótko mówiąc, Bóg jest stały, bez względu na to, jak się go definiuje.
a.Nie ma w  Bogu żadnej zmiany –  dGod/dt = 0. To znaczy, pochodna Boga w czasie jest stała. Bóg nie zmienia się z czasem – jest taki sam wczoraj, dziś i na zawsze (Hebrajczyków 13:8).
b. nie ma
w Bogu “cienia zmienności”  Jeśli weźmiemy wariację jako pierwszą pochodną, to uczyni ona “cień” obracania się drugiej pochodnej. Innymi słowy, dGod^2/dt^2 = 0. Jest to ważne stwierdzenie matematyczne z kilku powodów. Dla jednego, pochodna funkcji równa jest 0 w punkcie minimalnym, maksymalnym lub przegięcia, ale dodatkowo stwierdzenie, że druga pochodna to 0 oznacza, że Bóg jest linią prostą, całkowicie poziomą, bez zmian w żadnym punkcie istnienia wszechświata. Zob.
Ciekawostka
Dwie części Biblii (1 Krl 7, 23-26, 2 Kroniki, 4, 2-5) zdają się wskazywać, że prawidłowa wartość Pi wynosi 3, podczas gdy Pi jest w rzeczywistości stałą matematyczną, równą około 3,14159. Ateiści, w tym Sam Harris i Richard Dawkins, twierdzą, że wartość ta wskazuje na fałszywą naturę pisma świętego. Jednak prostym wyjaśnieniem rzekomej “sprzeczności” jest to, że Biblia zapisuje stosunek rzeczywistego przedmiotu, który stworzył Hiram, a nie stosunek do aktualnie nazwanej stałej matematycznej.
Łokieć to długość przedramienia mężczyzny od łokcia do wyciągniętych palców. Hebrajski kubit miał około 45 centymetrów (18 cali). Jest oczywiste, że przedramię mężczyzny nie nadaje się do pomiaru ułamków przedramienia.
Z 1 Księgi Królewskiej 7:23 (“linia trzydziestu łokci obejmowała około”) wynika, że obwód był mierzony “linią”, tj. kawałkiem sznurka lub sznurkiem, na którym zaznaczono odległość, a długość ta byłaby następnie mierzona na łokciach przez mierniczego, przy użyciu przedramienia jego lub kogoś innego, lub ewentualnie pręta o długości jednego łokcia. Gdyby na przykład rzeczywista średnica wynosiła 9,65 łokcia, to zostałaby policzona jako 10. Wówczas rzeczywisty obwód wynosiłby 30,32 m3. Liczono by je jako 30 m3 (średnica 9,6 m3 daje 30,14 obwodu itd.). Stosunek rzeczywistego obwodu do rzeczywistej średnicy wynosiłby wówczas 30,32-9,65 = 3,14, rzeczywista wartość dla pi, mimo że zmierzona wartość (tj. do najbliższego łokcia) wynosiłaby 30 ÷ 10 = 3.
Faktem jest, że 30 łokci nie jest poprawną odpowiedzią. Jeśli powiesz, że 3, 14 również nie jest poprawną odpowiedzią, to będę twierdził, że cyfra 31,4159265 również jest błędna. Logicznie nie ma poprawnej odpowiedzi, ponieważ każda odpowiedź wymaga zaokrąglenia. Każda odpowiedź byłaby automatycznie błędna.
Oczywiście istnieje tu pewna kategoria błędu, ponieważ wartość pi jest (tak mówią nam matematycy) jedną z tych rzeczy, dla których nigdy nie możemy podać “poprawnej” odpowiedzi – jest ona ciągła i ciągła.
Ujmij to w ten sposób: Jeśli zapytamy, ile galonów paliwa zawiera rakieta, spodziewamy się szczegółowej odpowiedzi typu “4.942.827,78 galonów” od inżyniera NASA, jeśli jest on zaangażowany w techniczną dyskusję z innymi inżynierami. Jeśli rozmawia z prasą i jest bystry, powie “4,9 miliona galonów”, i nie oszołomi naukowo obojętnego z większą ilością szczegółów. Przeciętny hobbysta (lub nawet reporter) powie “5 milionów galonów”.
Pisarze biblijni nie byli matematykami.
https://creation.com/does-the-bible-say-pi-equals-3
Pomiar jest podawany tylko jednej znaczącej cyfrze, co nie oznacza, że była to dokładnie ta ilość. Ponieważ Pi jest liczbą abstrakcyjną , niemożliwe byłoby podanie prawdziwie precyzyjnego pomiaru. Ponieważ zapis dziesiętny nie był używany w czasach biblijnych, nie było możliwości wyrażenia Pi z większą dokładnością w życiu codziennym.
 

I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona,
a trzecia część morza stała się krwią. (…)  I trzeci anioł zatrąbił:
i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia,
a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.Apokalipsa 8:8.10

To dokładnie opisuje meteoroidy, zasadniczo duże kawałki skał zapalonych w ogniu przez szok wniknięcia w ziemską atmosferę. Odkryto je dopiero w 1801 roku, a ich skład był znany dopiero w XX wieku.
36. Aksjomaty  arytmetyki można znaleźć w Biblii. Na przykład, Łukasza 12:52 jest uderzające stwierdzenie prawa komutacyjnego do dodawania: “Od tego punktu do przodu będzie pięć w jednym domu podzielonym, trzy w stosunku do dwóch i dwa w stosunku do trzech”. Zrozumienie to zapowiadało zarówno późniejsze próby aksjomatyzowania arytmetyki przez Peano, jak i rozwój abstrakcyjnej algebry w XIX i XX wieku.
37. Większość myślicieli szydziła z pojęcia nieskończoności przez tysiące lat, mimo że w Biblii jest ona przywoływana na wiele sposobów. Zob. np. Psalm 147:4-6 (Boże “rozumienie jest nieskończone”); Mt 20:1-14 (przypowieść o zarobkach robotników w winnicy); Mt 16:26 (dusza ma dla niego nieskończoną wartość i nic innego nie może być warte więcej). Jednak Georg Cantor, głęboko zainspirowany chrześcijaństwem, ustanowił logiczne podstawy nieskończoności, które w rezultacie zrewolucjonizowały całą matematykę, a jego rozwój teorii zbiorów pozwolił mu osiągnąć cel.
38. Biblia podkreśla znaczenie granic jako kluczowego rozróżnienia między tym światem a Bogiem. Rachunek opiera się na granicach, aby uzyskać użyteczne wyniki. Jakub 1:17 stwierdza, że pierwsza i druga pochodna światła Bożego (prawda) jest zerowa, ponad 1600 lat przed odkryciem rachunku: “Z [Bogiem] nie ma żadnej wariacji ani cienia zwrotu”
39. Biblia określa doskonałe wymiary dla stabilnego statku transportowego (Rdz 6:15). Dzisiejsi budowniczowie statków są świadomi, że idealnym wymiarem dla stabilności statku jest długość sześciokrotnie większa od szerokości. Noe wiedział o tym klika tysięcy lat p.n.e
więcej: https://answersingenesis.org/noahs-ark/thinking-outside-the-box/
https://answersingenesis.org/the-flood/flood-legends/flood-gilgamesh-epic/introduction/
https://answersingenesis.org/noahs-ark/safety-investigation-of-noahs-ark-in-a-seaway/
40. Zalecenie: W przypadku choroby, ubrania i ciało należy oczyścić pod bieżącą wodą (Księga Kapłańska 15:13). Przez wieki ludzie naiwnie myli się w wodzie stojącej. Dziś dostrzegamy potrzebę zmycia zarazków świeżą wodą.
por. https://kidshealth.org/en/kids/wash-hands.html
Bezpieczna woda pitna (Księga Kapłańska 11:33-36). Bóg zakazał picia z naczyń lub stagnacji wody, która została skażona przez kontakt z martwym zwierzęciem. Dopiero w ciągu ostatnich 100 lat nauki medyczne dowiedziały się, że zanieczyszczona woda może powodować tyfus brzuszny i cholera.
Węgierski lekarz XIX wieku, Ignaz Semmelweis, rozumiał kontrolę śmiertelnych chorób zakaźnych poprzez mycie. Pomimo jego wielkich prób zmuszenia środowiska medycznego do podporządkowania się, oparli się i ostatecznie dr Semmelweis miał załamanie nerwowe i popełnił samobójstwo por.
Jednak starożytni Izraelici myli się w “bieżącej wodzie”, kiedy mieli do czynienia z osobami dotkniętymi zakaźnymi chorobami lub przedmiotami mającymi kontakt z zarażonymi.
W wojnie domowej w Ameryce ponad 50% zmarłych mężczyzn nie zginęło w akcji, ale po prostu zmarło na choroby obozowe, takie jak tyfus brzuszny, zapalenie płuc, dyzenteria, choroby wieku dziecięcego, jak odra i ospa wietrzna.
“Tysiące zginęło od stosunkowo niewielkich ran bojowych, które zostały zainfekowane. Nic nie wiadomo o tym, jak i dlaczego rany zostały zakażone…. Liczba mężczyzn, którzy po prostu zachorowali i umarli, lub którzy dostali drobne zadrapania lub przecięcia, a następnie nie mogli nic zrobić, aby sprawdzić zakażenie, była przerażająca. Por.
Millenium przed teorią zarodków zaproponowano pod koniec XIX wieku, Księga Kapłańska 15 nakazała wprowadzenie przepisów higienicznych, które obejmowały kąpiele, pranie odzieży, niszczenie skażonej ceramiki i mycie rąk.  W Mt 15,2 Jezus ograniczył następnie mycie rąk kompulsywne, wyjaśniając, dlaczego nie jest już ono zazwyczaj konieczne (w kontekście nierolniczym, nie medycznym) w odniesieniu do układu pokarmowego człowieka.
41. Przemysł sanitarny zrodził się (Księga Powtórzonego Prawa 23:12-13). Około 3.500 lat temu Bóg rozkazał swoim ludziom, aby mieli miejsce poza obozem, gdzie mogliby załatwić potrzeby fizjologiczne. Byli do każdego nosić łopatę tak, że mogą kopać dół (latryna) i pokryć swoje odpady. Do I wojny światowej, więcej żołnierzy zmarło na choroby niż na wojnę, ponieważ nie izolowali ludzkich odpadów.
W swoim dziele A History of Medicine, Arturo Castiglioni napisał,
“Najważniejszym dokumentem prawa sanitarnego są przepisy Księgi Powtórzonego Prawa, dotyczące tego, w jaki sposób żołnierze powinni zapobiegać zagrożeniu infekcji pochodzącej z ich ekskrementów poprzez przykrycie ich ziemią. por “.
W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi izraelskim żołnierzom, jak pozostać zdrowymi i higienicznymi, mimo że lekarstwa z tamtych czasów nie zdają sobie sprawy z potencjału odchodów dla chorób.
Wyznacz miejsce poza obozem, do którego możesz się udać, aby się odciążyć. Jako część sprzętu masz coś do kopania, a kiedy się odciążysz, wykopać dół i przykryć odchody. Bo Pan, twój Bóg porusza się w twoim obozie, aby cię chronić i dostarczyć twoich wrogów do ciebie. Twój obóz musi być święty, tak, że nie będzie widział wśród ciebie nic nieprzyzwoitego i odwrócić się od ciebie. Powtórzonego Prawa 23:12-14 (NIV)
Plaga Czarna i inne średniowieczne choroby wynikały w dużej mierze z braku oddzielenia wody pitnej od odpadów ludzkich. Ludzkie odchody wyrzucano na ulice i rzeki, przyciągając pchły, które zarażały szczury, a następnie zarażały ludzi.
W historii powszechnie uważano, że infekcje i choroby wynikają z układu pokarmowego, opartego głownie na nieczystych dłoniach lub pożywieniu. Jezus odrzucił ten pogląd i oświadczył, że mycie rąk przed posiłkami jest zazwyczaj niepotrzebne. Minęło wiele wieków, zanim nauka dogoniła Biblię w tej sprawie.
42. To jest częścią żydowskiego prawa koszernego, aby nie jeść mleko z mięsem. W niektórych żydowskich domach mają oddzielne lodówki do mięsa i produktów mlecznych. Pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa 14:21 “….Nie gotuj młodej kozy w mleku matki”. Istnieją dowody na to, że ciało ma trudności z trawieniem zarówno mięsa, jak i mleka w tym samym czasie.
43. Prawa biblijne dotyczące miesiączkowania, w tym odseparowanie kobiety miesiączkującej i zakaz intymności podczas miesiączkowania, odnoszą się do problemów zdrowotnych, o których nauka świecka nie wiedziała do XX wieku Neuburger, Max. History of Medicine. Oxford University Press, 1910, Vol. I, p. 38.)
Również współczesna nauka dopiero niedawno odkryła, że podążanie za takimi zasadami drastycznie zmniejsza wskaźnik zachorowań.
Analiza fragmentów biblijnych związanych z higieną osobistą podczas krwawienia z pochwy. Według Biblii, kobieta, która ma menstruację lub ma patologiczne krwawienie z pochwy, jest nieczysta. Każdy, kto dotyka łóżka takiej kobiety lub jej rzeczy osobistych, jest również uważany za nieczystego i dlatego powinien się dokładnie umyć. Stosunki seksualne są zabronione w ciągu 7 dni od rozpoczęcia menstruacji i podczas patologicznego krwawienia z pochwy. Siedem dni po ustaniu krwawienia z pochwy kobieta jest uważana za czystą, dlatego też kontakty seksualne są dozwolone. Ze współczesnego punktu widzenia kontakty seksualne podczas miesiączki związane są z rozwojem chorób chlamydialnych i gonokokowych, ryzykiem przeniesienia zakażenia wirusem niedoboru odporności człowieka, endometriozą i późniejszą niepłodnością. Raport ten wskazuje, że korzenie współczesnej profilaktyki położniczej sięgają czasów biblijnych. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12475597/)
Zgodnie z wynikami tego badania istniał związek pomiędzy aktywnością seksualną prowadzącą do orgazmu podczas menstruacji a endometriozą 1. Mollazadeh S, SadeghzadehOskouei B, Kamalifard M, Mirghafourvand M, Aminisani N, Jafari Shobeiri M. Association between sexual activity during menstruation and endometriosis: A casecontrol study. Int J Fertil Steril. 2019;13(3):230–235. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] Wyniki te ujawniły medyczną wartość i korzyści zdrowotne wynikające z ograniczenia kontaktów seksualnych podczas menstruacji przez główne religie świata.
Jak podaje https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139224/#B1 “jeśli mężczyzna rzeczywiście leży z nią tak, że jej nieczystość menstruacyjna jest na nim, będzie nieczysty przez siedem dni, a każde łóżko, na którym leży, będzie nieczyste” (Kpł 15:24). Innymi słowy, jeśli mężczyzna ma stosunki seksualne z kobietą menstruującą, nie jest on postrzegany jako nieczysty tylko do wieczora, ale przez siedem dni. Kiedy od początku menstruacji mija siedem dni, kobieta jest uważana za czystą, a więc kontakt seksualny jest dozwolony. W innym fragmencie Biblii stwierdza się, że jeśli mężczyzna utrzymuje stosunki seksualne z kobietą w okresie jej menstruacji, oboje muszą być odcięci od wspólnoty, ponieważ oboje zostali odsłonięci jako źródło jej przepływu krwi (Księga Kapłańska 20:18). Inne zagrożenia związane ze stosunkiem seksualnym z kobietą miesiączkującą, z ryzykiem endometriozy, obejmują rozwój chorób przenoszonych drogą płciową, wzrost przepływu krwi menstruacyjnej oraz niepożądaną ciążę. Mazokopakis EE, Samonis G. Is vaginal sexual intercourse permitted during menstruation?. A biblical (Christian) and medical approach. Maedica (Buchar) 2018;13(3):183–188
Ponadto praktyki religijne, które silnie kontrolują kobiecą seksualność, są bardziej skuteczne w promowaniu pewności co do ojcostwa. Silne stwierdzenia przeciwko cudzołóstwu i dzieciom pozamałżeńskim znajdują się w Biblii. Główne religie świata wywodziły się ze społeczeństw patriarchalnych, w których zasoby krytyczne dla rozmnażania, czy to w postaci ziemi, czy też zwierząt gospodarskich, były dziedziczone z ojca na syna, święte teksty wyznaczają surowe kary za cudzołóstwo i inne zachowania, które zmniejszają prawdopodobieństwo ojcostwa męża.
Nie było w tamtych czasach notariusza.
45. Prawo Mojżesza wprowadziło rewolucyjną nową zasadę zachowania siły ludzkiej. Prawo Mojżesza ma przepis na tygodniowy dzień odpoczynku. (Wj 20:8-10 ) Prawo to miało zastosowanie do wszystkich w kraju, w tym niewolników. Historyk medycyny, Karl Sudhoff, powiedział:
“Gdyby judaizm nie dał ludzkości nic więcej niż ustanowienie cotygodniowego dnia odpoczynku, powinniśmy być nadal zmuszeni do ogłoszenia jej jednym z największych dobroczyńców ludzkości. (Cecil Roth, The Jewish Contribution to Civilisation, East and West Library, London, 3rd edition, 1956.)
Peter Baldwin w swojej pracy Contagion i państwo w Europie, 1830-1930 napisał, że dzień odpoczynku podany w Pentateuch był środkiem higieny publicznej (zmęczenie w jednostce może uczynić je podatnymi na choroby).  Baldwin, Peter M. “Contagion and the State in Europe, 1830-1930.” Cambridge University Press, n.d. Accessed September 12, 2008.
Według H. Kawato, w Japonii około 10.000 zgonów pracowników rocznie z powodu “śmierci przez pracę” (w Japonii “śmierć przez pracę” nazywa się karoshi).Poufny podręcznik Ministerstwa Pracy w Japonii stwierdzał, że przepracowanie może być przyczyną śmierci tylko wtedy, gdy pracownik był zatrudniony nieprzerwanie przez 24 godziny tuż przed śmiercią lub pracował co najmniej 16 godzin dziennie przez siedem kolejnych dni przed śmiercią. Katsuo Nishiyama and Jeffrey V. Johnson. “Karoshi-Death from overwork: Occupational health consequences of the Japanese production management.” Sixth Draft for International Journal of Health Services, February 4, 1997. Accessed September 12, 2008.
46. Oceany zawierają źródła (Job 38:16). Ocean jest bardzo głęboki. Prawie całe dno oceanu jest w całkowitej ciemności, a ciśnienie jest tam ogromne. Byłoby niemożliwe, aby Job odkrył “źródła morskie”. Do niedawna uważano, że oceany karmione były tylko rzekami i deszczem. Jednak w latach 70-tych XX wieku, przy pomocy łodzi podwodnych z głębokim nurkowaniem, które zostały zbudowane tak, aby wytrzymać ciśnienie 6.000 funtów na cal kwadratowy, oceanografowie odkryli źródła na dnie oceanów!

Jednak Biblia wielokrotnie opisywał to tysiące lat wcześniej w Księdze Rodzaju 7:11, która stwierdza, W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba;


Ponownie, w

“Wtedy ukazały się głębiny morza, Odsłoniły się podwaliny ziemi, Od groźnego łajania Pana, Od podmuchu z nozdrzy jego,   2 Samuela 22:16,           ”

To jest oczywisty dowód dla wszystkich ateistów, że Biblia nie jest mitem i miała wiedzę o strukturze oceanów, coś, czego starożytni Żydzi nie mogli wiedzieć, a tym samym dowód biblijnej dokładności Boga i boskiej natury.
Na dnie dna oceanu znajdują się góry (Jonasza 2:5-6). Dopiero w ostatnim stuleciu odkryliśmy, że w głębi morza znajdują się wznoszące się góry i głębokie rowy.

Księga Jonasza 2,6-7:
“Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir; wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem: Jestem wygnany sprzed twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Zstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie, Boże mój.” – słowa proroka Jonasza po tym, jak został połknięty przez wielką rybę.

47. Zrozumienie pochodzenia emocji (Dz 14:17). Teoria ewolucji nie potrafi wyjaśniać faktu zaistnienia emocji. Materia i energia po prostu nic nie czują. Pismo Święte wyjaśnia, że Bóg umieszcza radość w naszych sercach (Psalm 4:7), a ostateczna radość znajduje się tylko w obecności naszego Stwórcy – “w Twojej obecności jest pełnią radości” (Psalm 16:11).
48. Krew jest źródłem życia i zdrowia (Księga Kapłańska 17:11; 14). Jeszcze 120 lat temu chorzy ludzie byli “wykrwawieni”, w wyniku czego wielu zmarło (np. George Washington). Dziś wiemy, że zdrowa krew jest niezbędna, aby dostarczyć życiodajne składniki odżywcze do każdej komórki ciała. Bóg oświadczył, że “życie ciała jest we krwi” na długo zanim nauka zrozumiała jego funkcję. Nauka pozostała ignorantką właściwości i obiegu krwi aż do XVII w
49. W czasach Jezusa i przez wieki później tętnice i żyły uważano za wypełnione powietrzem, a krew była postrzegana raczej jako coś, co można było wykorzystać niż krążyć. Krwiodawstwo – praktyka celowego odprowadzania krwi od pacjenta – było powszechną praktyką medyczną w czasach George’a Waszyngtona, przyśpieszającą jego śmierć przedwcześnie z powodów, które zostały zrozumiane dopiero po latach.
Większość ofiar ukrzyżowania w czasach rzymskich ginęła na krzyżu przez wiele dni. Ale Biblia opisuje, jak Piłat, który ukrzyżował wielu, był zaskoczony, jak szybko Jezus odszedł. 2000 lat później, wiedza naukowa posunęła się do przodu, aby zrozumieć, że było to spowodowane jego wcześniejszą utratą krwi podczas biczowania (brutalnie biczowane), kara zazwyczaj podawana zamiast ukrzyżowania.
Zob. https://creation.com/life-is-in-the-blood
50. W Księdze Rodzaju 17:12 Bóg nakazał, aby Abraham obrzezał swoich synów w 8. dniu po narodzinach. W 1935 roku odkryto, że witamina K, wraz z protrombiną, powoduje krzepnięcie krwi (ważne w każdym zabiegu chirurgicznym). W 8. dniu życia ilość obecnej protrombiny jest podwyższona powyżej 100% normy i dlatego jest to jedyny dzień w życiu mężczyzny, w którym tak będzie (normalnie). Jeśli operacja ma być wykonana w 8. dniu, jest to idealny dzień na wykonanie zabiegu, ponieważ poziom witaminy K i protrombiny jest na najwyższym poziomie.
51. Biblia stwierdza, że Bóg stworzył życie według gatunków (Rdz 1:24). Fakt, że Biblia rozróżnia gatunki, zgadza się z tym, co naukowcy zauważają – mianowicie, że istnieją poziome granice genetyczne, poza którymi życie nie może się różnić. Życie rodzi się w obrębie własnego gatunku. Psy radzą psy, koty koty, a róże róże. Nigdy nie byliśmy świadkami i nie zaobserwowaliśmy, jak jeden gatunek się przechodzi w inny, jak przypuszcza ewolucja. Istnieją naprawdę naturalne granice zmian biologicznych. Zob. https://www.icr.org/article/evolution-bible/
https://www.icr.org/article/things-you-may-not-know-about-evolution/
52. Według Starego Testamentu, Nefilimi byli potomstwem “synów Bożych” i “córek ludzkich” przed potopem.

Poszukiwania gazu w Arabii Saudyjskiej odkryli ludzkie szczątki o gigantycznych rozmiarach.

53. Rozumnie szlachetnych i altruistycznych zachowań (Jan 15:13; Rzymian 5:7-8). Biblia i historia ukazują, że niezliczona liczba ludzi narażała życie lub nawet poświęciła swoje życie dla innych. Ta rzeczywistość jest całkowicie sprzeczna z teorią Darwina o przetrwaniu najsilniejszych.
54. Rozstrzygnięty dylemat (Rdz 1:20-22). Co było pierwsze kura czy jajko? To pytanie nęka filozofów od wieków. Biblia stwierdza, że Bóg stworzył ptaki z możliwością rozmnażania w ramach ich gatunku. Dlatego kura została stworzona jako pierwsza z możliwością robienia jaj! Teoria ewolucji nie ma rozwiązania tego dylematu.
Ateiści odpowiadają: jajko złożone przez ptaka, która nie był kurą. A zapytam skorupka której był tego pół-kury była miękka czy twarda. Kiedy pół-kura „zrozumiała”, że produkować tą twardą, aby przetrwać. A gdzie kogut?
55. Co było pierwsze białko czy DNA (Objawienie 4:11)? Dla ewolucjonistów i ateistów, dylemat kury i jajka idzie jeszcze głębiej. Kurczęta składają się z białek. Kod dla każdego białka jest zawarty w systemie DNA/RNA. Jednak białka są niezbędne do produkcji DNA. Więc co było pierwsze: białka lub DNA? TYLKO wytłumaczeniem jest to, że zostały one stworzone razem. Biblia.
Zob. https://www.icr.org/article/origin-life-critique-early-stage-chemical-evolutio
https://www.icr.org/article/evolution-hopes-you-dont-know-chemistry-problem-wi/
https://www.icr.org/article/life-theories-origin-biological-order/
56. Nasze ciała są wykonane z pyłu ziemi (Rdz 2:7; 3:19). Naukowcy odkryli, że ciało ludzkie składa się z około 28 pierwiastków bazowych i śladowych, z których wszystkie znajdują się na ziemi.
57. Biblia podaje maksymalną długość życia człowieka na 120 lat (Rdz 6:3), typową długość życia na 70 lat, a typową dla człowieka dobrze żyjącego na 80 lat (Psalm 90:10).
Tysiące lat później, pomimo ogromnego postępu w medycynie i technice, liczby te pozostają niezwykle dokładne. Najdłuższe współczesne zarejestrowane życie człowieka to dokładnie 120 lat (Shigechiyo Izumi), średnia długość życia człowieka wynosi około 70 lat, a średnia długość życia człowieka żyjącego dobrze wynosi około 80 lat.
Jeanne Calment żył do 122 roku życia, tylko dwa lata po 120. Mówi się, że nigdy nie pracowała i nigdy nie używała oliwy z oliwek na swojej skórze, przewyższając wszystkie jej feministyczne odpowiedniki.
58. Biblia sugeruje, że najstarszy przodek matki – Ewa – po raz pierwszy żyła nieco ponad 6000 lat temu.
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/ussher.html Wskaźnik mutacji mitochondriów wskazuje mniej więcej tę samą datę dla ostatniego wspólnego przodka człowieka. http://creationwiki.org/Mitochondrial_Eve_lived_only_6500_years_ago_%28Talk.Origins%29
59. Pierwsze trzy wersety Księgi Rodzaju dokładnie wyrażają wszystkie znane aspekty stworzenia (Rdz 1:1-3). Nauka wyraża wszechświat w kategoriach: czasu, przestrzeni, materii i energii. W rozdziale 1 Księgi Rodzaju czytamy: “Na początku (czas) Bóg stworzył niebo (przestrzeń) i ziemię (materię)….Wtedy Bóg powiedział: “Niech będzie światło (energia)”. Żadne inne stanowisko w sprawie stworzenia nie zgadza się z obserwowalnymi przesłankami.
60. Pochodzenie tęczy wyjaśniono (Rdz 9, 13-16). Przed potopem było inne środowisko na ziemi (Rdz 2:5-6). Po powodzi Bóg ustawił tęczę “w chmurze” jako znak, że nigdy więcej nie będzie już sądził ziemi przez potop. Meteorolodzy teraz zrozumilei, że tęcza powstaje, gdy słońce świeci przez krople wody – które działają jak pryzmat – oddzielając białe światło na jego spektrum kolorów.
https://christiananswers.net/q-eden/ednks006.html
https://answersingenesis.org/the-flood/taking-back-the-rainbow/
https://answersingenesis.org/blogs/ken-ham/2018/06/20/were-there-rainbows-before-flood/
61. Światło można podzielić (Czy tą drogą rozdziela się światło,
i wschodni wiatr wieje po ziemi? Hiob 38:24). Newton studiował światło i odkrył, że białe światło składa się z siedmiu kolorów, które mogą być “podzielone”, a następnie ponownie połączone. Nauka potwierdziła to cztery wieki temu – Bóg ogłosił to cztery tysiące lat temu!
62. Prądy morskie przewidywane (Psalm 8:8).
Mateusz Maury podjął się projektu badawczego opartego na Piśmie Świętym i po raz kolejny potwierdził naukową dokładność Biblii. W latach 1841-1861 Maury był odpowiedzialny za Bazę Map i Instrumentów w Biurze Hydrograficznym Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.
Maury od razu dostrzegł znaczenie wersetu 8. Werset ten mówi nam, między innymi, że Bóg dał człowiekowi panowanie nad zwierzętami polnymi, ptactwem powietrznym, rybami morskimi, a także nad tym, co przechodzi przez drogi morskie. “Biblia mówi, że są ścieżki w morzu”, pomyślał Maury, “a jeśli Biblia tak mówi, to ja w to wierzę”. Wiedział też o Księdze Kaznodziei 1:6, która mówi: “Wiatr wieje ku południu i kręci się ku północy; wieje bez przerwy, a wiatr powraca zgodnie z jego obwodami”.
Maury, na podstawie Biblii, doszedł do wniosku, że istnieją dobrze ugruntowane obwody wiatrowe i że istnieją dosłownie “ścieżki w morzu” – to znaczy określone prądy w oceanie. Uznał on, że gdyby te prądy wiatrowe i prądy oceaniczne mogły być zlokalizowane i wykreślone, informacja ta byłaby bardzo cenna dla nawigatorów morskich. Korzystając z tych informacji, żaglowce mogłyby być kierowane wzdłuż szlaków, które wykorzystywałyby te prądy morskie i powietrzne, skracając o wiele dni czas potrzebny do przemierzenia mórz. Wielu współczesnych Maury’emu, oczywiście, wyśmiewałoby się z Maury’ego. Powiedzieliby oni: “Maury, czy naprawdę masz na myśli to, że spędzisz godzinę po godzinie na jakiejś dzikiej gęsiej pogoni za tymi zakurzonymi starymi kłodami i wykresami, które masz w swoim biurze tylko dlatego, że Biblia mówi, że są ścieżki w morzu?”.
Ciekawostka
Rdzenny stan Maury’ego, stan Wirginia, przyznał się do wielkiego długu wdzięczności za odkrycie nawigacyjne, spłacał go stawiając pomniki ku jego pamięci. Na tych pomnikach można znaleźć tablicę, która brzmi następująco: “Matthew Fontaine Maury, Pathfinder of the Seas, the Genius Who First Snatched from the Ocean and Atmosphere the Secret of Their Laws. Jego Inspiracja, Pismo Święte, Psalm 8:8, Psalm 107:23,24, i Kaznodzieje 1:6.”
Podsumowując trzy tysiące lat temu Biblia opisała “ścieżki mórz”. W XIX wieku Matthew Maury – ojciec oceanografii – po przeczytaniu Psalmu 8, badał i odkrył prądy oceaniczne, które podążają określonymi ścieżkami przez morza! Korzystając z danych Maury’ego, nawigatorzy morscy od tego czasu skrócili o wiele dni czas potrzebny do przemierzania mórz.
62. Rozwiązłość seksualna jest niebezpieczne dla zdrowia (1 Koryntian 6:18; Rzymian 1:27). Biblia ostrzega, że “ten, kto popełnia niemoralność seksualną grzechów przeciwko własnemu ciału” i że ci, którzy popełniają grzech homoseksualny “otrzymają w sobie” karę za swój błąd. Wiele danych potwierdza teraz, że przygodne kontakty seksualne poza małżeństwem są niebezpieczne dla zdrowia.
http://www.conservapedia.com/Homosexuality_and_health
https://www.pch24.pl/statystyki-niebezpiecznych-chorob-wsrod-homoseksualistow-porazaja,20163,i.html
63. Wyjaśnienie reprodukcji (Rdz 1:27-28; 2:24; Mark 10:6-8). Podczas gdy ewolucja nie ma mechanizmu, aby wyjaśnić, jak męskie i żeńskie organy rozrodcze ewoluowały w tym samym czasie, Biblia mówi, że od początku Bóg uczynił je męskimi i żeńskimi w celu propagowania rasy ludzkiej i gatunków zwierząt.
64. Odrzucenie Stwórcy powoduje deprawację moralną (Rzymian 1:20-32). Biblia ostrzega, że kiedy ludzkość odrzuca przytłaczające dowody na Stwórcę, bezprawie będzie wynikiem. Ateiści odrzucający Boga wymordowali największą ludzi w najkrótszym czasie w historii ludzkości.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateizm_pa%C5%84stwowy
https://apologetyka.org/atheist-murderers-most-dangerous-people-in-history/
https://www.icr.org/article/evolution-american-abortion-mentality
https://www.icr.org/article/darwins-influence-ruthless-laissez-faire-capitalis/
65. Fakt, że Bóg zalał ziemię (powódź Noego) został zanegowany (2 Piotr 3:5-6). Istnieje masa skamieniałych dowodów, aby udowodnić ten fakt, ale jest to ignorowane przez większość świata nauki, ponieważ był to sąd Boży w sprawie niegodziwości człowieka.
66. Według Biblii, Potop miała miejsce około 3300 p.n.e., czyli około 5300 lat temu. Wiązało się to z wielką burzą deszczową o rozmiarze niespotykanym. Przez wieki ateiści i liberałowie szydzili z niego, twierdząc, że jest to niemożliwe.

Czy potop biblijny jest niemożliwy?

Czy Potop opisany w Biblii jest faktem historycznym?


67. Sosna bristlecone w Białych Górach Kalifornii to najstarszy żyjący organizm jednostkowy. Jak przewiduje Biblia, nie są one tak stare jak 6000 lat, ale są tak stare jak 5000 lat,[8] mniej więcej w czasie Wielkiej Powodzi.
68. Biblia – rozdział 11 Księgi Rodzaju – wyjaśnia, jak starożytni ludzie arogancko starali się zbudować wieżę Babel, aby spróbować dotrzeć do nieba. Następnie w latach 1900-tych archeolodzy odkryli wielki zygurat starożytnego Ur, znajdujący się w dzisiejszym południowym Iraku, posiadający cechy podobne do biblijnego opisu Wieży Babel.

1 Samuel, 17 omawia gigantycznego Goliata z filistyńskiego miasta Gath, położonego w centrum Izraela. W lipcu 2015 roku archeolodzy odkryli jego wejście w wykopalisku, które rozpoczęło się w 1899 roku. Odkryli również dowody masywnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w VIII wieku p.n.e., jak opisano w biblijnej księdze Amosa.
Księga Rodzaju 3:1-10 wyjaśnia, że tylko ludzie rozumieją dobro i zło, i ubierają się z tego powodu. Wielokrotnie naukowcy starali się pokazać, że zwierzęta mogą zrozumieć moralność również, ale każda próba nie powiodła się. Żadne zwierzę (inne niż ludzie) nie zostało nigdy odkryte, że ubranie to samo w sobie. Jednak w ograniczonym przypadku zwierzęta wykazują altruistyczne zachowanie.
Skamieniałości dinozaurów odkryto dopiero w XIX wieku, ale książka Joba opisuje ogromne stworzenia zwane befemotami i leviathan, a opisy są podobne do dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń. Być może odnosił się on również do innego, podobnie już wymarłego, gigantycznego gatunku.
https://answersingenesis.org/dinosaurs/could-behemoth-have-been-a-dinosaur/
Do lat 70. naturaliści uważali, że lwy zabijały swoją ofiarę gryząc przez szyję lub łamiąc szyję łopatką łapy, podczas gdy Biblia mówi, że lwy udusiły swoją ofiarę. (Nahum 2:12) Dopiero w latach 70. odkryto, że Biblia była poprawna.Lwy trzymają usta nad ustami i nosem ofiary i trzymają ją, gdy się dusi, w dodatku do innych metod zabijania.
http://ed5015.tripod.com/BLions87.htm
Księga Jonasza opisuje jego przetrwanie w brzuchu olbrzymiej istoty morskiej przez 2,5 do 3 dni. Naukowcy uznali to za niemożliwe z powodu silnych kwasów żołądkowych, które szybko rozbijają wszelkie materiały i braku oddychającego powietrza wewnątrz zwierząt morskich. W 2010 roku naukowcy znaleźli w brzuchu wieloryba szarego, który zmarł po uwięzieniu na północno-zachodniej plaży, następujące materiały:parę spodni potowych, piłkę golfową, ponad 20 toreb foliowych, małe ręczniki, taśma kanałowa, rękawice chirurgiczne.
https://www.foxnews.com/science/pair-of-sweat-pants-among-garbage-found-in-beached-whales-stomach
Oczywiście, wiele morskich stworzeń wymarło w ciągu tysięcy lat, odkąd żył Jonasz.
Przysłów 6:6-8 poprawnie podaje płeć mrówek robotnic (kobiet), używając właściwej jednej z dwóch płci gramatycznych dostępnych w biblijnym hebrajskim. Świeccy entomolodzy nie odkryją tego faktu aż do XIX wieku.
Przysłów 6:6-8 poprawnie podaje płeć mrówek robotnic (kobiet), używając właściwej jednej z dwóch płci gramatycznych dostępnych w biblijnym hebrajskim. Świeccy entomolodzy nie odkryją tego faktu aż do XIX wieku.
Zobacz
Zarówno konsensus naukowy, jak i encyklopedia Britannica wskazywały, że węże nie słyszą. Biblia mówi, że węże potrafią słyszeć. Psalm 58.  Badania XXI wieku wykazały, że węże potrafią słyszeć.
http://ed5015.tripod.com/BCobra94.htm
https://creation.com/snake-charming-and-bible-accuracy
Ogromne złoża kopalne przewidziane (Rdz 7). Kiedy rośliny i zwierzęta umierają, szybko się rozkładają. Jednak miliardy form życia na całym świecie zostały zachowane jako skamieniałości. Geolodzy wiedzą teraz, że skamieniałości tworzą się tylko wtedy, gdy istnieje szybkie odkładanie się życia zakopanego z dala od padlinożerców i bakterii. To zgadza się dokładnie z tym, co Biblia mówi, co wydarzyło się w czasie globalnej powodzi.
https://www.icr.org/article/origin-coal/
Kontynenty zostały utworzone jako jedna duża masa ziemi (Rdz 1:9-10). Wielu geologów zgadza się, że istnieją mocne dowody na to, że ziemia była pierwotnie jednym super kontynentem – tak jak Biblia mówiła w Księdze Rodzaju. Dowodził też dryf kontynentalny (Rdz 7:11). Dziś badania dna oceanu wskazują, że lądy zostały rozerwane. Pismo Święte stwierdza, że podczas globalnej powodzi “fontanny wielkiej głębi zostały rozbite”. To kataklizmiczne wydarzenie najwyraźniej spowodowało pęknięcie i przesunięcie płyt kontynentalnych.
https://christiananswers.net/q-aig/aig-c001.html
https://www.icr.org/article/continental-drift-plate-tectonics-bible
https://www.icr.org/article/recent-rapid-uplift-todays-mountains
Epoka lodowcowa (Job 38:29-30). Przed potopem na świecie ziemia była pozornie subtropikalna. Jednak wkrótce po potopie Biblia często wspomina o lodzie – “Przez oddech Boga lód jest dany, a szerokie wody są zamrożone” (Job 37:10). Najwyraźniej epoka lodowcowa miała miejsce w wiekach następujących po powodzi.
Życie zaczyna się od zapłodnienia (Jeremiasz 1:5). Bóg oświadcza, że znał nas przed naszym narodzeniem. Biblijną karą za zamordowanie nienarodzonego dziecka była śmierć (Wj 21:22-23). Dziś jest to niepodważalny biologiczny fakt, że zapłodnione jajo jest naprawdę całą istotą ludzką. Nic nie zostanie dodane do pierwszej komórki, z wyjątkiem żywienia i tlenu.
https://www.icr.org/article/cloning-redefining-when-life-begins-exposing-flaws
Bóg modli się i działa nas razem w łonie matki (Hioba 10:8-12; 31:15). Nauka do niedawna lekceważyła rozwój embrionalny. Jednak wiele wieków temu Biblia dokładnie opisała Boga, czyniąc nas “misterną jednością” w łonie matki.
https://www.icr.org/article/does-human-embryo-go-through-animal-stages/
Zwolennicy aborcji argumentują, że dobrze jest zakończyć dziecko, jednocześnie odrzucając ból zadany przez zakończenie niewinnego życia. Twierdzą, że płód nie może odczuwać bólu, ponieważ zmysły są niepełne. W łonie matki znajduje się bijący serce człowiek, który może czuć się nawet wtedy, gdy jest jeszcze nienarodzony i rozwijający się. W dzisiejszych czasach wiemy, że dziecko w łonie matki jest czujne, świadome emocji matki, rozpoznaje głosy, odpowiada na bodźce i muzykę. Biblia mówi nam, że dziecko czuje (1 Łk 44), “dziecko skacze dla radości w łonie Elżbiety na dźwięk głosu Maryi”. Rozwijające się dziecko w łonie matki, Jan Chrzciciel, zauważa obecność nienarodzonego Pana w Maryi i jest podekscytowany. Ponadto (św. Paweł do Galacjan 1:15), “Bóg…. z łona mojej matki rozdzielił mnie i wezwał przez swoją łaskę”. Pierwsza myśl Pawła Pawła, uczucie świadomości, zaczęło się w czasie nienarodzenia.
DNA przewidziane (Psalm 139:13-16). W latach 50. XX wieku Watson i Crick odkryli genetyczny plan na całe życie. Trzy tysiące lat temu Biblia zdaje się odnosić do tego napisanego kodu cyfrowego w Psalmie 139 – “Twoje oczy widziały moją substancję, ale były niedoskonałe [niesformowane]; a w Twojej książce wszyscy moi członkowie byli napisani, które w dalszym ciągu były modlone, kiedy jeszcze nie było ich wcale”.
https://www.icr.org/article/curiously-wrought
Bóg stworzył całą ludzkość z jednej krwi (Dz 17:26; Rdz 5). Dziś badacze odkryli, że wszyscy wywodzimy się z jednej puli genów. Na przykład, w 1995 r. badanie sekcji chromosomów Y z 38 mężczyzn z różnych grup etnicznych na całym świecie było zgodne z biblijną nauką, że wszyscy pochodzimy od jednego człowieka (Adama).
https://www.icr.org/article/where-did-races-come-from
Jan 1:3 wyjaśnia, że “Wszystko zostało uczynione przez Niego; bez Niego nie powstała jedna rzecz”. Gdyby coś zostało zrobione bez Niego, istniałyby stworzenia, które miały zupełnie inne DNA niż inne stworzenia.
Rdz 2:21-22 podaje, że Bóg stworzył kobietę z jednego z żeber Adama. Naukowcy świeccy nie wierzyli, że klonowanie tak złożonego organizmu (poza roślinami) było możliwe aż do 1997 r. https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Cloning-Fact-Sheet Należy jednak zauważyć, że nie jest to ściśle “klonowanie”, gdyż klonowanie nie jest ściśle “klonowaniem”, ponieważ klon byłby identyczny z klonem oryginalnym, oczywiście pod względem płci. Kobiety mogą być klonowane z materiału genetycznego mężczyzn, ale nie na odwrót, ponieważ kobietom brakuje chromosomu Y. Kobiety mają taki sam chromosom X jak mężczyźni, ale nie zostało to odkryte do końca XIX wieku. Księga Rodzaju wyjaśniła to tysiące lat wcześniej, opisując, jak pierwsza kobieta została stworzona bezpośrednio z mężczyzny.
Początek głównych grup językowych wyjaśniono (Rdz 11). Po buncie w Babel, Bóg rozproszył ludzi, myląc jeden język na wiele języków. Ewolucja uczy, że wszyscy wyewoluowaliśmy ze wspólnego przodka, ale nie oferuje mechanizmu wyjaśniającego pochodzenie tysięcy różnych języków istniejących dzisiaj. Teoria ewolucji sugeruje, że wszystkie języki pochodzą od wspólnego języka przodków i przez wiek (1860 do około 1960 roku) naukowcy trzymali się tego poglądu. Ale teraz większość lingwistów identyfikuje wiele różnych rodzin języków, które nie mają wspólnego przodka, tak jak to opisano w Księdze Rodzaju 11 z Wieżą Babel.
Pochodzenie różnych “ras” wyjaśniono (Księga Rodzaju 11). Ponieważ potomkowie Noego migrowali dookoła świata po Babel, każda grupa językowa rozwinęła odrębne cechy oparte na środowisku i zmienności genetycznej. Osoby z makijażem genetycznym odpowiednim dla ich nowego środowiska przetrwały, aby się rozmnażać. Z czasem dominowały pewne cechy (takie jak ciemny kolor skóry u osób bliżej równika). Sama geneza oferuje rozsądną odpowiedź na pochodzenie ras i języków.
Bóg dał nam liście drzew jako lekarstwo (Ezechiel 47:12; Apokalipsa 22:2). Starożytne kultury wykorzystywały wiele ziołowych środków leczniczych. Dziś nowoczesna medycyna odkryła na nowo to, co Biblia mówi przez cały czas – w roślinach znajdują się związki lecznicze.
Ulubionym absurdem  ewolucjonistów jest to, że Kpł  11:13-19 określa nietoperza, ssaka, jako ptaka. Tłumaczenie “ptactwa” jest po prostu błędne, ponieważ hebrajski termin “owph” nie pociągał za sobą zanzcenia grupy organizmów mających wspólnego przodka – ptaków, ale był kategorią nienaukową, odnoszącą się po prostu do każdego skrzydlatego stworzenia.
Analogicznie równie bezsensowne byłoby zarzucanie komuś, że zaprzecza heliocentryzmowi, ponieważ powiedział, że „słońce zachodzi”. Byłoby to bezsensowne właśnie dlatego, że ktoś kto mówi, że słońce zachodzi wcale nie ma zamiaru w jakikolwiek sposób odnosić się do heliocentryzmu.

W Księdze Kapłańskiej 11:5-6, Biblia stwierdza,
świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty;
zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty;

Chociaż termin “przeżuwanie pokarmu” oznacza zwykle przeżuwanie (jak na przykład u krów), sceptycy twierdzą, że jest to nieodpowiednie w odniesieniu do królików i ich zachowania. Jednakże zwierzęta te w rzeczywistości stosują podobny proces spożywania. Hebrajskie słowa, które w Biblii Króla Jakuba tłumaczone są jako “przeżuwanie pokaramu”, mają w rzeczywistości znacznie szerszy zakres i oznaczają po prostu “przesuwanie”, co jest czymś, co zarówno przeżuwanie, jak i pokarm. https://creation.com/do-rabbits-chew-their-cud
Ten problem w tłumaczeniu jest podobny do problemu nietoperzy i ptactwa wspomnianego powyżej.
Zdrowe prawa żywieniowe (Księga Kapłańska 11:9-12). Pismo Święte stwierdza, że powinniśmy unikać tych morskich stworzeń, które nie mają płetw lub łusek. Teraz wiemy, że pasożyty (te bez łusek i płetw) mają tendencję do spożywania odpadów i mogą być nosicielami chorób.
Biblia ostrzega przed jedzeniem ptaków drapieżnych (Księga Kapłańska 11:13-19). Naukowcy dostrzegają teraz, że ptaki, które jedzą padlinę (gnijące ciało), często rozprzestrzeniają choroby.
Unikać świń (Powtórzonego Prawa 14:8). Nie tak dawno temu nauka dowiedziała się, że jedzenie niedogotowanej wieprzowiny powoduje infekcję pasożytów zwaną trichinozą. Teraz zastanówmy się nad tym: Biblia zakazuje jedzenia trzody chlewnej ponad 3000 lat przed tym, jak nauczyliśmy się gotować wieprzowinę bezpiecznie.
Przewidywany radykalny ekologizm (Rzymian 1:25). Dwa tysiące lat temu Słowo Boże stwierdziło, że wiele osób będzie czcić i służyć stworzeniu, a nie Stwórcy. Dziś natura jest czczona jako “Matka”, a naturalizm jest w niej zapisany.
Żona Kaina  (Rdz 5:4). Sceptycy wskazują, że Kain nie miał nikogo do małżeństwa – dlatego Biblia musi być fałszywe. Jednak Biblia stwierdza wyraźnie, że Adam i Ewa mieli innych synów i córki. Kain poślubił swoją siostrę, co było możliwe, ponieważ pula genów była tak nowa i czysta.
Ustanowiono prawa kazirodztwa (Księga Kapłańska 18:6). Żenić się wśród  krewnych w starożytnym świecie było powszechne. Jednak począwszy od około 1500 r. p.n.e., Bóg zakazuje tej praktyki. Powód jest prosty – mutacje genetyczne (wynikające z przekleństwa) miały efekt kumulacji. Chociaż Kain mógł bezpiecznie poślubić swoją siostrę, ponieważ pula genetyczna była jeszcze stosunkowo czysta w tamtym czasie, do dnia Mojżesza wady genetyczne wzrastały. Dziś genetycy potwierdzają, że ryzyko przeniesienia genetycznej nieprawidłowości na dziecko jest znacznie większe, jeśli poślubisz bliskiego krewnego, ponieważ krewni są bardziej skłonni do przenoszenia tego samego wadliwego genu. Jeśli rozmnażają się, ich potomstwo jest bardziej skłonne do posidania tej wady.
Opisany cykl hydrologiczny

Kaznodziei Salomona 1,7:
“Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają.”
Księga Amosa 5,8:
“Wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi – Pan imię jego.”
Księga Hioba 36,27-28:
“On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu, którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi”

 
Cztery tysiące lat temu Biblia oświadczyła, że Bóg “wyciąga krople wody, które destylują jak deszcz z mgły, które chmury opadają i wylewają obficie na człowieka” (Job 36:27-28). Starożytni obserwowali potężne rzeki płynące do oceanu, ale nie mogli sobie wyobrazić, dlaczego poziom morza nigdy nie wzrósł. Choć obserwowali opady deszczu, mieli tylko osobliwe teorie co do ich pochodzenia. Meteorolodzy rozumieją teraz, że cykl hydrologiczny składa się z parowania, transportu atmosferycznego, destylacji i opadów atmosferycznych.
Obrzezanie ósmego dnia jest idealne (Księga Rodzaju 17:12; Księga Kapłańska 12:3; Łukasza 1:59). Nauki medyczne odkrył, że krzepnięcie krwi chemicznych protrombiny. szczyty protrombiny u noworodka na ósmy dzień. Jest to zatem najbezpieczniejszy dzień, aby ominąć dziecko. Skąd Mojżesz wiedział?
Bóg dał nam tylko odpowiednią ilość wody do podtrzymania życia (Iz 40:12). Teraz uznajemy, że gdyby było znacznie więcej lub mniej wody, ziemia nie podtrzymywałaby życia tak, jak je znamy.
Ziemia została zaprojektowana do życia biologicznego (Iz 45:18). Naukowcy odkryli, że najbardziej fundamentalne cechy naszej ziemi i kosmosu są tak drobiazgowo dostrojone, że gdyby tylko jedna z nich była nawet nieco inna, życie, o którym wiemy, że nie mogłoby istnieć. Nazywa się to zasadą antropiczną i zgadza się z Biblią, która stwierdza, że Bóg uformował ziemię do zasiedlenia.
Prawo Biogenezy wyjaśniono (Rdz 1). Naukowcy zauważają, że życie pochodzi tylko z istniejącego życia. Prawo to nigdy nie zostało naruszone w ramach obserwacji lub eksperymentów (jak wyobraża sobie ewolucja). Dlatego życie, życie Boże, życie Boga, stworzył całe życie.
Wyjaśniono wyginięcie zwierząt i roślin (Jeremiasz 12:4; Ozeasz 4:3). Zgodnie z ewolucją, od czasu do czasu powinniśmy być świadkami powstania nowego rodzaju. Jednak nigdy tego nie zaobserwowano. Wręcz przeciwnie, jak wyjaśnia Pismo Święte, od czasu przekleństwa całego stworzenia, obserwujemy śmierć i wymarcie (Rz 8:20-22). 58.

Gdzie jest droga do spoczynku światła?
A gdzie mieszkają mroki,(Hiob 38:19).

Mówi się, że światło ma “drogę” [hebr. derek, dosłownie drogę lub drogę Do XVII wieku uważano, że światło jest natychmiast przekazywane. Teraz wiemy, że światło jest formą energii, która przemieszcza się z prędkością ~186.000 mil na sekundę w linii prostej. Rzeczywiście, istnieje “droga” światła.
“Jet stream” przewidywał (Kaznodziei 1:6). W czasie, gdy uważano, że wiatr wieje prosto, Biblia mówi: “Wiatr wieje w kierunku południowym i odwraca się na północ; wiatr nieustannie wiruje wokoło, a następnie ponownie wraca na swój obwód”. Król Salomon napisał to 3.000 lat temu. Teraz zastanów się nad tym: dopiero w czasie II wojny światowej lotnicy odkryli obwód strumienia odrzutowego.
Wprowadzono kwarantannę medyczną (Księga Kapłańska 13:45-46; Liczby 5:1-4). Na długo przed tym, jak człowiek zrozumiał zasady kwarantanny, Bóg nakazał Izraelitom izolować tych z chorobą zakaźną aż do wyleczenia.
Intensywny smutek lub stres jest szkodliwy dla zdrowia (Przysłów 18:14; Marek 14:34). Naukowcy badali osoby bez wcześniejszych problemów medycznych, u których objawy kardiomiopatii stresowej, w tym ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi, a nawet niewydolność serca – po stresującym incydencie.
Przewidywane mikroorganizmy (Wyjścia 22:31). Biblia ostrzega: “Cokolwiek umiera naturalnie lub jest rozdarte przez bestie, nie będzie jeść, aby się z nim pokalać: Ja jestem Panem” (Księga Kapłańska 22:8). Dziś rozumiemy, że rozkładająca się tusza jest pełna chorób powodujących zarazki.
Nie spożywać krwi (Księga Kapłańska 17:12). Powszechnym rytuałem w wielu religiach w starożytnym świecie było pić krew. Jednak Stwórca wielokrotnie mówił swojemu ludowi, aby powstrzymał się od krwi (Księga Rodzaju 9:4; Księga Kapłańska 3:17; Dz 15:20; 21:25). Oczywiście, nowoczesna nauka ujawnia, że spożywanie surowej krwi jest niebezpieczne.
Biblia opisuje dinozaury (Job 40:15-24). W 1842 roku Sir Richard Owen ukuł słowo dinozaur, oznaczające “straszliwą jaszczurkę”, po odkryciu dużych skamieniałości przypominających reptiliańskie stworzenie. Jednak w Księdze Hioba, napisanej 4000 lat wcześniej, Bóg opisuje behemota jako: największe ze wszystkich stworzeń lądowych, roślinożerne jedzenie (roślinożerne), z dużą siłą w biodrach i nogach, potężne mięśnie brzucha, ogon jak cedr, a kości jak pręty z żelaza. Jest to dokładny opis sauropodów – największej znanej rodziny dinozaurów.
http://www.clarifyingchristianity.com/dinos.shtml
Wyjaśniono przyjemność (Psalm 36:8). Ewolucja nie może wyjaśnić przyjemności – nawet najbardziej złożone chemikalia nie doświadczają szczęścia. Biblia stwierdza jednak, że Bóg “daje nam bogato wszystko, co możemy cieszyć się” (1 Tymoteusza 6:17). Przyjemność jest darem Boga.
Życie jest czymś więcej niż materią i energią (Rdz 2:7; Hiob 12:7-10). Wiemy, że jeśli ciało, gdy nie ma dostępu do powietrza, to umiera. Nawet jeśli ciało może być idealnie nienaruszone, a powietrze i energia są ponownie wprowadzone do życia iskrowego, ciało pozostaje martwe. Pismo Święte zgadza się z obserwowalnymi dowodami, kiedy stwierdza, że tylko Bóg może dać tchnienie życia. Życia nie da się wytłumaczyć wyłącznie surowcami, czasem i przypadkiem – tak, jak wierzą ewolucjoniści.
Pochodzenie muzyki wyjaśniono (Psalm 40:3). Ewolucja nie może wyjaśnić pochodzenia muzyki. Biblia mówi, że każdy dobry dar pochodzi od Boga (Jakub 1:17). Obejmuje to radosne melodie. Bóg dał zarówno człowiekowi, jak i aniołom dar muzykowania (Rdz 4, 21; Ezechiel 28, 13). Śpiew ma wyrażać radość i uwielbienie Pana (Job 38:7; Psalm 95:1-2).
Nasi przodkowie nie byli prymitywni jak dzikie owłosione małpoludy. (Rdz 4:20-22; Hioba 8:8-10; ). Archeolodzy odkryli rożne artefakty. Dowody te są bezpośrednio sprzeczne z teorią ewolucji, ale całkowicie zgadzają się ze Słowem Bożym.

Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. Silla – ona też urodziła Tubal-Kaina; był on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była Naama. Rdz 4:20-22;

 

Pytaj no dawnych pokoleń,
zwróć uwagę na doświadczenie przodków.
My, wczorajsi, znamy niewiele,
bo wiek nasz jak cień jest na ziemi.
Lecz oni pouczą, wyjaśnią
słowami, co płyną z rozsądku. Hioba 8:8-10;

 

Widelec Williamsa

Metalowy pręt w kamieniu.

Artefakt aluminiowy z Rumunii.

Metal w starożytnych ogniwach galwanicznych

https://valenteshop.ru/pl/neobyasnimye-artefakty-neizvestnaya-arheologiya-artefakty-proshlogo/
Jaskiniowcy opisani w Biblii (Job 30:1-8). Cztery tysiące lat temu Job opisuje niektórych “podłych ludzi”, którzy zostali wypędzeni ze społeczeństwa na paszę “wśród krzaków” dla przetrwania i którzy “żyją w szczelinach dolin, (i) w jaskiniach ziemi i skałach”. Dlatego “jaskiniowcy” byli po prostu wyrzutkami i wagaboundami – nie naszymi prymitywnymi przodkami, jak spekulują ewolucjoniści.
Nasiona rośliny zawiera swoje życie (Rdz 1:11; 29). Jak stwierdzono w Księdze Rodzaju, teraz rozpoznajemy, że wewnątrz pokornego nasienia znajduje się samo życie. W nasieniu znajduje się maleńka fabryka o niesamowitej złożoności. Żaden naukowiec nie jest w stanie zbudować syntetycznego materiału siewnego, a żaden materiał siewny nie jest prosty!
Nasiono musi umrzeć, aby stworzyć nowe życie (1 Koryntian 15:36-38). Jezus powiedział: “Jeśli ziarno pszenicy nie wpadnie w ziemię i nie obumrze, to pozostanie samo, ale jeśli obumrze, to wytworzy dużo ziarna” (J 12, 24). (J 12, 24). W tym wersecie jest niezwykłe potwierdzenie dwóch podstawowych pojęć w biologii: 1) Komórki powstają tylko z istniejących komórek. 2) Ziarno musi umrzeć, aby wytworzyć więcej ziarna. Upadłe nasiona otoczone są podtrzymującymi je komórkami starego ciała. Te podtrzymujące komórki “oddają swoje życie”, aby dostarczyć pożywienia wewnętrznemu jądrowi. Po zasadzeniu, to wewnętrzne jądro kiełkuje, dając w rezultacie dużo ziarna.
Kolejność tworzenia jest zgodna z prawdziwą nauką (Rdz 1). Rośliny potrzebują światła słonecznego, wody i minerałów, aby przetrwać. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył najpierw światło (w.3), potem wodę (w.6), potem glebę (w.9), a następnie stworzył życie roślin (w.11).
Bóg stworzył “światła” w niebie “na znaki i pory roku, dni i lata” (Rdz 1, 14-16). Teraz wiemy, że rok jest czasem wymaganym, aby ziemia mogła raz podróżować wokół słońca. Pory roku są spowodowane zmianą pozycji Ziemi w stosunku do słońca. Fazy księżyca następują po sobie z zegarową precyzją – tworząc kalendarz księżycowy Ewolucja uczy, że kosmos ewoluował przypadkowo, ale Biblia zgadza się z obserwowalnymi dowodami.
Oliwa z oliwek i wino przydatne na ranach (Łk 10:34). Jezus opowiedział o Samarytaninie, który kiedy natknął się na rannego podróżnika, opatruje go bandażem – wylewając na jego rany oliwę z oliwek i wino. Dziś wiemy, że wino zawiera alkohol etylowy i ślady alkoholu metylowego. Oba są dobrymi środkami dezynfekującymi. Oliwa z oliwek jest również dobrym środkiem dezynfekującym, a także nawilżającym, ochronnym i kojącym balsamem do skóry. Jest to dla nas dzisiaj powszechna wiedza. Czy wiedziałeś jednak, że w średniowieczu i aż do początku XX wieku zmarły miliony ludzi, ponieważ nie wiedzieli, jak leczyć i chronić otwarte rany?
Człowiek jest “strasznie i cudownie wykonane” (Psalm 139:14). Dopiero zaczynamy badać złożoność cząsteczki DNA, oka, mózgu i wszystkich skomplikowanych elementów życia. Żaden ludzki wynalazek nie porównuje się do cudownych cudów Bożego stworzenia.
Piękno rozumiane (Rdz 1:31; 2:9; Praca 40:10; Kaznodzieje 3:11; Mt 6:28-30). Piękno nas otacza: promienne zachody słońca, majestatyczne góry, jaskrawo zabarwione kwiaty, świecące klejnoty, kojące liście, wspaniale zdobione ptaki, itp. Piękno jest tajemnicą ewolucjonisty. Jednak Pismo Święte ujawnia, że Bóg tworzy piękne rzeczy dla naszej korzyści i Jego chwały.
Kontrola szkodników (Leviticus 25:1-24). Rolnicy są dziś nękani przez owady. Jednak Bóg dał pewny środek zaradczy do zwalczania szkodników wieki temu. Mojżesz nakazał Izraelowi odłożyć na bok jeden rok w siedem, kiedy nie było żadnych upraw. Owady zimą w łodygach zeszłorocznych zbiorów, wylęgają się na wiosnę i są utrwalane przez składanie jaj w nowym zbiorze. Jeśli uprawa jest odmawiana co rok na siedem, szkodniki nie mają nic do przetrwania, a tym samym są kontrolowane.
Ochrona gleby (Księga Kapłańska 23:22). Nie tylko ziemia leżała odłogiem co siedem lat, ale także Bóg poinstruował rolników, aby zostawiali zboże podczas żniw swoich pól, a nie żniwili narożników (boków) swoich pól. Służyło to kilku celom: 1) Żywe minerały glebowe byłyby zachowane. 2) Rząd żywopłotów ograniczyłby erozję wiatrową. 3) Biedni mogliby zjadać zboża. Obecnie każdego roku z terenów uprawnych USA traci się około czterech miliardów ton metrycznych gleby. Wiele z tego uszczuplenia gleby można by uniknąć, gdyby Bóg nakazów były przestrzegane.
Wyjaśnienie fenomenu instynktów zwierzęce (Job 39; Przysłów 30:24-28; Jeremiasza 8:7). Nowo wykluty pająk splata skomplikowaną sieć, nie będąc uczonym. Niedawno wyłoniony motyl w jakiś sposób wie, jak poruszać się po 2.500-milowej trasie migracji bez przewodnika. Bóg wyjaśnia, że obdarzył każde stworzenie specyficzną wiedzą. Pismo Święte, a nie ewolucja, wyjaśnia zwierzęce instynkty.
Zwierzęta nie mają sumienia (Psalm 32:9). Papugi można nauczyć przeklinać i bluźnierstwo, ale nigdy nie czuć przekonania. Wiele zwierząt kradnie, ale nie doświadczają winy. Jeśli człowiek wyewoluował ze zwierząt, skąd wzięło się nasze sumienie? Biblia wyjaśnia, że sam człowiek został stworzony jako istota moralna na obraz Boży.
(Kolosan 2:3). Te spostrzeżenia stawiają Biblię daleko ponad każdą sztucznie stworzoną teorią i wszystkimi innymi tzw. zainspirowanymi książkami. Natomiast Koran stwierdza, że słońce zachodzi w błotnistym stawie (Surah 18:86). Hadyt zawiera wiele mitów. Księga Mormona deklaruje, że rdzenni Amerykanie wywodzący się od Żydów – co zostało obalone przez badania DNA. Wschodnie pisma są również sprzeczne z prawdziwą nauką.
Wyjaśnienie fenomenu sumienia (Rzymian 2:14-15). Biblia ujawnia, że Bóg imponuje swoje prawo moralne na każdym ludzkim sercu. Con oznacza z nauką, a nauka oznacza wiedzę. Wiemy, że mordowanie, kłamstwo, kradzież, itp. Tylko Biblia wyjaśnia, że każdy człowiek ma daną przez Boga wiedzę o prawie i błędzie.
Wyjaśnienie fenomenu Miłości (Mt 22:37-40; 1 J 4:7-12). Ewolucja nie może wyjaśniać miłości. Jednak Słowo Boże ujawnia, że celem naszego istnienia jest poznanie i miłość Boga i naszego bliźniego. Bóg jest miłością, a my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, aby odzwierciedlać Jego miłość.
Przebaczenie jest uleczeniem duszy i ciała.
Chociaż przebaczenie cieszy się dużym zainteresowaniem w ciągu ostatnich dwóch dekad, a jego rola w zdrowiu fizycznym i psychicznym jest coraz bardziej uznawana, psychiatrzy nie są świadomi jego korzyści terapeutycznych.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755173/
Prawdziwym ty jesteś duchem (Liczby 16:22; Zachariasz 12:1). Osobowość jest niefizyczna. Na przykład po przeszczepie serca biorca nie otrzymuje charakteru dawcy. Amputowana to nie połowa osoby, którą był przed utratą kończyn. Nasza wieczna natura to duch, serce, dusza, umysł. Biblia mówi nam, że “człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce” (1 Samuel 16:7)
Wyjaśnienie fenomenu i przyczyn cierpienia (Księga Rodzaju 3; Izajasza 24:5-6). Ziemia jest przedmiotem nieszczęścia, które pojawia się w sprzeczności z naszym cudownie zaprojektowanym wszechświatem. Jednak Biblia, a nie ewolucja, wyjaśnia pochodzenie cierpienia. Kiedy ludzkość zbuntowała się przeciwko Bogu, przekleństwo spowodowało – wprowadzenie do świata cierpienia, bólu i śmierci.
Zrozumienie sprawiedliwości w sensie absolutnym (Dz 17:30-31). Nasze sumienie dane nam przez Boga objawia, że cały grzech będzie osądzany. W głębi duszy wiemy, że Ten, który stworzył oczy, widzi każdy tajny grzech (Rzymian 2:16). On, który uformował nasz umysł pamięta nasze przewinienie z przeszłości, jakby to się właśnie wydarzyło. Bóg oświadczył, że karą za grzech jest śmierć. Śmierć fizyczna przychodzi najpierw, potem druga śmierć – która jest wieczne oddzielenie od Boga w jeziorze ognia (Ap 21:8). Bóg nie może kłamać. Każdy grzech będzie sądzony. Jego sprawiedliwość wymaga tego. Ale Bóg jest również bogaty w miłosierdzie dla wszystkich, którzy wzywają do Jego imienia. On uczynił sposób na sprawiedliwość, aby sprawiedliwości być serwowane i miłosierdzie, aby być pokazane.
Życie wieczne objawił (J 3:16). Nauka próżno szuka lekarstwa na starzenie się i śmierć. Jednak dobrą nowiną jest to, że Bóg, który jest źródłem wszelkiego życia, uczynił drogę do swobodnego przebaczenia nam, abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze w niebie. “Ale Bóg demonstruje swoją miłość do nas, w tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas” (Rz 5:8). “Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Bóg pragnie miłościwego, wiecznego związku z każdym człowiekiem – wolnego od grzechu, strachu i bólu. Dlatego posłał swego Syna, aby umarł jako nasz zastępca na krzyżu. “Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6:23). Jezus nigdy nie zgrzeszył, dlatego On sam zakwalifikował się do zapłacenia kary za nasze grzechy na krzyżu. Zmarł na naszym miejscu. Następnie powstał z grobu pokonując śmierć. Wszyscy, którzy odwracają się od swoich grzechów i ufać Mu będą zbawieni. Aby pokutować i umieścić swoje zaufanie do Jezusa Chrystusa, aby Psalm 51 swoją modlitwę. Następnie czytać Biblię codziennie, słuchając tego, co czytasz. Bóg nigdy cię nie zawiedzie.
Oczywiście można mieć wątpliwości czy interpretacja nie jest naciągana i tendencyjna.
Może to być prawdą jeśli wykluczymy, że ateistyczna interpretacja nie jest naciągana, tendencyjna , wyrywkowa
Może oparta na podświadomym leku przed Bogiem. Por. https://www.scientificamerican.com/article/your-hidden-censor-what-your-mind-will-not-let-you-see/
Na wszystkie twierdzenia ateistów oczekuje mocnych dowodów. Jak ich nie ma po co czas marnować.
Na podstawie:
http://www.eternal-productions.org/101science.html
http://www.creationwiki.org/Bible_scientific_foreknowledge
https://www.conservapedia.com/Biblical_scientific_foreknowledge
Is the Astronomy in the Book of Job Scientifically Consistent?
Kamil Beniuk, sierpień 2020
 

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Fakty dodających wiarygodności Biblii.-ŻYDZI, POWSZECHNOŚĆ, MONOTEIZM, IMIĘ BOGA
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x